13/1991. (XII. 24.) KTM rendelet

az Aggtelek-Rudabánya-Szendrői hegység földtani alapszelvényeinek védetté nyilvánításáról

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. § (1) bekezdése a) pontjában és 46. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem.

1. §[1]

Országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánítom az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén elhelyezkedő, az 1. mellékletben lehatárolt természeti területeket.

2. §

A védetté nyilvánítás célja: Magyarország geológiai formációit, valamint egyedülálló földtani jelenségeit reprezentáló etalonfeltárások rendszerének létrehozása, bemutatása, fenntartása és részletes tudományos vizsgálata.

3. §[2]

Az 1. mellékletben felsorolt természeti emlékek természetvédelmi kezelési tervét a a földtani alapszelvények és földtani képződmények védetté nyilvánításáról és természetvédelmi kezelési tervéről szóló 55/2015. (IX. 18.) FM rendelet 3. melléklete tartalmazza.

4. §

Ez a rendelet 1991. december 31-én lép hatályba.

Keresztes K Sándor s. k.,

környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter

1. melléklet a 13/1991. (XII. 24.) KTM rendelethez[3]

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén elhelyezkedő, földtani alapszelvények és földtani képződmények megóvását szolgáló természeti emlékek területi lehatárolása és elhelyezkedése

ABCDE
1Védett természeti terület
megnevezése
Földtani alapszelvény
esetében annak
kódszáma
TelepülésTerületi lehatárolás ingatlannyilvántartási
helyrajzi számok / Egységes Országos
Vetületi Rendszer (EOV) koordináták alapján
Összkiterjedés
(hektár)
2Bedela-kút feletti földtani
képződmény természeti
emlék
-Szőlősardó094 hrsz.-ból az0,4124
YX
767527
767538
767556
767573
767579
767589
767594
767603
767517
767527
345240
345234
345223
345213
345193
345185
345171
345154
345167
345240
EOV koordinátákkal lehatárolt
0,4124 ha kiterjedésű rész
3Bedela-kúti kőfejtő földtani
alapszelvény természeti
emlék
T-057Szőlősardó094 hrsz.-ból az0,2077
YX
767728
767747
767760
767800
767813
767728
344839
344879
344883
344895
344873
344839
V koordinátákkal lehatárolt
0,2077 ha kiterjedésű rész
4Borda-völgyi 1. földtani
alapszelvény természeti
emlék
Pz-33-4Szendrőlád0118 hrsz.-ból az1,0577
YX
774721
774745
774904
334215
334265
334218
EOV koordináták által kijelölt
vonaltól D-re eső 1,0577 ha
kiterjedésű rész
5Borda-völgyi 2. földtani
alapszelvény természeti
emlék
Pz-33-2Szendrőlád0118 hrsz.-ból az0,0837
YX
774384
774412
774393
774382
774369
774384
334721
334700
334681
334691
334698
334721
EOV koordinátákkal lehatárolt
0,0837 ha kiterjedésű rész
6Borda-völgyi 3. földtani
alapszelvény természeti
emlék
Pz-33-3Szendrőlád0118 hrsz.-ból az1,7084
YX
773989
774040
774186
334816
334915
334792
EOV koordináták által kijelölt
vonaltól D-re eső 1,7084 ha
kiterjedésű rész
7Bódvalenkei műútkanyar
alatti földtani alapszelvény
természeti emlék
T-054Bódvalenke66/1 hrsz.-ból az0,1659
YX
779587
779596
357315
357309
EOV koordináták által kijelölt
vonaltól K-re eső 0,0276 ha
kiterjedésű rész,
68 hrsz.-ból a
779596
779612
779624
779629
779628
779636
779636
779605
779615
779596
357309
357314
357315
357309
357304
357299
357295
357278
357305
357309
EOV koordinátákkal lehatárolt
0,0621 ha kiterjedésű rész,
70 hrsz.-ból a
779636
779653
357295
357282
EOV koordináták által kijelölt
vonaltól Ny-ra eső 0,0762 ha
kiterjedésű rész
8Edelényi Templom-domb
földtani alapszelvény
természeti emlék
Pz-34Edelény15660,0907
9Felső-templom melletti
földtani alapszelvény
természeti emlék
T-052Perkupa201 hrsz.-ból az0,0761
YX
770951
770945
349164
349088
EOV koordináták által kijelölt
vonaltól Ny-ra eső 0,0761 ha
kiterjedésű rész
10Hidvégardói temető melletti
földtani képződmény
természeti emlék
-Hídvégardó035/6 hrsz.-ból az0,0922
YX
781927
781958
781963
781950
781935
781927
358332
358351
358331
358312
358305
358332
EOV koordinátákkal lehatárolt
0,0922 ha kiterjedésű rész
11Lepinke-kőfejtő földtani
alapszelvény természeti
emlék
T-056Szőlősardó094 hrsz.-ból az0,2484
YX
767402
767382
767400
767407
767417
767437
345494
345430
345427
345420
345407
345439
EOV koordináták által kijelölt
vonaltól ÉK-re eső
0,2484 ha kiterjedésű rész
12Lyuka-völgyi földtani
képződmény természeti
emlék
-Szőlősardó099/2 hrsz.-ból az0,4503
YX
766415
766510
766460
766431
344744
344715
344660
344671
EOV koordináták által kijelölt
vonaltól Ny-ra eső 0,4503 ha
kiterjedésű rész
13Meszesi Templomdomb
földtani alapszelvény
természeti emlék
Pz-38Meszes20,2083
14Rakacai TSz-kőfejtő - Nyugat
földtani alapszelvény
természeti emlék
Pz-35Rakaca031,7431
15Rakacai út menti földtani
alapszelvények természeti
emlék
Pz-30-1 és
Pz-30-3
Rakacaszend052/1 hrsz.-ból az1,3065
YX
783620
783579
347363
347272
EOV koordináták által kijelölt
vonaltól K-re eső 1,3065 ha
kiterjedésű rész
16Rakacaszend délnyugati
útbevágás 1. földtani
alapszelvény természeti
emlék
Pz-37-1Rakacaszend02/2 hrsz.-ból az0,1272
YX
782292
782374
346755
346780
EOV koordináták által kijelölt
vonaltól D-re eső 0,1272 ha
kiterjedésű rész
17Rakacaszenddélnyugati
útbevágás 2. földtani
alapszelvény természeti
emlék
Pz-37-2Rakacaszend02/2 hrsz. b) alrészletének teljes
területe (0,3020 ha)
0,3020
18Rézing-dűlői földtani
alapszelvény természeti
emlék
M-42Rudabánya069 hrsz.-ból az0,2509
YX
768249
768315
768336
338446
338415
338383
EOV koordináták által kijelölt
vonaltól D-re eső 0,2509 ha
kiterjedésű rész
19Szendrői palabánya földtani
képződmény természeti
emlék
-Szendrő0431/2 hrsz.-ból az0,1788
YX
775511
775551
775551
775525
340313
340313
340253
340253
EOV koordináták által kijelölt
vonaltól Ny-ra eső
0,1788 ha kiterjedésű rész
20Szendrői Várhegy földtani
alapszelvény természeti
emlék
Pz-31Szendrő1/2 hrsz.-ból az0,8252
YX
775022
775114
775130
775123
775029
775028
775027
775022
341761
341796
341732
341711
341683
341699
341702
341761
EOV koordinátákkal lehatárolt
0,8252 ha kiterjedésű rész
21Szuhogyi Nagy-hegy
földtani képződmény
természeti emlék
-Rudabányazártkert 2306 hrsz.-ból az0,2911
YX
768222
768265
768290
338896
338895
338873
EOV koordináták által kijelölt
vonaltól D-re eső 0,2911 ha
kiterjedésű rész
22Tornaszentandrási
Templomdomb földtani
képződmény természeti
emlék
-Torna-
szentandrás
20/20,0856
23Varbóci út melletti földtani
alapszelvény természeti
emlék
T-053Perkupa092/2 hrsz.-ból az0,7358
YX
770391
770555
770572
349175
349175
349141
EOV koordináták által kijelölt
vonaltól D-re eső 0,7358 ha
kiterjedésű rész
24Vermek-dombja földtani
alapszelvény természeti
emlék
Pz-36Rakacaszend046/1 hrsz.-ból az0,2790
YX
782999
783020
783050
346626
346670
346561
EOV koordináták által kijelölt
vonaltól D-re eső 0,2790 ha
kiterjedésű rész
25Rakaca-nyugat földtani
alapszelvény természeti
emlék
Pz-30-4Rakaca093/1 hrsz.-ból az1,0319
YX
783977
784012
784000
783963
783930
783927
347370
347331
347228
347205
347320
347350
EOV koordináták által kijelölt
vonaltól Ny-ra eső 1,0319 ha
kiterjedésű rész
26Vizsolyi-kőfejtő földtani
képződményei természeti
emlék
-Vizsoly04 hrsz. a) alrészletének teljes
területe (0,6228 ha)
0,6228
27Bolhási kalcittelér természeti
emlék
-Komlóska0170,3955
28Kapc-tetői feltárás
természeti emlék
-Felsőregmec19/1 hrsz.-ból az0,0605
YX
839272,09
839284,64
839308,32
839310,28
353240,18
353226,66
353235,13
353255,22
EOV koordináták által kijelölt
vonaltól É-ra eső 0,0605 ha
kiterjedésű rész

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 1/2021. (II. 5.) AM rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.02.13.

[2] Megállapította az 55/2015. (IX. 18.) FM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.09.26.

[3] Megállapította az 1/2021. (II. 5.) AM rendelet 1. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2021.02.13.

Tartalomjegyzék