17/1991. (XII. 24.) KTM rendelet

a Badacsonyi Tájvédelmi Körzet bővítéséről és egyes, fokozottan védett területek kijelöléséről

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. § (1) bekezdése a) pontjában és 13. § (1) bekezdés, valamint a 46. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem.

1. §

Védetté nyilvánítom és a 1081/65. OTVH határozattal létesített és 3/1978. OKTH határozattal bővített Badacsonyi Tájvédelmi Körzethez csatolom az Ábrahámhegy 0114/10, 0114/13, 0114/34 ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, 1,8 hektár kiterjedésű területet.

2. §

A tájvédelmi körzet területéből fokozottan védetté nyilvánítom a Salföld 06, 071/1 és Gyulakeszi 077/2 ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, 4,3 hektár kiterjedésű területeket.

3. §

A védetté, illetve fokozottan védetté nyilvánítás célja a terület értékes növénytársulásainak és páratlan geológiai értékeinek megőrzése.

4. §[1]

A védett terület természetvédelmi kezelése a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság feladata.

5. §

Ez a rendelet 1991. december 31-én lép hatályba.

Keresztes K Sándor s. k.,

környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 1997.10.01.