Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

1991. évi XXIV. törvény

a fővárosi és a fővárosi kerületi önkormányzatokról[1]

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Öt.) 62. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a főváros és a fővárosi kerületek önkormányzati rendszerének szabályozása érdekében a következő törvényt alkotja:

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

II. fejezet

A helyi önkormányzati feladat- és hatáskörök fővárosi és a kerületi önkormányzatok közötti megosztása

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

III. fejezet

A fővárosi főpolgármester és a fővárosi kerületi polgármester, valamint a fővárosi főjegyző és a kerületi jegyző államigazgatási feladatainak és hatásköreinek gyakorlásáról

14. §[15]

15. §[16]

16. §[17]

IV. fejezet

A fővárosi és a kerületi önkormányzatok gazdálkodása

17. §[18]

18. §[19]

19. §[20]

20. §[21]

V. fejezet

A fővárosi és a kerületi önkormányzatok érdekvédelmének alapvető elvei

21. §[22]

22. §[23]

VI. fejezet

A fővárosi közgyűlés és a kerületi képviselőtestületek rendeletalkotása

23. §[24]

24. §[25]

VII. fejezet

Záró rendelkezések

25. §[26]

26. §[27]

27. §[28]

28. §[29]

29. §[30]

30. §[31]

31. § (1) A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A főváros esetében a helyi adók bevezetését, valamint az egyes adók kivetésére jogosultak körét (fővárosi közgyűlés vagy kerületi képviselőtestület) a fővárosi közgyűlés rendeletében, a kerületi képviselőtestületek többségének, egyszerű szótöbbséggel elfogadott egyetértésével határozza meg."

(2) A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 7. §-a a következő d) ponttal egészül ki:

"(Az önkormányzat adómegállapítási jogát korlátozza az, hogy:)

d) a fővárosi közgyűlés által bevezetett adót annak hatályon kívül helyezése időpontjáig a kerületi önkormányzat nem vezetheti be."

(3) A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a fővárosi és a fővárosi kerületi önkormányzatokról szóló törvény másként nem rendelkezik, a helyi adó kizárólag az azt megállapító önkormányzat bevételét képezi, tőle az nem vonható el."

32. § E törvény kihirdetése napján lép hatályba, a 17. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezéseket első ízben az 1992. évi költségvetés előkészítése és jóváhagyása során kell alkalmazni.

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1991. június 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1991. július 10.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (2) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 1994.12.11.

[3] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (2) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 1994.12.11.

[4] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (2) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 1994.12.11.

[5] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (2) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 1994.12.11.

[6] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (2) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 1994.12.11.

[7] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (2) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 1994.12.11.

[8] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (2) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 1994.12.11.

[9] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (2) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 1994.12.11.

[10] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (2) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 1994.12.11.

[11] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (2) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 1994.12.11.

[12] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (2) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 1994.12.11.

[13] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (2) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 1994.12.11.

[14] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (2) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 1994.12.11.

[15] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (2) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 1994.12.11.

[16] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (2) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 1994.12.11.

[17] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (2) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 1994.12.11.

[18] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (2) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 1994.12.11.

[19] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (2) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 1994.12.11.

[20] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (2) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 1994.12.11.

[21] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (2) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 1994.12.11.

[22] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (2) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 1994.12.11.

[23] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (2) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 1994.12.11.

[24] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (2) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 1994.12.11.

[25] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (2) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 1994.12.11.

[26] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (2) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 1994.12.11.

[27] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (2) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 1994.12.11.

[28] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (2) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 1994.12.11.

[29] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (2) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 1994.12.11.

[30] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (2) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 1994.12.11.

[31] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi CXL. törvény 189. § 6. pontja. Hatálytalan 2005.11.01.

Tartalomjegyzék