Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

72/1991. (VI. 6.) Korm. rendelet

az egyes pénzintézetek anyagi érdekeltségi rendszerének egyes kérdéseiről szóló 52/1989. (VI. 5.) MT rendelet módosításáról

A Kormány az egyes pénzintézetek anyagi érdekeltségi rendszerének egyes kérdéseiről szóló, az 58/1990. (III. 23.) MT rendelettel, valamint az 5/1990. (VII. 11.) Korm. rendelettel módosított 52/1989. (VI. 5.) MT rendeletet (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:

1. §

A R. 2. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A mérleg szerinti bérköltség bázisát a mérleg szerinti bérköltség viszonyítási alapjának megállapításáról szóló külön rendeletben meghatározott esetekben a pénzintézet módosítani köteles."

2. §

A R. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A pénzintézet által 1991. évben felhasználható mérleg szerinti bérköltség a bérköltség bázisának 20%-kal növelt összege."

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit az 1991. évet érintő elszámolások során kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az 5/1990. (VII. 11.) Korm. rendelet hatályát veszti.

Dr. Antall József s. k.,

miniszterelnök