9/1991. (IV. 26.) KTM rendelet

a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet létesítéséről és a természetvédelmi kezelő megnevezéséről

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. §-ának (1) bekezdése a) pontja, a 13. §-ának (1) bekezdése és a 46. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. § (1) Védetté nyilvánítom Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet néven a Böhönye, Hosszúvíz, Marcali, Mesztegnyő, Nagybajom községhatárokban lévő, az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlannyilvántartási helyrajzi számok szerinti 7832,8 hektár kiterjedésű területet.

(2) Az (1) bekezdés szerint védetté nyilvánított tájvédelmi körzet területéből fokozottan védetté nyilvánítom a 2. számú mellékletben felsorolt ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, illetve erdőgazdasági üzemtervi jelű 498,9 hektár kiterjedésű erdőterületet.

2. § (1) A védetté nyilvánítás célja: a Boronka-völgyében húzódó tórendszer és az ezt övező mocsárrétek és erdőterületek gazdag növény- és állatvilágának, a nagyszámban előforduló fokozottan védett növény- és állatfaj élőhelyének megőrzése, a somogyi erdőtársulások botanikai és tájképi értékeinek védelme.

(2)[1] A Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezelői feladatait a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

3. § Ez a rendelet 1991. május hó 15-én lép hatályba.

Keresztes K Sándor s. k.,

környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 9/1991. (IV. 26.) KTM rendelethez

A Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet ingatlannyilvántartási helyrajzi számai[2]

Somogy vármegye[3]

Böhönye

0446, 0448-0450, 0452-0473, 0475-488, 0489/1-2, 0490-0496, 0508

Hosszúvíz

07-08, 010/1-2, 011-014, 022/1-9, 023-024, 025/1-14, 026, 027/1-3, 028/1-3, 028/8-13, 029, 030/1-6, 031, 032/1-9, 033/1-4, 034, 035/1-2, 037-038

Marcali

0333-0340, 0348/3, 0435-0436, 0437/1-3, 0438-0450, 0451/1-2, 0452-0459, 0461-0463, 0464/1, 0465/1-4, 0466-0483, 0527/1, 0529, 0534-0535, 0556-0575, 0577-0578

Mesztegnyő

046, 052-057, 060-061, 065-071, 073-074, 075/1-2, 077/1-2, 080, 082-099, 0101, 0114, 0115/1-2, 0116, 0118-0119, 0121-0135, 0146, 0148-0153, 0154/1-3, 0155-0157, 0164-0165, 0166/2-3, 0167-0168, 0172

Nagybajom

0338-0342, 0343/3-5, 8, 0343/10-13, 0343/15-37, 0343/39, 0344-0356, 0357/1-6, 0358-0360, 0361/1, 0361/3, 0362-0369, 383, 0385-0414, 0415/1-3, 0416-0420, 0424-0425, 0426/1-2, 0427-0433, 0437-0458, 0460/1, 0461-0465, 0497, 0506-0507, 0509-0514, 0515/1-3, 0516, 0518/9, 0519/5, 0520-0522, 0524/4, 0525/5, 0526-0561, 0562/1-2, 0563, 0564/6, 0565, 0566/15, 0567, 0568/5-7, 0568/10-11, 0569-0575, 0576/7, 0577-0585, 0586/1-3, 0587/1, 0587/13, 0588, 0589/2, 0590/5, 0591, 0592/2, 0593/17, 0594, 0595/5, 0596/54, 0596/67, 0631/8, 0631/19, 0633/9, 0634, 0635/18, 0636, 0637/21, 0637/29, 0638, 0639/27-28, 0639/35-36, 0639/48, 0640-0641, 0642/3, 0643-0647

2. számú melléklet a 9/1991. (IV. 26.) KTM rendelethez

A Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területének ingatlannyilvántartási helyrajzi számai

Böhönye

50/A-C erdőgazdasági üzemtervi jelű területek, 0472, 0475-0477, 0479-0485, 0487-0488, 0489/1

Marcali

0336, 0338-0339, 0458, 0461-0462, 0473, 0475-0478, valamint a 12/B, C, E, F, N, 13/O, 14/G, 16/A, B, C, D, E, 19/F, G, H, J, 20/B, C, 21/A, B, C, K, L, 22/A, B, C, D, E, F, G erdőgazdasági üzemtervi jelű területek.

Mesztegnyő

052, 067, 073-074, 075/1-2, valamint a 37/A, B, C, 38/C, E, F, 42/C, 43/A, B, C, D, E, F, G, 55/A, B erdőgazdasági üzemtervi jelű területek.

Nagybajom

2/I, J, K, L, M, N, 3/H, I, J, K, L, H, N, 11/A, B erdőgazdasági üzemtervi jelű területek.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 18/2001. (VIII. 27.) KöM rendelet 3. §-a. Hatályos 2001.09.04.

[2] A Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet bővítésére lásd a 18/2001. (VIII. 27.) KöM rendelet 1. §-át.

[3] Módosította a 41/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

Tartalomjegyzék