20/1992. (XI. 6.) KTM rendelet

a Pilisi Tájvédelmi Körzet bővítéséről és egyes területeinek fokozottan védetté nyilvánításáról

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. tvr. végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. §-ának (1) bekezdése a) pontjában, valamint a 13. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §

Védetté nyilvánítom és az 1/1978. OKTH határozattal létesített Pilisi Tájvédelmi Körzethez csatolom a mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 2044,5 hektár kiterjedésű területet.

2. §[1]

A tájvédelmi körzet bővítési területéből fokozottan védetté nyilvánítom a Pomáz 0179/58, 0189/2, 0214/1 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 67,5 hektár kiterjedésű területeket.

3. §

A védetté nyilvánítás célja a tájvédelmi körzet létesítése óta végzett kutatások által feltárt, természeti és tájképi értékekben gazdag, a tájvédelmi körzethez szervesen csatlakozó területek értékeinek megőrzése.

4. §[2]

A Pilisi Tájvédelmi Körzet természeti értékeinek fenntartása, őrzése és bemutatása a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság feladata.

5. §

Ez a rendelet 1992. november 15-én lép hatályba.

Keresztes K. Sándor s. k.,

környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter

Melléklet a 20/1992. (XI. 6.) KTM rendelethez

A Pilisi Tájvédelmi Körzet bővítésének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

PEST VÁRMEGYE[3]

Budakalász

044/1-2 B, 061[4]

Csobánka

030/2-7, 032-045, 048-054, 0105-0111, 0113/G, 0138-0142, 0145-0148, 0150-0163, 0165, 0167, 0169-0188, 0191-0197, 0199-0211, 0213-0236

Leányfalu

016/1-2, 017/4-5, 019/2, 020, 022-023

Pilisborosjenő

072, 073/1, 079/1, 079/3-6, 0119/1-2

Pilisszántó

092/3, 0100, 0106/8-9, 0108/2, 0109, 0112-0118

Pilisszentkereszt

03, 011-013, 019, 065-068, 071-073, 090/1, 5, 094/1-2, 097/8, 098[5]

Pomáz

0110-0111, 0161, 0163-0164, 0179/158, 0182/2, 0188/2, 0214/1, 0312/8, 0319-0328, 0330-0342, 8701, 8717-8723, 8737/1-3, 9201, 9501-9504, 9516-9516/A, B, 9616-9623, 9783/1-4, 9904, 9963, 9972-9976, 9978, 9980-9982, 9997, 10030[6]

Szentendre

0437/22

KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYE[7]

Kesztölc

064-071/2

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 24/1996. (X. 9.) KTM rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 1996.10.17.

[2] Módosította a 32/2017. (VI. 9.) FM rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.06.10.

[3] Módosította a 45/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[4] A 20/1992. (XI. 6.) KTM rendelet mellékletének jelölt része a 24/1996. (X. 9.) KTM rendelet 5. § -a b) pontjának megfelelően módosított szöveg

[5] A 20/1992. (XI. 6.) KTM rendelet mellékletének jelölt része a 24/1996. (X. 9.) KTM rendelet 5. § -a b) pontjának megfelelően módosított szöveg

[6] A 20/1992. (XI. 6.) KTM rendelet mellékletének jelölt része a 24/1996. (X. 9.) KTM rendelet 5. § -a b) pontjának megfelelően módosított szöveg

[7] Módosította a 45/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

Tartalomjegyzék