14/1993. (IV. 7.) KTM rendelet

a Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzet bővítéséről

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. § (1) bekezdése a) pontjában és 46. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §

Védetté nyilvánítom és a 9/1989. (VIII. 24.) KVM rendelettel (5. §) létesített Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzethez csatolom a mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, Gelej, Mezőcsát, Mezőkeresztes, Mezőnagymihály, Szentistván, Tiszabábolna, Tiszadorogma, Tiszakeszi községhatárokban lévő 8763,9 hektár kiterjedésű területet.

2. §

A védetté nyilvánítás célja a tájegység túzokpopulációjának hatékonyabb védelme, a kiemelkedő növény- és állattani értékekkel rendelkező pusztai gyepterületek megőrzése.

3. §

A védett terület természeti értékeinek megőrzése, fenntartása és bemutatása a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság feladata.

4. §

A 9/1989. (VIII. 24.) KVM rendelet 5. számú mellékletét módosítom: Ároktő község ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai előtt a teljes kül- és belterület szövegrész hatályát veszti.

5. §

Ez a rendelet 1993. április 10-én lép hatályba.

Dr. Gyurkó János s. k.,

környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter

Melléklet a 14/1993. (IV. 7.) KTM rendelethez

A Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzet bővítési területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Gelej

092/1-2, 0122/1-2, 0123/2-4 és 6-7, 0124, 0125/1-3, 0126/1-2, 0128/1-2, 0130/1-2, 0133, 0134-0137, 0139-0142, 0143/1-2, 0144/1-3, 0146-0149, 0150/1-2, 0151-0157, 0160-0162

Mezőcsát

0158/1, 0172, 0173/1-2, 0174-0176, 0177/1-8 és 10-11, 0178, 0179/2 és 4-9 és 11-15, 0180, 0181/2-6 és 8-10, 0182-0183, 0191, 0231, 0243-0249, 0250/1-2, 0251/1-2, 0252/1-2, 0253-0256, 0257/1, 0258-0261, 0262/1, 0263, m0264/1-4, 0316-0319, 0339, 0344-0348

Mezőkeresztes

0330-0350, 0351/1-2, 0352-0374 Mezőnagymihály

095, 0112, 0117, 0119, 0133, 0136-0137, 0140-0141, 0144-0147, 0149-0151, 0152/1 és 3-23, 0153, 0154/2 és 4, 0157-0159, 0162-0167, 0169, 0175, 0176/1-2, 0177-0178, 0180-0183, 0184/2-4, 0185-0186, 0187/1-2, 0190, 0193-0194, 0196/2-4 és 6-7, 0197/1, 0198/1-2 és 4, 0199/2 és 4-6 és 8-11, 0200-0202, 0203/1-2, 0204/1, 0339, 0396/1-2

Szentistván

0147, 0149, 0153-0154, 0156/1-2, 0157-0158, 0161, 0168/2 és 4, 0169, 0171, 0177-0181, 0185-0186, 0187/1-2, 0189/1-2, 0192/1, 0201-0202, 0203/1-2 és 4-5, 0204-0207, 0208/1-2, 0209/1-2, 0210/1-2, 0211-0214, 0217, 0219-0226, 0249, 0250/1, 0251/1-19, 0252/1-28, 0253, 0254/1-19 és 22-41, 0256-0261, 0262/9, 0263/1-26, 0264

Tiszabábolna

02, 027, 030/1, 031, 032/1-2, 035, 041/2-9, 042, 0107/1-2, 0109/1 és 3-4, 0111, 0113/2, 0114, 0115/2 és 4-6, 0116-0117, 0118/1-5, 0121-0124, 0125/1-2, 0127, 0145/2, 0147/2

Tiszadorogma

087/1 és 4, 088-090, 092, 093/1 és 3-12, 094-0106, 0108, 0110-0113, 0114/1-2, 0115/1-2, 0116/1-11, 0117/1-2, 0118/2, 0119/2, 0120/2, 0121/2, 0122-0127, 0137, 0138/2, 0139/1-2, 0151/2, 0152/1-2, 0153/1-2, 0154/1-2, 0155-0157, 0158/2, 0159/3-4, 0160/1-3, 0161/1, 0162-0164, 0189/1-4

Tiszakeszi

078/1-2, 079-081, 083-085, 086/3-5

Tartalomjegyzék