9/1989. (VIII. 24.) KVM rendelet

tájvédelmi körzetek létesítéséről

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. tvr. végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. és 13. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet adom ki:[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. § (1) Védetté nyilvánítom "Karancs-Medves Tájvédelmi Körzet" néven a 3. számú mellékletben felsorolt ingatlannyilvántartási helyrajzi számok szerinti, összesen 6709 hektár kiterjedésű területet.

(2) A Karancs-Medves Tájvédelmi Körzet területéből fokozottan védetté nyilvánítom a 4. számú mellékletben felsorolt ingatlannyilvántartási helyrajzi számok szerinti 447,3 hektár kiterjedésű területeket.

4. § A védetté nyilvánítás célja a földtani értékeknek, a táj jellegét meghatározó, az andezit és bazalt vulkánosság jeleit őrző földfelszíni formáknak, a felszíni vizeknek, a védett növény- és állatfajoknak, a természetes növénytársulásoknak, a települések jellegzetes tájképi környezetének, valamint a történelmi múlt emlékeinek megóvása és fenntartása.

5. § Védetté nyilvánítom "Borsodi Mezőségi Tájvédelmi Körzet" néven az 5. számú mellékletben felsorolt ingatlannyilvántartási helyrajzi számok szerinti, összesen 9168,3 hektár kiterjedésű területet.

6. § A védetté nyilvánítás célja a még háborítatlan sztyepprétek fajgazdag növény- és állatvilágának, a természetes pusztai környezetben élő tuzok, valamint a tájképi és kultúrtörténeti értékek védelme.

7. § A jelen rendeletben védetté nyilvánított területek természeti értékeinek megóvása, őrzése, fenntartása, bemutatása és helyreállítása a KTM Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának a feladata.

8. § Ez a rendelet 1989. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. számú melléklet a 9/1989. (VIII. 24.) KVM rendelethez

A Kelet-Cserhát Tájvédelmi Körzet ingatlannyilvántartási helyrajzi számai

Alsótold

07/1-2, 07/3/a-b, 07/6, 07/8, 07/10-11, 08, 09, 010, 011/1/a-b, 011/2, 011/4/a-b, 012/a-f, 013, 014, 015, 016, 017/a-d, 018/1/a-g, 018/2, 019/a-b, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026/1, 3, 027, 028, 029, 030, 031/1/a-b, 031/5/a-b, 031/20/a-c, 032/a-b, 033/a-b, 034/1-2, 035, 036/a-b, 037/a-f, 038, 045, 046, 048/a-d, 053/1-2, 054

Buják

014/a-c, 016, 017/1-2, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026/2/a-c, 026/3-4, 028, 029, 030, 046/4/a-f,

Cserhátszentiván

073, 074, 083/1-2, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 097, 098, 099, 0100/1/a-b, 0100/2/a-b, 0100/3, 0104

Ecseg

02, 03/a-b, 09, 023/4/a-c, 024/a-b, 025/3/a-b, 026/1, 026/3/a-b, 026,4, 027/5, 028, 029, 030, 031, 032, 034/a-b, 035, 036, 037/2-5, 039, 040, 041, 042, 043/2/a-b, 044, 045/1, 048, 049/2, 050, 051, 052, 053, 054/1/a-c, 054/2/a-c, 055/1/a-b, 055/2, 056, 066/1/a-c, 067

Felsőtold

02/3, 04/a-f, 05, 06/a-h, 09, 012, 013, 014, 015, 016/9, 017/a-c, 019, 020/9, 020/10/a-f, 025/a-j, 029, 031/8/a-b, 031/12, 0104/a-g, 0107, 0108/a-c, 0109, 0110/a-b, 0111/29

Garáb

01, 02, 03, 04, 05/a-c, 07/a-b, 08/a-b, 09, 010/a-b, 011/a-b, 012, 013/a-c, 014/a-c, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022/a-b, 023/a-c, 024, 025, 026, 027, 028/a-b, 029, 030, 031/a-b, 032, 034, 035/a-c, 036, 037/a-b, 038, 040, 041, 042, 043/a-c, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056/a-b, 060, 061/a-b, 062, 063, 064/a-b, 065, 066, 067, 068, 069/a-b, 070, 071/a-b, 072, 073, 074/a-b, 075/a-c, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085/a-b, 086, 087/a-c, 088, 089/a-b, 090, 093, 094, 095, 097/a-b, 098, 099, 0100

Kisbárkány

034/a-f, 035, 036, 037, 038/3-4, 038/5/a-b, 038/6/a-d, 038/7/a-d, 039, 040/1/a-d, 040/2-3, 042/1/a-b, 042/2, 043, 045

Kozárd

033/2-3, 034/a-d, 036, 038, 040/a-c, 041, 042/8/a-b, 042/9/a-c, 043/a-b, 044, 045, 046

Márkháza

023, 024/1/a-z, 034/d-f, 035, 036, 037/a-j

Mátraszőlős

012, 013/a-f, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031/a-c, 032, 034, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051/a-b, 052, 053, 054, 055, 056, 057/a-b, 058, 059, 060, 061, 062, 063/a-c, 064/a-b, 065, 066/1/a-b, 066/2-4, 067, 068/a-d, 069, 070, 071, 072/a-b, 073, 074, 075, 076/a-c, 077/1-3

Nagybárkány

05, 07/17, 07/20-21, 08, 09/1-4, 09/9, 010/1-5, 011, 012/1-3, 013/1-2, 014/2, 015, 016, 017, 019, 020/3-4, 021, 022, 086

Nagylóc

082, 083, 084/1, 084/2/a-d, 085, 086, 087, 088, 089/a-c, 090, 091, 092, 094, 095, 098, 0104, 0105, 0106, 0107, 0125/a-b, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130

Pásztó

0417, 0421/1-13, 0422, 0423/a-b, 0424, 0425/1-5, 0426, 0427, 0428/1-2, 0429, 0430, 0431, 0432/1-2, 0433, 0439/2/a-c, 0439/3-4, 0440, 0441 , 0442, 0443, 0444/a-b, 0445/a-c, 0446, 0447, 0448

Sámsonháza

069, 070, 071, 079/a-b, 093/1-2, 097, 098, 0101/a-b, 0102, 0104/2, 0105, 0106, 0107/a-b, 0110/2, 0116, 0121/a-c, 0133/8/a-d, 0135/a-b, 0149/3, 0150, 0154

2. számú melléklet a 9/1989. (VIII. 24.) KVM rendelethez

A Kelet-Cserhát Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területeinek ingatlannyilvántartási helyrajzi számai

Buják

046/4/d

Cserhátszentiván

070 hrsz-ból az 5 TI erdőgazdasági üzemtervi jelű terület

Ecseg

027/3 hrsz-ból a 10/A, 10/Ti, 11/B, 11/C, a 031 hrsz-ból a 9/A, 9/B, 9/C, 9/H, 9/I, 9/J, 9/TN, a 034 hrsz-ból a 9/Ti 2, a 036 hrsz-ból a 9/Ti 1, a 039 hrsz-ból a 8/F, a 050 hrsz-ból a 7/A, 8/A, 8/Ti, 8/B, 8/C, 8/E erdőgazdasági üzemtervi jelű területek.

Garáb

a 024 hrsz-ból a 9/F, 14/B erdőgazdasági üzemtervi jelű területek

Kozárd

a 045 hrsz-ból az 1/BA, 1/E, a 049/6 hrsz-ból a 2/B, 2/BA erdőgazdasági üzemtervi jelű területek.

Mátraszőlős

a 018 hrsz-ból a 21/B, 21/E, a 026 hrsz-ból a 14/Ti 1, 14/Ti 2, a 029 hrsz-ból a 2/A, 2/BA, 2/G, 2/H, a 030 hrsz-ból a 18/A, a 0182 hrsz-ból a 11/A, 11/C erdőgazdasági üzemtervi jelű területek

Nagybárkány

a 070/20 hrsz-ból a 6/B, 9/A erdőgazdasági üzemtervi jelű területek

Sámsonháza

098

3. számú melléklet a 9/1989. (VIII. 24.) KVM rendelethez

A Karancs-Medves Tájvédelmi Körzet ingatlannyilvántartási helyrajzi számai

NÓGRÁD megye

Bárna

02, 03/a-b, 04, 05/a-h, 06, 044/1/d-r, 044/3, 045, 046, 047, 048, 049/1/a-g, 049/2, 050/a-f, 051, 052/a-t, 052/2, 053, 054, 055/a-b, 056, 057, 058/1/a-n, 058/2-5, 059, 060, 061/a-n, 062/a-b, 063, 064, 065, 066, 067/a-b

Karancsalja

014, 015/a-y, 016/a-j, 017, 019/d-k, 020/a-b, 021, 022/a, 025

Karancsberény

027, 028, 029, 030, 031, 032, 033/a-v, 039/2, 040, 041/a-k,

Karancslapujtő

060/7, 060/8/a-b, 060/g, 0100/2-3, 0105, 0107/1-2, 0107/4, 0107/9-10, 0107/15, 0108, 0109/1-2, 0109/4-7, 0109/10, 0110/5-7, 0110/11-13, 0111, 0112/4-6, 0112/8-12, 0113, 0114, 0117

Kazár

049, 050/a-g

Mátraszele

085/a

Salgótarján

011, 012, 013/1/a-m, 013/2, 014, 015/1, 015/2/a-b, d, 016, 017/a-b, 018/1/a-s, 018/2-3, 018/4/a-b, 019/1-7, 20/a-f, 21/1-2, 022, 023, 024, 025, 026/a-d, 028/a-c, 029, 030, 031, 032, 033, 034/a-b, 035, 036/a-h, 037, 038, 039, 040/a-b, 041, 042/a-g, 043, 044/a-d, 045, 046, 047, 059, 060, 061, 062, 063/a-c, 064/a-d, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073/1, 073/2/a-b, 073/3/a-b, 074, 075, 076/1, 076/3, 077, 078, 079, 080/a-j, 081/a-l, 085/a-c, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095/a-h, 096/1-20, 097, 098/1-7, 099, 0100, 0101/a-d, 0102, 0103/a-b, 0104, 0105, 0106/a-b, 0107, 0108, 0109, 0110/a-g, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123/a-p, 0124/a-b, 0125/1-2, 0126/a-b, 0127, 0128, 0129/a-b, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135/a-b, 0136/a-b, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141/a-b, 0142/2/a-b, 0143/a-y, 0919/1/a-k, 0920, 0923, 0924/a-m, 0925, 0926, 0927/1/a-t, 0927/2/a-b, 0928/1/a-f, 0928/2-3, 0964, 0966/1, 0978, 0979/a-b, 0980, 0981, 0992, 0994/a-d, 0995/a-b, 0997, 0998, 0999, 01000/a-l, 01001, 01002, 01003, 01004/a-d, 01005, 01006/1-7, 01006/8/a-b, 01006/9-10, 01006/11/a-b, 01006/12-25, 01007/1-2, 01008/a-l, 01009, 01020, 01021/a-c, 01022/1/a-j, 01022/2, 01023, 01024, 01025/a-c, 01026, 01027, 01028, 01029, 01030/a-c, 01031/a-f, 01032, 01033, 01034/1, 01034/3, 01034/4/a-f, 01035, 01036/a-j, 01037/a-h, 01038, 01039, 01040, 01041/a-d, 01042, 01043, 01044, 01045/a-b

Zártkert:

22001-22071

4. számú melléklet a 9/1989./ (VIII. 24.) KVM rendelethez

A Karancs-Medves Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területeinek ingatlannyilvántartási helyrajzi számai

Karancsalja

016 hrsz-ból az 1 A, 2 A-B, 4 TI, 6 A-C, 7 A-C, 8 TI, 11 TI erdőgazdasági üzemtervi jelű területek.

Karancsberény

041 hrsz-ból a 12 F, 36 B, 37 A, 39 C, 42 A, 45 B, 48 B erdőgazdasági üzemtervi jelű területek.

Karancslapujtő

060/8 hrsz-ból a 11 C-D, 12 A-B, 13 A, 14 C, 15 D, 24 D, 25 A-B erdőgazdasági üzemtervi jelű területek.

Mátraszele

085 hrsz-ból a 3 A erdőgazdasági üzemtervi jelű terület.

Salgótarján

017 hrsz-ból a 21 TN erdőgazdasági üzemtervi jelű terület;

034/6 hrsz-ból a 12 C, 14 A, 14 H, erdőgazdsági üzemtervi jelű területek;

036/a-b, 036/g-h hrsz-ból a 22 TN erdőgazdasági üzemtervi jelű terület;

080/a-j hrsz-ból a 407 E-F erdőgazdasági üzemtervi jelű területek;

081/b, 0108 hrsz-ból a 402 K-L, 0110 hrsz-ból a 451 F-H, 453 A-F, 0120 hrsz-ból a 415 A-N; 0143/g hrsz-ból a 415 NY1-NY2, TN1-3, 420 A-B, 421 F erdőgazdasági üzemtervi jelű területek;

0919/1 hrsz-ból a 115 A-D, TI, TN, 116 A, 117 B, 118 TI;

01036/d hrsz-ból a 304/A-D, TI1-2 erdőgazdasági üzemtervi jelű területek;

01038

5. számú melléklet a 9/1989. (VIII. 24.) KVM rendelethez

A Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzet ingatlannyilvántartási helyrajzi számai

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye

Ároktő[4]

(Teljes kül- és belterület)

0110/a-b, 0113, 0114, 0115, 0117, 0118, 0119, 0120, 0122, 0123, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132/1-2, 0133, 0134/1-5, 0135, 0136/2, 3, 5, 6, 7, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141/1-2, 0142, 0143/5-7, 0409

Mezőcsát

0202, 0233, 0255, 0265, 0266/a-j, 0267, 0268/a-h, 0269, 0270/a-d, 0271, 0272/a-g, 0273, 0274, 0275/a-d, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281/a-b, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288/a-b, 0289, 0290, 0291, 0292/a-b, 0293, 0293/2/a-f, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299, 0300, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0310/a-c, 0311, 0320, 0321/a-b, 0322, 0323/a-g, 0324, 0325/1, 0325/2/a-b, 0325/3, 0325/7-8, 0325/12-16, 0325/17/a-b, 0325/18, 0325/19/a-b, 0325/20/a-c, 0325/22, 0325/23/a-b, 0326/1-2, 0327, 0328/a-b, 0330, 0331, 0332/a-f, 0333, 0334, 0335, 0336/1/a-f, 0336/2/a-b, 0337, 0338

Mezőnagymihály

0123, 0196/2-4, 0197/1, 0198/1, 4, 0199/5, 0204, 0205/2, 0206, 0207/1/a-d, 0208, 0209/1/a-d, 0209/2, 0211, 0213, 0214, 0221, 0222/3, 6, 0222/7-10, 0222/11/a-b, 0222/23/a-b, 0222/37, 39, 0222/40/a-c, 0222/41/a-d, 0223, 0224/1, 0224/2/a-b, 0224/3-4, 0224/6-9, 0224/10/a-b, 0224/11-23, 0224/25-26, 28-29, 31-32, 0224/34/a-c, 0225, 0226/4-11, 0226/12/a-b, 0226/13, 0227, 0228/2, 0228/4-11, 0229, 0230, 0231, 0232/a-b, 0233/a-d, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238, 0239, 0240/a-c, 0241, 0242/a-d, 0243/a-c, 0244, 0245/1, 4, 5, 0246, 0247, 0248/2-4, 0249/1-2, 0250, 0251/1, 0251/2/a-c, 0251/3/a-b, 0252/1/a-n, 0253, 0254, 0255, 0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261, 0264, 0265/a-c, 0266, 0267, 0268, 0269, 070/a-c, 0271, 0272, 0273, 0275, 0276, 0277, 0278, 0280/2, 0281, 0282, 0283, 0284/a-b, 0285, 0286, 0287/1-2, 0287/4, 0288, 0289/a-h, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297/1, 0297/2/a-b, 0298, 0299/1/a-c, 0300, 0301/1-2, 0303, 0304, 0305, 0306/1-2, 0307, 0308, 0310, 0311/1/a-f, 0311/2-4, 0312, 0313, 0314, 0315/a-c, 0316/a-c, 0317, 0318, 0319, 0320/a-c, 0321, 0322, 0323,, 0324, 0326/a-d, 0327, 0328/1, 4, 0329, 0330, 0331, 0332/2-4, 0333/4, 0334/1/a-b, 0334/2, 0335, 0336, 0337/1-2, 0338, 0339, 0340, 0341/2-3, 5-7, 0342, 0345/a-c, 0349/4, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354/a-b, 0355, 0356, 0357/a-b, 0358, 0359, 0361, 0363, 0364/a-f, 0365, 0366, 0368/3, 0369, 0370/1/a-b, 0370/2, 0371, 0372/2-5, 0373, 0377, 0378, 0379, 0380/a-c, 0381, 0382, 0384/1/a-b, 0384/2, 0385, 0386, 0387/1-4, 7-8, 11-12, 0388, 0389, 0390/2, 0391, 0392/1-9, 0395, 0398/2, 0399, 0400/1, 4, 7, 0400/11-14, 0400/18-19, 0400/24-25, 0402, 0403, 0404/1-5, 0404/7-12, 0404/14-24, 0404/27-29, 0406/2-5, 0406/7-13, 0406/15, 0407, 0408/2, 4, 0408/6-7, 0408/11, 13, 0408/16-19, 0409

Szentistván

0234/1, 0234/3-4, 0234/6-7, 0234/9, 0237, 0238, 0239, 0240/1, 0241/2, 0242/1/a-b, 0244, 0246

Tiszabábolna

0127, 0150/2-3, 0151/1/a-b, 0151/2, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0159, 0160, 1061, 0162, 0163, 0164, 0165/a-c, 0166, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0186, 0187, 0189/a-f

Tiszadorogma

010, 011/1-5, 011/6/a-b, 011/7/a-d, 011/22/a-b, 011/23/a-b, 011/24/a-b, 011/25/a-b, 011/26/a-b, 011/27/a-d, 012/14/a-c, 015/a-c, 016/a-c, 017/a-b, 018/a-g, 019/1, 019/2/a-c, 019/3, 020, 021/a-b, 022, 023, 024, 025/a-c, 026, 027/a-f, 028, 029, 030, 031, 032, 033/a-c, 034, 035/a-d, 036, 037/a-g, 038, 039/a-b, 040, 041/a-d, 042, 043/1, 043/15, 044, 046/a-h, 047, 048

Lábjegyzetek:

[1] Utóbb az 1996. évi LIII. törvény 82. §-ának (1) bekezdése 1997. január 1-jével hatályon kívül helyezte.

[2] Hatályon kívül helyezte a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2001.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2001.07.01.

[4] A 14/1993. (IV. 7.) KTM rendelet 4. §-ával módosított szöveg.

Tartalomjegyzék