15/1993. (VI. 9.) KHVM rendelet

az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 33/1992. (XII. 31.) KHVM rendelet módosításáról

Az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény 70. §-ának (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

1. §

A 11/1993. (V. 4.) KHVM rendelettel módosított 33/1992. (XII. 31.) KHVM rendelet 1. számú mellékletét e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosítom.

2. §

Ez a rendelet kihirdetésekor lép hatályba, rendelkezéseit az 1993. évre esedékes elszámolásoknál és befizetéseknél alkalmazni kell.

Dr. Schamschula György s. k.,

közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

Melléklet a 15/1993. (VI. 9.) KHVM rendelethez

A33/1992. (XII. 31.) KHVM rendelet 1. számú melléklete a 4. pontot követően az alábbi 5-7. pontokkal egészül ki:

"5. A 4. pontban lévő "g" szorzószám b) felszíni vizek táblázat öntözés rovatában lévő szorzószám értéke országos aszály esetén "0".

6. A közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter a földművelésügyi miniszter javaslatára országosan aszályosnak azt az időtartamot minősíti, amely a növénytermesztésben a csapadékhiány miatt rendkívüli károkat okoz.

7. Az országosan aszályosnak minősített időtartam kezdetét és végét a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Értesítőben közleményben hirdeti ki."

Tartalomjegyzék