15/1993. (IV. 7.) KTM rendelet

a Miklapusztai Tájvédelmi Körzet létesítéséről[1]

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. tvr. végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. § (1) bekezdése a) pontjában és a 46. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §

Védetté nyilvánítom Miklapusztai Tájvédelmi Körzet néven az Akasztó, Dunapataj, Harta, Szakmár községek közigazgatási területén lévő, a mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 6241,1 hektár kiterjedésű területet.

2. §

Az 1. §-ban megjelölt terület védetté nyilvánításának célja:

- a Kárpát-medencére jellemző meszes-szódás szikesek talajtani értékeinek, sajátos növény- és állatvilágának megőrzése, géntartalékainak fenntartása;

- a tájvédelmi körzet rezervátumként szolgálja a tudományos kutatásokat, egyes részei nyújtsanak lehetőséget a természeti értékek szervezett bemutatására, oktatására és az ismeretterjesztésre.

3. §

A tájvédelmi körzet értékeinek megőrzésével, fenntartásával és bemutatásával járó természetvédelmi kezelési feladatok ellátásával a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságot bízom meg.

4. §

Ez a rendelet 1993. április 10-én lép hatályba.

Dr. Gyurka János s. k.,

környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter

Melléklet a 15/1993. (IV. 7.) KTM rendelethez

A Miklapusztai Tájvédelmi Körzet ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

BÁCS-KISKUN MEGYE

Akasztó

0158, 0170-0171, 0172/1-3, 0173-0174, 0176-0178, 0182, 0184-0189, 0193, 0207-0211, 0212/1-4, 0213-0219, 0220/1-2

Dunapataj

0224-0230, 0231/2, 0231/22-34, 0231/36-38, 0232-0233, 0234/23, 0234/25-27, 0234/29-34, 0235, 0236/2-11, 0237-0240, 0241/1-2, 0242/1-2, 0243, 0245, 0246/1-4, 0247, 0248/2-10

Harta

0229/1, 0231, 0233, 0237-0241, 0243-0244, 0248-0258, 0259/1-3, 0260-0263, 0268-0270, 0271/1-2, 0272-0275, 0276/1-3, 0277/1-2, 0278/2, 0279-0280, 0287, 0290-0291, 0296, 0309/2, 0310/1, 0311

Szakmár

0230-0232, 0250, 0251/1, 0251/3-4, 0252/2-3, 0253-0254, 0258-0274, 0277/2

Lábjegyzetek:

[1] Utóbb a 22/1996. (X. 9.) KTM rendelet a tájvédelmi körzet elnevezés egyidejű megszüntetésével a Kiskunsági Nemzeti Park területéhez csatolva.

Tartalomjegyzék