185/1993. (XII. 31.) Korm. rendelet

a részben vagy teljesen tartósan állami tulajdonban maradó gazdálkodó szervezetekről szóló 126/1992. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A tartósan állami tulajdonban maradó vállalkozói vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló 1992. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 31. §-ának (2)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

A 126/1992. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § szövegének helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az 1. számú mellékletben nevesített tulajdonon felül az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság induló vagyoni köréhez tartoznak - a kincstári törvény hatálybalépésig - azon, jelenleg állami tulajdonú földterületek, erdők, meghatározott természetvédelmi oltalom alatt álló földterületek (nemzeti parkok, fokozottan védett területek, nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó területek), amelyek az ÁV Rt.-hez tartozó gazdálkodó szerveztek kezelésében vannak. Ezen területeket (beleértve az erdőket) az ÁV Rt. alaptőkén felüli vagyonában vagyonértékelés szerinti értéken kell nyilvántartani."

2. §

(1) Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet 1994. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg a 81/1993. (V. 19.) Korm. rendelet hatályát veszti.

Dr. Boross Péter s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 185/1993. (XII. 31.) Korm. rendelethez

Az Állami Vagyonkezelő Részvénytársasághoz tartozó gazdálkodó szervezetek*

[1]
ABCD
Társaság neveTársaság jegyzett tőkéjének
és tartós állami
üzletrészének aránya.
legalacsonyabb mértéke
Végez-e az 1991. évi XVI. tv.
(koncessziós)
hatálya alá
tartozó
tevékenységet
állami többségi
tulajdon
alapján
Végez-e
országosközszolgáltató
jellegűtevékenységet
Az energiaszektorból és kapcsolatos tevékenységi területekről:
MOL Magyar Olajipari Rt.50%+1 szavazatrészbenrészben
MVM Magyar Villamos Művek Rt. az erőművi, alaphálózati és
áramszolgáltatói alrészvénytársaságaival
50%+1 szavazatrészben
Gázszolgáltatók:
Észak-dunántúli Gázszolg. Rt.(a propán-bután töltési és forgalmazásitevékenységhez szüks. vagyon nélkül)25%+1 szavazat-igen
Közép-dunántúli Gázszolg. Rt.(a propán-bután töltési és forgalmazási tevékenységhez szüks. va
gyon nélkül)
25%+1 szavazatigen
Dél-alföldi Gázszolg. Rt.25%+1 szavazatigen
Tiszántúli Gázszolg. Rt25%+1 szavazatigen
Dél-dunántúli Gázszolg. Rt.25%+1 szavazatigen
MINERALIMPEX Tr.50%.+1 szavazatigen
További infrastrukturális és kapcsolatos tevékenységi területekről:
MAHART Magyar Hajózási Rt.50%+1 szavazatigenrészben
INTERLIGHTER25%
MALÉV Rt.50%+1 szavazatrészben
HUNGAROCAMION Rt.25%+1 szavazat
ANTENNA HUNGÁRIA Rt.50%+1 szavazatigenigen
MATÁV Rt.50%+1 szavazatigenigen
A termelő ipari szektorból:
DUNAFERR Rt.
Dunai Vasmű25%+1 szavazat
HUNGALU
Magyar Alumíniumipari Rt.25%+1 szavazatrészben
RÁBA Rt.25%+1 szavazat
IKARUS Rt.25%+1 szavazat
IKARUS Állami Vállalat25%+1 szavazat
Tiszai Vegyipari Kombinát Rt.25%+1 szavazat
BORSODCHEM Rt.
(Borsodi Vegyi Kombinát)
25%+1 szavazat
Nitrokémia Vegyipari Rt.25%+1 szavazat
[2]
ABCD
Társaság neveTársaság jegyzett tőkéjének
és tartós állami
üzletrészének aránya,
legalacsonyabb mértéke
Végez-e
az 1991. éviXVI. tv.
(koncessziós)
hatálya alá
tartozó
tevékenységei
állami többségi
tulajdon
alapján
Végez-e
országosközszolgáltató
jellegűtevékenységet
Gyógyszergyárak
CHINOIN Rt.25%+1 szavazat
RICHTER GEDEON Rt.50%+1 szavazat
BIOGAL Rt.25%+1 szavazat
EGIS Gyógyszergyár Rt.25%+1 szavazat
ALKALOIDA Vegyészeti Gyár Rt.25%+1 szavazat
ELZETT-Certa Vállalat5%
Fővárosi Kézműipari Rt.50%+1 szavazat
Fővárosi Kézműipari Vállalat Zsanett Leányvállalata50%+1 szavazat
Fővárosi Kefe- és Seprűgyártó Kft.50%+1 szavazat
ERFO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.50%+1 szavazat
Szegedi Fonalfeldolgozó Kft.50%+1 szavazat
Agóra Ipari Kft. (Pécs)50%+1 szavazat
NETT-PACK Kft. (Szombathely)50%+1 szavazat
Hatvani Vegyesipari Centrum Kft.50%+1 szavazat
Márkavédelmi, biztonsági vagy egyéb egyedi okból:
HERENDI Porcelánmanufaktúra Rt.25%+1 szavazat
Zsolnai Porcelángyár Rt.1%
Szegedi Paprika Rt.1%
Kalocsa-környéki Agráripari Rt.1%
P1CK Szeged Szalámigyár és Húsüzem Rt.1%
HERZ Budapesti Húsipari Rt.1%
Tokaj Kereskedőház Rt.1%
Mátrabánya Rézbánya Rt.25%+1 szavazat
MÉV Mecseki Ércbányászati Váll. (urán)5%
Gyógyászati Segédeszközök Rt.50%+1 szavazatrészben
HUNGAROPHARMA Rt.50%+1 szavazatrészben
Távközlési Kutató Intézet50%+1 szavazat
Pestvidéki Gépgyár25%+1 szavazat
Technika Külkereskedelmi Vállalat50%+1 szavazat
Mechanikai Laboratórium25%+1 szavazat
MERTCONTROL Rt.50%+1 szavazat
CD Hungary Rt.100%igen
PECUNIA Rt.25%+1 szavazatigenigen
Pénzjegynyomda Rt.25%+1 szavazatigenigen
Államigazgatási Számítógépes Szolg. Rt.50%+1 szavazatigen
Szerencsejáték Rt. (Lóverseny-sport V. együtt)100%igen
ABCD
Társaság neveTársaság jegyzett tőkéjének
és tartós állami
üzletrészének aránya,
legalacsonyabb mértéke
Végez-e
az 1991. éviXVI. tv.
(koncessziós)
hatálya alátartozó
tevékenységet
állami többségitulajdon alapján
Végez e
országosközszolgáltató
jellegűtevékenységet
Mezőgazdasági tevékenységi területről azok az Állami Gazdaságok, melyek fajtanemesítéssel, vetőmagtermeléssel stb.
foglalkoznak (ezen aktivitásuk mértékéig, illetve az erdőgazdaságok közül az alábbiak maradnak tartósan állami
tulajdonban:
TEHAG Kft.100%részben
Hódmezővásárhelyi Tangazdaság Rt.50%+1 szavazatrészben
Fertő-tavi Nádgazdaság Rt.50%+1 szavazatrészben
Komáromi Mezőgazdasági Rt.50%+1 szavazatrészben
Bóly Rt.50%+1 szavazatrészben
Enyingi Agrár Rt.50%+1 szavazatrészben
Balatoni Halgazdaság Rt.50%+1 szavazatrészben
Dalmandi Mezőgazdasági Rt.50%+1 szavazatrészben
Agroprodukt Rt. (Pápa)50%+1 szavazatrészben
Hidasháti Mezőgazdasági Rt.50%+1 szavazatrészben
Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Rt.50%+1 szavazatrészben
Herceghalmi Kísérleti Gazdaság Rt.50%+1 szavazatrészben
Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok Rt.50%+1 szavazatrészben
Bábolna Rt.50%+1 szavazatrészben
Lajta-Hanság Rt.50%+1 szavazatrészben
Mezőfalvai Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Rt.50%+1 szavazatrészben
Gödöllői Tangazdaság Rt.25%+1 szavazatrészben
Dél-Pest Megyei Mezőgazdasági Rt.25%+1 szavazatrészben
Szombathelyi Tangazdaság Rt.50%+1 szavazatigen
Szerencsi Mezőgazdasági Rt.25%+1 szavazatrészben
Alcsiszigeti Mezőgazdasági Rt.25%+1 szavazatrészben
Szarvasi ÁTG.25%+1 szavazatrészben
Sárvári Mezőgazdasági Rt.25%+1 szavazatrészben
PRO-CHAROLAIS Rt.25%+1 szavazatrészben
ERDÉRT Rt.25%+1 szavazatrészben
Dél-Alföldi Erdészeti Rt.100%igen
Szombathelyi Erdészeti Rt.100%igen
Somogyi Erdészeti és Faipari Rt.50%+1 szavazatrészben
Vértesi Erdészeti és Faipari Rt.50%+1 szavazatrészben
Pilis Állami Parkerdőgazdaság50%+1 szavazatrészben
Borsod-Zempléni Erdőgazdaság Rt.50%+1 szavazatrészben
Gemenci ÁEVG.50%+1 szavazatrészben
Kiskunsági Erdészeti és Faipari Rt.50%+1 szavazatrészben
Kisalföldi EFÁG.50%+1 szavazatrészben
VADEX Mezőföldi Erdészeti és Vadászati Rt.50%+1 szavazatrészben
"Gyulaj" Erdészeti és Vadászati Rt.50%+1 szavazatrészben
Tanulmányi Erdőgazdaság Rt.50%+1 szavazatrészben
Mecseki EFÁG.50%+1 szavazatrészben
Ipoly Erdő Rt.50%+1 szavazatrészben
Nagykunsági Erdészeti és Faipari Rt.50%+1 szavazatrészben
Mátra-Ny. Bükki EFÁG.50%+1 szavazatrészben
[3]
ABCD
Társaság neveTársaság jegyzett tőkéjének
és tartós állami
üzletrészének aránya,
legalacsonyabb mértéke
Végez-e
az 1991. éviXVI. tv.
(koncessziós)
hatálya alá
tartozó
tevékenységet
állami többségi
tulajdon
alapján
Végez-e
országosközszolgáltató
jellegűtevékenységet
Felsőtiszai EFÁG.50%+1 szavazatrészben
Zalai Erdészeti és Faipari Rt.50%+1 szavazatrészben
Balatonfelvidéki Erdő és Fafeldolgozó Rt.25%+1 szavazatrészben
Vállalatszerűen működő kutató-fejlesztő, illetve tervező és minőségellenőrző gazdálkodó szervezetek közül:
ERŐTERV Erőmű és Hálózattervező V. Rt.50%+1 szavazat
MÜKI Műanyag Kutató-Fejlesztő Kft.25%+1 szavazat
ÉTI Építéstudományi Intézet25%+1 szavazat
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Int.25%+1 szavazatigen
Villamosenergia-ipari Kutató Intézet Rt.25%+1 szavazat
Villamosipari Kutató Intézet25%+1 szavazat
SZIKKTI Szilikátipari Közp. Kut. és Terv. Intézet25%+1 szavazat
VASKÚT Vasipari Kutató és Fejl. Int.25%+1 szavazat
INNOVATEXT Textilipari Műszaki Fejlesztő Rt.25%+1 szavazat
Autóipari Kutató és Fejlesztő Int.25%+1 szavazat
MIKI Méréstechnikai Informatikai Kutató és Innovációs Rt.25%+1 szavazat
Bőr- és Cipőipari Kutató Int.25%+1 szavazat
Mezőgépfejlesztő Ipari Rt.25%+1 szavazat
Ipari Technológiai Centrum Kft.25%+1 szavazat
TÜKI Tüzeléstechn. Kut. Fejl. Váll.25%+1 szavazat
NEVIKI Nehézvegyipari Kutató Int.25%+1 szavazat
MÁFKI Magyar Ásványolaj és Földgázkísérleti Intézet25%+1 szavazat
KTI Közlekedéstud. Rt.50%+1 szavazat
VITUKI Rt. (Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóközpont Rt.)50%+1 szavazat
UVATERV Rt.25%+1 szavazat
VÍZITERV25%+1 szavazat
Humán Oltóanyag Rt.50%+1 szavazat
Gyógyszerkutató Intézet Kft.25%+1 szavazat
Gyógynövénykutató Intézet Rt.25%+1 szavazat
Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft.25%+1 szavazat
Országos Húsipari Kut. Int.25%+1 szavazat
Konzervipari Kut. Fejlesztő és Minőségvizsgáló Kft.25%+1 szavazat
Dohánykutató és Minőségfejlesztő Int. Rt.25%+1 szavazat
Malomipari Kutató-Fejlesztő Kft.25%+1 szavazat
Faipari Kutató Intézet25%+1 szavazat
A HUMÁN infrastruktúra, könyv- és filmipar területéről:
Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.100%igen
Editio Musica Bp. Zeneműkiadó Kft.25%+1 szavazatrészben
[4]
ABCD
Társaság neveTársaság jegyzett tőkéjének
és tartós állami
üzletrészének aránya,
legalacsonyabb mértéke
Végez-e
az 1991. éviXVI. tv.
(koncessziós)
hatálya alá
tartozó
tevékenységet
állami többségi
tulajdon
alapján
Végez-e
országosközszolgáltató
jellegűtevékenységet
Filmstúdiók:
Budapest25%+1 szavazat
Dialóg25%+1 szavazat
Objektív25%+1 szavazat
Hunnia25%+1 szavazat
Filmforgalmazók:
Hungarofilm Külker.25%+1 szavazatrészben
MOKÉP25%+1 szavazatrészben
Filmgyártók:
Magyar Filmlabor Kft.25%+1 szavazat
Magyar Filmgyártó Kft.25%+1 szavazat
MOVI Magyar Mozi és Videofilmgyár25%+1 szavazat
Magyar Szinkron és Video V.25%+1 szavazat
Pannónia Film Vállalat25%+1 szavazat
Kecskeméti Animációs Film Kft.25%+1 szavazat
HUNGEXPO Rt.25%+1 szavazatrészben
Sportlétesítmények Vállalat100%igen
Szikra Nyomda Rt.50%+1 szavazatrészben
Athenaeum Nyomda Rt.25%+1 szavazat
Hírlapkiadó Vállalat5%
Bankok, pénzintézetek, biztosítók közül:
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.50%+1 szavazat
ÁB-AEGON Rt.5%
Hungária Biztosító Rt.5%
Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank Rt.25%+1 szavazat
Magyar Hitel Bank Rt.25%+1 szavazat
Kereskedelmi Bank Rt.25%+1 szavazat
Általános Értékforgalmi Bank Rt.25%+1 szavazat
Budapest Bank Rt.25%+1 szavazat
Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.25%+1 szavazat
Postabank és Takarékpénztár Rt.20%
Export Hitel Biztosító Rt.50%+1 szavazat
• Kivéve a közszolgáltató tevékenységei ellátó gazdálkodó szervezetek vagyontárgyai közül az 1990. évi LXV. törvény 107. § (1) bekezdés c)
pontjában nevezett vagyontárgyakat [figyelembe véve a (3) bekezdést is).

2. számú melléklet a 185/1993. (XII. 31.) Korm. rendelethez

A tevékenység ellátásáért felelős miniszterhez tartozó, országos közszolgáltató tevékenységet ellátó gazdálkodó szervezetek

ABC
Társaság neveTársaság jegyzett tőkéjének
és a tartós állami üzletrésznek
aránya, legalacsonyabb
mértéke
Végez-e
az 1991. évi XVI. tv.
(koncessziós) hatálya alá tartozó
tevékenységet állami
többségi tulajdon
alapján
Közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszterhez:
MÁV Magyar Államvasutak Rt.100%igen
GYSEV Rt., és a Fertővidéki Helyiérdekű Vasút Rt.25%+1 szavazat
Magyar Posta Vállalat100%igen
VOLÁNBUSZ Rt. (kizárólag személyszállításra vonatkozóan)50%+1 szavazatigen
Vértes Volán Rt.50%+1 szavazatigen
Kisalföld Volán Rt.50%+1 szavazatigen
Alba Volán Rt.50%+1 szavazatigen
Vasi Volán Rt.50%+1 szavazatigen
Zala Volán Rt.50%+1 szavazatigen
Kapos Volán Rt.50%+1 szavazatigen
Pannon Volán Rt.50%+1 szavazatigen
Gemenc Volán Rt.50%+1 szavazatigen
Bács Volán Rt.50%+1 szavazatigen
Kunság Volán Rt.50%+1 szavazatigen
Mátra Volán Rt.50%+1 szavazatigen
Hatvani Volán Rt.50%+1 szavazatigen
Agria Volán Rt.50%+1 szavazatigen
Nógrád Volán Rt.50%+1 szavazatigen
Borsod Volán Rt.50%+1 szavazatigen
Hajdú Volán Rt.50%+1 szavazatigen
Szabolcs Volán Rt.50%+1 szavazatigen
Körös Volán Rt.50%+1 szavazatigen
Jászkun Volán Rt.50%+1 szavazatigen
Tisza Volán Rt.50%+1 szavazatigen
Várpalotai Volán Kft.50%+1 szavazatigen
Balatonfüredi Volán Kft.50%+1 szavazatigen
Sümegi Volán Kft.50%+1 szavazatigen
Pápai Volán Kft.50%+1 szavazatigen
Dudari Volán Kft.50%+1 szavazatigen
Ajkai Volán Kft.50%+1 szavazatigen
Tapolcai Volán Kft.50%+1 szavazatigen
Balaton Volán Rt.50%+1 szavazatigen
Regionális Vízmű Rt.-k:
Észak-magyarországi50%+1 szavazatigen
Dunántúli50%+1 szavazatigen
Tiszamenti50%+1 szavazatigen
Dunamenti50%+1 szavazatigen
Észak-dunántúli50%+1 szavazatigen
[5]
ABc
Társaság neveTársaság jegyzett tőkéjének
és a tartós állami üzletrésznek
aránya, legalacsonyabb
mértéke
Végez-e
az 1991. évi XVI. tv.
(koncessziós) hatálya alá tartozó
tevékenységet állami
többségi tulajdon
alapján
Igazságügyminiszterhez:
Dunai Tömegcikkipari Vállalat100%
Sátoraljaújhelyi Fehérneműgyár100%
Kalocsai Konfekcióipari Vállalat100%
Alföldi Bútorgyár100%
Ipoly Cipőgyár100%
Budapesti Faipari Vállalat100%
Sopronkőhidai Szövőgyár100%
Dunai Vegyesipari Vállalat100%
Börzsöny Vegyesipari Vállalat100%
Állampusztai Célgazdaság100%
Annamajori Célgazdaság100%
Pálhalmai Célgazdaság100%
Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI)50%+1 szavazat
Honvédelmi miniszterhez:
HM Budapesti Erdőgazdaság Rt.100%
HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Rt.100%
HM Kaszói Erdőgazdaság Rt.100%
HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Rt.100%
HM ARZENAL Elektromechanikai Rt.100%
HM ARMCOM Kommunikációtechnikai Rt.100%
HM CENTRAL Mosodák Rt.100%
HM Elektronikai Igazgatóság Rt.100%
HM Kadar Rádiótechnikai Rt.100%
Népjóléti miniszterhez:
Munkaterápiás Intézet, Pomáz100%
Fővárosi Kézműipari Rt.50%+1 szavazat
Fővárosi Kézműipari Vállalat Zsanett Leányvállalata50%+1 szavazat
Fővárosi Kefe- és Seprűgyártó Kft.50%+1 szavazat
ERFO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.50%+1 szavazat
Szegedi Fonalfeldolgozó Kft.50%+1 szavazat
Agóra Ipari Kft. (Pécs)50%+1 szavazat
NETT-PACK Kft. (Szombathely)50%+1 szavazat
Hatvani Vegyesipari Centrum Kft.50%+1 szavazat]
Pénzügyminiszterhez:
REORG Rt.100%
Pénzintézeti Központ100%
ABC
Társaság neveTársaság jegyzett tőkéjének
és a tartós állami üzletrésznek
aránya, legalacsonyabb
mértéke
Végez-e
az 1991. évi XVI. tv.
(koncessziós) hatálya alátartozó
tevékenységet állami
többségi tulajdon
alapján
Állami Fejlesztési Intézet100%
Hitelgarancia Rt.25%+1 szavazat
Perfekt Pénzügyi Szakoktató és Kiadó Rt.50%+1 szavazat
Miniszterelnöki Hivatalhoz:
Közlöny- és Lapkiadó Kft.100%
Nemzetközi gazdasági kapcsolatok miniszteréhez:
TESCO Kft.50%+1 szavazat
Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Rt.50%+1 szavazat
Földművelésügyi miniszterhez:
ATKV Rt.25%+1 szavazat
ATV Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Vállalat50%+1 szavazat
OMTV Országos Mesterséges Termékenyítő Vállalat50%+1 szavazat
Concordia Rt.25%+1 szavazat
Zöldségtermesztési Kutatási Intézet Rt.25%+1 szavazat
Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutatási Fejlesztési Vállalat25%+1 szavazat
Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat25%+1 szavazat
Pécsi Geodéziai és Térképészeti Kft.25%+1 szavazat
Kartográfiai Vállalat25%+1 szavazat
Agroster Besugárzó Kft.25%+1 szavazat
Vetőmag Kereskedőház Rt.25%+1 szavazat
Környezetvédelmi és területfejlesztési miniszterhez:
Hortobágyi Á. G.100%
Városépítési Tudományos és Tervező Intézet Rt.50%+1 szavazat
Művelődési és közoktatási miniszterhez:
Magyar Cirkusz és Varieté Vállalat50%+1 szavazat
Kommunális Beruházási Vállalat25%+1 szavazat
Könyvtárellátó Vállalat50%+1 szavazat

Lábjegyzetek:

[1] Helyesbítette a Magyar Közlöny 1994/22. száma. Megjelent 1993.02.27.

[2] Helyesbítette a Magyar Közlöny 1994/3. száma. Megjelent 1993.01.11., és Magyar Közlöny 1994/22. száma. Megjelent 1993.02.27.

[3] Helyesbítette a Magyar Közlöny 1994/22. száma. Megjelent 1993.02.27.

[4] Helyesbítette a Magyar Közlöny 1994/3. száma. Megjelent 1993.01.11.

[5] Helyesbítette a Magyar Közlöny 1994/3. száma. Megjelent 1993.01.11., és Magyar Közlöny 1994/22. száma. Megjelent 1993.02.27.

Tartalomjegyzék