103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet

az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1995. évi költségvetéséről és a természetbeni egészségbiztosítási szolgáltatások finanszírozásának általános szabályairól szóló 1995. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 9. §-ának (3) bekezdésében és 25. §-a (3) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az Egészségbiztosítási Önkormányzattal egyetértésben - a Kormány a következőket rendeli el:

I.

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS

A háziorvosi ellátás finanszírozása

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

7/A. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

9/A. §[11]

9/B. §[12]

10. §[13]

11. §[14]

12. §[15]

13. §[16]

14. §[17]

Egyéb alapellátási feladatok

15. §[18]

16. §[19]

16/A. §[20]

(1)[21]

(2)[22]

(3)[23]

(4)[24]

(5)[25]

(6)[26]

(7)[27]

(8)[28]

(9)[29]

(10)[30]

(11)[31]

(12)[32]

(13)[33]

(14)[34]

(15)[35]

(16)[36]

II.

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKELLÁTÁS

Általános szabályok

17. §[37]

18. §[38]

19. §[39]

20. §[40]

20/A. §[41]

Járóbeteg-szakellátás

21. §[42]

22. §[43]

23. §[44]

23/A. §[45]

A fekvőbeteg-ellátás finanszírozása

24. §[46]

24/A. §[47]

25. §[48]

A fekvőbeteg-ellátás közös rendelkezései

26. §[49]

27. §[50]

28. §[51]

29. §[52]

30. §[53]

30/A. §[54]

30/B. §[55]

III.

Záró rendelkezések

31. §[56]

32. §[57]

33. §[58]

34. §[59]

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez[60]

2. számú melléklet a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez[61]

3. számú melléklet a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez[62]

4. számú melléklet a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez[63]

5. számú melléklet a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez[64]

6. számú melléklet a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez[65]

7. számú melléklet a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez[66]

8. számú melléklet a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez[67]

9. számú melléklet a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez[68]

10. számú melléklet a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez[69]

11. számú melléklet a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez[70]

12. számú melléklet a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez[71]

13. számú melléklet a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez[72]

14. számú melléklet a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez[73]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[20] Beiktatta a 96/1997. (VI. 11.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 1997.07.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1999.07.01.

[37] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[38] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[39] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[40] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[41] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[42] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[43] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[44] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[45] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[46] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[47] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[48] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[49] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[50] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[51] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[52] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[53] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[54] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[55] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[56] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[57] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[58] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[59] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[60] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[61] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[62] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[63] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[64] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[65] Hatályon kívül helyezte a 238/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés p) pontja. Hatálytalan 1997.01.25.

[66] Hatályon kívül helyezte a 238/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés p) pontja. Hatálytalan 1997.01.25.

[67] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[68] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[69] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[70] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[71] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[72] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.04.01.

[73] Hatályon kívül helyezte a 13/1998. (I. 30.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1998.03.01.

Tartalomjegyzék