19/1995. (VI. 17.) NM rendelet

az orvosi, a klinikai szakpszichológusi, illetve az egyéb egészségügyi és szociális tevékenység gyakorlásáról szóló 30/1989. (XI. 15.) SZEM rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény 69. §-ának (2) bekezdésében és 72. §-ában, valamint a törvény végrehajtásáról rendelkező, többször módosított 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet 33. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az orvosi, a klinikai szakpszichológusi, illetve az egyéb egészségügyi és szociális tevékenység gyakorlásáról szóló 30/1989. (XI. 15.) SZEM rendeletet (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítom:

1. §

Az R. 2. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Fogorvosi magángyakorlat folytatására, arra a meghatározott időtartamra, amíg önkormányzattal - területi ellátási kötelezettséget vállalva - fogorvosi feladatok ellátására irányuló szerződéses jogviszonyban áll, az az orvos is jogosult, aki szakorvosi szakképesítéssel nem rendelkezik, de megfelel a 2/B. §-ban foglalt feltételeknek."

2. §

Az R. a következő 2/B. §-sal egészül ki:

"2/B. § (1) Fogorvosi magángyakorlat folytatására a népjóléti miniszter ellátási érdekre tekintettel adott felmentése alapján szakorvosi szakképesítéssel nem rendelkező fogorvos is jogosult, ha önkormányzattal - területi ellátási kötelezettséget vállalva - fogorvosi feladatok magánorvosként való ellátására irányuló előszerződést kötött, és legalább 15 éves, teljes munkaidőben eltöltött fogorvosi gyakorlattal rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl 1998. december 31-ig fogorvosi magángyakorlat folytatására az a szakorvosi szakképesítéssel nem rendelkező fogorvos is jogosult, aki legalább 5 éves, teljes munkaidőben eltöltött fogorvosi gyakorlattal rendelkezik, és önkormányzattal - területi ellátási kötelezettséget vállalva - fogorvosi feladatok magánorvosként való ellátására irányuló előszerződést kötött."

3. §

Ez a rendelet 1995. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Kökény Mihály s. k.,

népjóléti minisztériumi politikai államtitkár