1995. évi LXII. törvény

a bírósági cégnyilvántartásról és a cégek törvényességi felügyeletéről szóló 1989. évi 23. törvényerejű rendelet módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

14. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, rendelkezéseit a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel a hatálybalépés után indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) A törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell az 1. §-t, a 6. §-t, amennyiben a cégbíróság a bejegyző végzését még nem hozta meg, a 12. §-t, ha a cégbíróság a cég felszámolását még nem kezdeményezte, illetve a cég végelszámolását még nem rendelte el, valamint a 13. §-t, amennyiben a Legfelsőbb Bíróság a másodfokú végzését még nem hozta meg.

(3)[15]

15. §[16]

16. § (1)[17]

(2) A Cstv. 85. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Felhatalmazást kap az igazságügy-miniszter, hogy a Felszámolási Díjfedezeti Alap működésére, az Alapból történő kifizetés rendjére vonatkozó részletes szabályokat rendeletben határozza meg."

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Gál Zoltán s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1995. június 13-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLV. törvény 61. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1998.06.16.

[3] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLV. törvény 61. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1998.06.16.

[4] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLV. törvény 61. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1998.06.16.

[5] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLV. törvény 61. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1998.06.16.

[6] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLV. törvény 61. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1998.06.16.

[7] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLV. törvény 61. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1998.06.16.

[8] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLV. törvény 61. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1998.06.16.

[9] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLV. törvény 61. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1998.06.16.

[10] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLV. törvény 61. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1998.06.16.

[11] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLV. törvény 61. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1998.06.16.

[12] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLV. törvény 61. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1998.06.16.

[13] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLV. törvény 61. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1998.06.16.

[14] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLV. törvény 61. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1998.06.16.

[15] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLV. törvény 61. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1998.06.16.

[16] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi CXV. törvény 49. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1997.01.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 134. § d) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.