7/1995. (VI. 15.) KTM rendelet

egyes műemlékvédelmi jogszabályok módosításáról

Az építésügyről szóló 1964. évi III. törvény végrehajtásáról rendelkező - többször módosított - 30/1964. (XII. 2.) Korm. rendelet 12. §-ában, 13. §-ának (3) és (4) bekezdésében, valamint 27. §-ában kapott felhatalmazás alapján - a művelődési és közoktatási miniszterrel, valamint az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

A műemlékvédelemről szóló - többször módosított -1/1967. (I. 31.) ÉM rendelet 4. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyúttal a jelenlegi (2) és (3) bekezdés számozása (3) és (4) bekezdésre változik.

"(2) Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal, illetve az OMvH Műemlékfelügyeleti Igazgatósága kezelésében vagy használatában álló műemlékek tekintetében az építésügyi hatósági feladatokat a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium gyakorolja."

2. §

(1) Az Országos Műemlékvédelmi Hivatalról szóló 6/1992. (III. 21.) KTM rendelet (a továbbiakban: R.) 6. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az OMvH elnöke hatósági és építésfelügyeleti feladatai körében:)

"a) ellátja a másodfokú műemlékvédelmi feladatokat [Ét. Vhr. 13. § (1) bek. b) pont] az OMvH, illetve az Igazgatóság kezelésében vagy használatában álló műemlék, műemlék jellegű és városképi jelentőségű építmények kivételével."

(2) Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § Az Igazgatóság hatósági feladatai körében gyakorolja az elsőfokú műemlékvédelmi hatósági jogkört [Ét. Vhr. 13. § (1) bek. a) pont], és ellátja a műemlékek, műemlék jellegű és városképi jelentőségű építmények tekintetében az építésfelügyeleti feladatokat [23/1992. (I. 28.) Korm. r. 3. § (1) bek.] az OMvH, illetve az Igazgatóság kezelésében vagy használatában álló építmények kivételével."

3. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Baja Ferenc s. k.,

környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére