Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

16/1996. (VI. 4.) FM rendelet

a mezőgazdasági beruházásokhoz igényelt támogatások arányosításáról

A Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény 69. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az érdekelt miniszterekkel egyetértésben, a következőket rendelem el:

1. §

A földművelésügyi alapoktól átvett feladatok 1996. évi költségvetési támogatásáról szóló 44/1995. (XII. 29.) FM rendelet (a továbbiakban: R.) alapján benyújtott mezőgazdasági beruházásokkal összefüggő támogatási igények mennyiségére és a rendelkezésre álló pénzeszközök mértékére tekintettel - a 177/1995. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. §-a (3) bekezdésének d) pontjában foglaltak alapján - a mezőgazdasági beruházásokhoz adható támogatás összegét arányosan és egységesen csökkenteni kell.

2. §

(1) Az arányosítás eredményeként a pályázatokban szereplő beruházások megvalósításához az R. 8. §-ának (1)-(2) bekezdésében, illetve a 12. §-ának (1) bekezdésében megállapított fix összegű támogatás helyett, a pályázatban rögzített beruházási költség százalékában kifejezve, építési jellegű beruházások esetén tizennyolc százalékos, ültetvénytelepítési beruházások esetén pedig harminchat százalékos mértékű végleges támogatás vehető igénybe. Az R. 24. és 33. §-ai szerinti támogatások alapját is a tizennyolc százalékos mérték alkalmazásával számított támogatási összeg képezi.

(2) A megfelelőnek minősített pályázatok esetében a pályázók személyre szóló értesítést kapnák. Az értesítés kézhezvételét követően tíz napon belül nyilatkozniuk kell arról, hogy csökkentett mértékű támogatás esetén is fenntartják-e támogatási kérelmüket. A nyilatkozattétel elmulasztása esetén a támogatási kérelmet visszavontnak kell tekinteni.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a kihirdetését követően elbírált pályázatokra kell alkalmazni.

Dr. Lakos László s. k.,

földművelésügyi miniszter