Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

5/1996. (II. 27.) NM rendelet

a nemzeti szabványok kötelező alkalmazásáról szóló 21/1994. (XI. 23.) NM rendelet módosításáról

A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény 6. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § A nemzeti szabványok kötelező alkalmazásáról szóló 21/1994. (XI. 23.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) mellékletében

a) az "MSZ-03-40:1980 Egészségügyi intézmények villamos hálózatának létesítési és biztonsági szabályzata" szövegrész helyébe az "MSZ-2040:1995 Egészségügyi intézmények villamos berendezéseinek létesítése" szövegrész lép,

b) az "MSZ-03-101:1987 Villamos gyógyászati készülékek biztonsága. Általános biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek" szövegrész helyébe az "MSZ EN 60601-1:1995 Gyógyászati villamos készülékek. 1. rész: Általános biztonsági követelmények" szövegrész lép,

c) az "MSZ 9442-1988 Fagylalt" szövegrész helyébe az "MSZ 9442:1994 Fagylalt" szövegrész lép,

d) az "MSZ 11399-1981 Palackozott ásványvíz, gyógyásványvíz és üdítővíz" szövegrész helyébe az "MSZ 11399:1995 Palackozott, természetes ásványvíz" szövegrész lép.

2. § Az R. melléklete a következő új szövegrésszel egészül ki:

"MSZ EN-60601-1-1:1995 Gyógyászati villamos készülékek 1. rész: Általános biztonsági követelmények. 1. Kiegészítő szabvány: Gyógyászati villamos rendszerek biztonsági követelményei"

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, rendelkezéseit az 1. § d) pont tekintetében a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. Az e rendeletben felsorolt szabványok alkalmazása 1999. november 28-ig kötelező.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. mellékletében szereplő "MI 17230:1986 Ergonómia. Fogalom-meghatározásai" szövegrész hatályát veszti.

(3) E rendelet hatálybalépése után a még nem palackozott, elismert ásványvizeknek e megnevezés használatára vonatkozó engedélyét - a gyógy- és üdülőhelyekről szóló 62/1984. (XII. 19.) MT rendelet és a gyógyfürdőintézményekről, valamint a természetes gyógytényezők hasznosításáról szóló 63/1984. (XII. 19.) MT rendelet végrehajtásáról szóló 7/1986. (VIII. 10.) EüM rendelet 14. és 15. §-ai szerint - meg kell újítani, ha az ásványvizet természetes ásványvízként kívánják palackozni.

(4) E rendelet hatálybalépése előtt palackozott, illetve palackozási engedéllyel rendelkező korábbi szabványnak megfelelő termékek, amennyiben - az 1. § d) pontjában rögzített - új szabvány előírásainak nem felelnek meg, 1999. november 28. napjáig forgalmazhatók.