6/1996. (IV. 17.) KTM rendelet

a Hortobágyi Nemzeti Park bővítéséről

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § Védetté nyilvánítom és az 1850/1972. OTvH számú határozattal létesített, a 11/1993. (III. 9.) KTM rendelettel módosított Hortobágyi Nemzeti Park területéhez csatolom a Tisza-tó (Kiskörei-tározó) területén a Poroszló és Újlőrincfalva községhatárokban lévő 3648,4 hektár, valamint a Nádudvar községhatárban lévő Német-sziget elnevezésű 1223,1 hektár kiterjedésű, mellékletben meghatározott ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területet.

2. § A védetté nyilvánítás célja a korábban Kiskörei Víztározó északi része Természetvédelmi Terület néven létrehozott területtel határos rendkívül gazdag élővilággal rendelkező, kiemelkedő tájképi értéket képviselő tározó és a fokozottan védett madárrezervátum védelme, a Német-sziget Nemzeti Parkhoz történő csatolásával a jelenleg is Nemzeti Park részét képező Borzas-puszta és Ágota-puszta közötti természetes összeköttetés, az itt élő fajgazdag növény- és állatvilág (elsődlegesen a túzokállomány) fennmaradásának biztosítása.

3. § A védett terület természetvédelmi kezelő feladatait a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet a 6/1996. (IV. 17.) KTM rendelethez

A Hortobágyi Nemzeti Park bővítési területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Nádudvar

0923, 0924/a-f, 0925, 0927/a-d, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933/a-b, 0934/a-c, 0935/a-d, 0936, 0937/a-h, 0938/a-c, 0940, 0941/1a-k, 0941/2, 0942/a-b, 0943/a-c, 0944/a-b, 0945/a-c, 0946/a-c, 0947/a-b, 0948, 0949/a-b, 0950/a-b, 0951/a-d, 0952, 0953, 0954/1a-g, 0954/2, 0955, 0956, 0957, 0958/1a-c, 0958/2-3, 0959, 0960, 0961, 0962/a-b, 0963/a-n, 0964, 0965, 0966, 0967, 0968, 0969, 0970, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980, 0981, 0982, 0983, 0984, 0985, 0986, 0987, 0988/a-d, 0989, 0991/a-f, 0992/a-c, 0993, 0994/a-l, 0995, 0996/a-f, 0997/a-c, 0998/a-c, 0999/1a-m, 0999/2, 01001/2, 01002/1a-h, 01002/2a-f.

Poroszló

01000/2

Újlőrincfalva

0186/2

Tartalomjegyzék