Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

33/1997. (XII. 21.) KHVM rendelet

a belföldi vasúti árufuvarozás legmagasabb díjairól szóló 5/1994. (I. 30.) KHVM rendelet módosításáról

Az árak megállapításáról szóló - többször módosított - 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A belföldi vasúti árufuvarozás legmagasabb díjairól szóló - többször módosított - 5/1994. (I. 30.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R.) 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § (1) Külön jogszabályban megállapított határidőt követően

a) kocsilemondásért

aa) normál nyomközű kocsinként 3500 Ft,

ab) keskeny nyomközű kocsinként 1800 Ft;

b) konténerlemondásért

ba) közepes konténerenként 600 Ft,

bb) nagykonténerenként 1000 Ft

díjat kell fizetni."

2. § Az R. 1., 2. és 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2. és 3. számú melléklete lép.

3. § Ez a rendelet 1998. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg a 30/1996. (XII. 22.) KHVM rendelet 2. §-ának (1) bekezdése és 4. §-a, valamint 1., 2. és 3. számú melléklete hatályát veszti.

1. számú melléklet a 33/1997. (XII. 21.) KHVM rendelethez

"1. számú melléklet az 5/1994. (I. 30.) KHVM rendelethez

2. számú melléklet a 33/1997. (XII. 21.) KHVM rendelethez

"2. számú melléklet az 5/1994. (I. 30.) KHVM rendelethez

3. számú melléklet a 33/1997. (XII. 21.) KHVM rendelethez

"3. számú melléklet az 5/1994. (I. 30.) KHVM rendelethez

Tartalomjegyzék