Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

30/1996. (XII. 22.) KHVM rendelet

a belföldi vasúti árufuvarozás legmagasabb díjairól szóló 5/1994. (I. 30.) KHVM rendelet módosításáról[1]

Az áruk megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) A belföldi vasúti árufuvarozás legmagasabb díjairól szóló, többször módosított 5/1994. (I. 30.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ának (3) bekezdésében említett díj 11 Ft-ra módosul.

(2) Az R. 4. §-ának (6) bekezdésében említett díj 33 Ft-ra módosul.

2. § (1)[2]

(2) Az R. 9. §-a (3) bekezdésének a) pontjában a díjak 200, 300 és 400 Ft-ra, a b) pontjában 40 Ft-ra módosulnak, egyidejűleg a bekezdés a következő c) ponttal egészül ki:

"c) a magán-, illetve a bérelt kocsik esetében óránként 50 Ft"

(3) Az R. 9. §-ának (4) bekezdésében említett díj 200 Ft-ra módosul.

3. § Az R. 11. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Magyar Államvasutak Rt. és a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Rt. által kiadott árufuvarozási üzletszabályzatoknak (vasúti árudíjszabásoknak) az e rendelet szerinti díjakat és díjszámítási feltételeket tartalmaznia kell; olyan díjszámítási feltételt azonban, amely az e rendelet szerinti díjak emelését lehetővé tenné, nem állapíthatnak meg."

4. §[3]

5. § (1)[4] Ez a rendelet 1997. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg a belföldi vasúti árufuvarozás legmagasabb díjairól szóló 5/1994. (I. 30.) KHVM rendelet 9. §-ának (2) bekezdése; a 9. §-a (3) bekezdéséből a "10. §-ban megállapított" szövegrész; a (4) bekezdésből "a 10. § (8) bekezdésének d) pontjában foglaltak alapján" szövegrész; a 10. §-a, valamint a módosítására kiadott 23/1995. (XII. 20.) KHVM rendelet az 5. § kivételével hatályát veszti.

(2) Az R. 9. §-ának (3) bekezdésében a "kocsiálláspénz" szövegrész helyébe a "várakozási díj" szövegrész lép.

1.,[5] 2., 3. számú melléklet a 30/1996. (XII. 22.) KHVM rendelethez

Lábjegyzetek:

[1] A 30/1996. (XII. 22.) KHVM rendelet 5. § 1. bekezdésének utolsó fordulata a a 4/1997. helyesbítésnek megfelelően módosított szöveg

[2] A 30/1996. (XII. 22.) KHVM rendelet 2. § 1. bekezdését a 33/1997. (XII. 21.) KHVM rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte

[3] A 30/1996. (XII. 22.) KHVM rendelet 4. §-át a 33/1997. (XII. 21.) KHVM rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte

[4] A 30/1996. (XII. 22.) KHVM rendelet 5. § 1. bekezdésének utolsó fordulata a a 4/1997. helyesbítésnek megfelelően módosított szöveg

[5] A 30/1996. (XII. 22.) KHVM rendelet 1., 2., 3. számú mellékleteit a 33/1997. (XII. 21.) KHVM rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte