Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

128/1998. (VII. 15.) Korm. rendelet

a Kormány megalakulásával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

1. § A Miniszterelnöki Hivatalról szóló 125/1994. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Hivatalt miniszter vezeti."

2. §[1]

3. §[2]

4. §[3]

5. § (1) A Balatonnal kapcsolatos kormányzati feladatok koordinációjáról szóló 62/1995. (VI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: BR.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Balaton ökológiai állapotának védelmére, a vízminőség javítására, a régió teljes körű fejlesztésének előmozdítására, valamint - a Balatoni Regionális Tanáccsal együttműködve - az idegenforgalom fejlesztésére irányuló intézkedések összehangolását átmenetileg - a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 1998. évi XXXVI. törvény 4. §-ában írt feladat végrehajtásáig - a gazdasági miniszter látja el."

(2) A BR. 2. §-ában, 3. §-ának (1)-(2) bekezdésében és 4. §-ában a politikai államtitkár szövegrész gazdasági miniszterre változik.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, 2. §-ának rendelkezéseit azonban 1998. július 9-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 2. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 128/1998. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. §-át a 61/1999. (IV. 21.) Korm. rendelet 10. § 2. bekezdése hatályon kívül helyezte

[2] Hatályon kívül helyezte a 364/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 125/2001. (VII. 10.) Korm. rendelet 15. § -a. Hatálytalan 2001.07.25.