1998. évi XXXVI. törvény

a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról[1]

Az Országgyűlés az Alkotmány 34. §-ának végrehajtása érdekében a következő törvényt alkotja:

1. § A Magyar Köztársaság minisztériumai a következők:

Belügyminisztérium,

Szociális és Családügyi Minisztérium,

Egészségügyi Minisztérium,

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium,

Gazdasági Minisztérium,

Honvédelmi Minisztérium,

Ifjúsági és Sportminisztérium,[2]

Igazságügyi Minisztérium,

Környezetvédelmi Minisztérium,

Közlekedési és Vízügyi Minisztérium,[3]

Külügyminisztérium,

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma,

Oktatási Minisztérium,

Pénzügyminisztérium.

2. § (1) Ahol e törvény hatálybalépését megelőzően kiadott jogszabály

a) Művelődési és Közoktatási Minisztériumot, művelődési és közoktatási minisztert említ, ott a kulturális ágazat irányításával kapcsolatosan Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumát, illetve nemzeti kulturális örökség miniszterét, egyéb esetekben Oktatási Minisztériumot, illetőleg oktatási minisztert,

b) Népjóléti Minisztériumot, népjóléti minisztert említ, ott az egészségügyi ágazat irányításával kapcsolatosan Egészségügyi Minisztériumot, illetőleg egészségügyi minisztert, egyéb esetekben Szociális és Családügyi Minisztériumot, illetőleg szociális és családügyi minisztert;

c)[4] Munkaügyi Minisztériumot, munkaügyi minisztert említ, ott - a szakképzés kivételével - a szakképzés irányításának koordinálásával kapcsolatosan Oktatási Minisztériumot, illetőleg oktatási minisztert,

d) Földművelésügyi Minisztériumot, földművelésügyi minisztert említ, ott Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumot, illetőleg földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztert,

e) Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériumot, környezetvédelmi és területfejlesztési minisztert említ, ott a területfejlesztés és építésügy - a műemlékvédelem kivételével - ágazati irányításával kapcsolatosan Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumot, illetőleg földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztert, a műemlékvédelem ágazati irányításával kapcsolatosan Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumát, illetve nemzeti kulturális örökség miniszterét, egyéb esetekben Környezetvédelmi Minisztériumot, illetve környezetvédelmi minisztert,

f) Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztériumot, ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi minisztert említ, ott Gazdasági Minisztériumot, illetőleg gazdasági minisztert

g)[5] Országos Testnevelési és Sporthivatalt, az Országos Testnevelési és Sporthivatal elnökét említi, ott Ifjúsági és Sportminisztériumot, illetőleg ifjúsági és sportminisztert

kell érteni.

(2)[6] Az Ifjúsági és Sportminisztérium megalakulásával az Országos Testnevelési és Sporthivatal megszűnik. Az Országos Testnevelési és Sporthivatal általános jogutódja az Ifjúsági és Sportminisztérium.

3. § (1) E törvény az új Kormány megalakulásával egyidejűleg lép hatályba.

(2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 1990. évi XXX. törvény, valamint az ezt módosító 1990. évi LXVIII. törvény 8. §-a, az 1994. évi LVI. törvény és az 1996. évi LXXIV. törvény 1. §-a. Ezzel egyidejűleg a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény 1. és 2. számú melléklete "XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma" fejezettel egészül ki.

4. § Az e törvény 1. §-ában felsorolt minisztériumok új hatáskörének megállapításához szükséges törvénymódosító javaslatokat a Kormány - az e törvény hatálybalépésétől számított 120 napon belül - köteles az Országgyűlés elé terjeszteni.

5. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy - a költségvetési törvény keretei között - az e törvény végrehajtásához szükséges fejezetek közötti, illetve új fejezethez történő előirányzat-átcsoportosításokat elvégezze.

6. § A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 14. § (1) bekezdése d) pontjának alkalmazása szempontjából a 2. § a)-f) pontjában jelölt minisztériumokat kell az ott megjelölt szervezetek jogutódjának tekinteni.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Áder János s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az országgyűlés az 1998. június 30-i ülésnapján fogadta el.

[2] Az 1998. évi XXXVI. törvény 1. §-ának jelölt részét az 1998. évi LXXXVI. törvény 57. § 1. bekezdése iktatta be

[3] Az 1998. évi XXXVI. törvény 1. §-a a 2000. évi LXXXIX. törvény 1. §-ának megfelelően módosított szöveg

[4] Az 1998. évi XXXVI. törvény 2. §-a a 2000. évi LXXXIX. törvény 21. §-ának megfelelően módosított szöveg

[5] Az 1998. évi XXXVI. törvény 2. §-ának g) pontját az 1998. évi LXXXVI. törvény 57. § 2. bekezdése iktatta be

[6] Az 1998. évi XXXVI. törvény 2. §-ának új 2. bekezdését az 1998. évi LXXXVI. törvény 57. § 3. bekezdése iktatta be, egyidejűleg a § korábbi szövegének jelölése 1. bekezdésre változott