18/1998. (IX. 1.) FVM rendelet

az agrárgazdasági célok 1998. évi költségvetési támogatásáról szóló 109/1997. (XII. 30.) FM rendelet módosításáról[1]

Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 10. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az agrárgazdasági célok 1998. évi költségvetési támogatásáról szóló 109/1997. (XII. 30.) FM rendelet (a továbbiakban: FM r.) módosításáról az alábbiakat rendelem el:

1-2. §[2]

3. § Az FM r. 7. §-a (2) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az igénylőlapon kedvezményezettként megnevezett hitelintézet az állami kezességvállalást az adóhatóságnál válthatja be, a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 18. cím Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése előirányzat terhére a hitelszerződés lejártát követő hatvanegyedik naptól."

4. § Az FM r. 1. számú mellékletében az "integrátor" fogalmi meghatározásán belül a harmadik francia bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(Integrátor)

"- a szerződéses partner megfinanszírozott termelésének eredményét képező terméket feldolgozás vagy továbbértékesítés céljából felvásárolja - kivéve, ha a szerződésben a felek arról előre másképpen állapodnak meg, illetve ha az integrált termelő 1998. évi termésű búza, rozs, árpa és triticale termékét más jogszabály alapján garantált áras, illetőleg intervenciós felvásárlás keretében az integrátor hozzájárulásával értékesíti - a vételár legalább hetven százalékát - ebbe beszámítható a termelési ciklus folyamán adott vételárelőleg is - az átvételtől számított harminc napon belül, a fennmaradó összeget pedig további harminc napon belül kiegyenlíti."

5. § Az FM r. 17. számú melléklete 3. c) pontjának első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"c) Nyilatkozom, hogy az alábbiakban részletezett állatállomány a támogatás igénylésének időpontjában a tulajdonomban volt:"

6. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése előtt megkötött, meghosszabbított lejárati határidejű hitelszerződések esetén is alkalmazni kell.

Lábjegyzetek:

[1] A 18/1998. (IX. 1.) FVM rendelet 1-2. §-át a 41/1998. (X. 21.) FVM rendelet 4. § 2. bekezdése hatályon kívül helyezte

[2] A 18/1998. (IX. 1.) FVM rendelet 1-2. §-át a 41/1998. (X. 21.) FVM rendelet 4. § 2. bekezdése hatályon kívül helyezte