19/1999. (VI. 18.) EüM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdésének j) és k) pontjaiban, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. §-ának (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény 1. §-ának (2) bekezdésében említett személlyel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ának (2) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"Amennyiben az ellátást olyan intézet végzi, amely nincs feltüntetve a 4. számú mellékletben, a kifizetésre abban az esetben kerülhet sor, ha a betegnek a 4. számú mellékletben meghatározott intézetbe történő szállítását akadályozó körülmény fennállását az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) ellenőrző hálózatának (fő)orvosa - az ellátás befejezését követő 5 napon belül benyújtott kérelemre - vizsgálattal megállapítja."

(2) Az R. 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A 4. számú mellékletben meghatározott ellátások során az 1. számú melléklet szerinti eszközök vagy implantátumok felhasználása esetén az eszközök vagy implantátumok elszámolása az OEP-pel kötött külön szerződés szerint történik."

2. § (1) Az R.

a) 2. számú melléklete e rendelet 1. számú,

b) 3. számú melléklete e rendelet 2. számú,

c) 4. számú melléklete e rendelet 3. számú

melléklete szerint módosul.

(2) Az R.

a) 8. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú,

a) 12. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú,

b) 14. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú

melléklete lép.

3. § (1) Ez a rendelet 1999. július 1-jén lép hatályba. Amennyiben a szolgáltató az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. §-ának (1) bekezdése szerinti pótlólagos elszámolás iránti igényt nyújt be, e rendelet 2. és 3. számú mellékletének rendelkezései az 1999. július 1-jét követő elszámolásoknál alkalmazhatóak.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R.

a) 7. §-ának (3) bekezdésében az "1,10000" szövegrész helyébe az "1,00000" szövegrész, 13. számú melléklete 18. pontjában a "Trombocita koncentrátum, szűrt, gépi aferezisből" szövegrész helyébe a "Trombocita koncentrátum, szűrt, 1E gépi aferezisből" szövegrész lép;

b) 4. számú mellékletében az "52. *08P 371F Egyéb ízületi protézis (csukló) beültetés komplikáció nélkül" és a "60. *08P 372F Egyéb nagyízületi protézis beültetés, komplikáció miatt végzett egyéb ízületi protézis (csukló) beültetés" szövegrész hatályát veszti.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatról szóló 6/1992. (III. 31.) NM rendelet 10. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a (4) bekezdésben meghatározott orvos az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben meghatározott szakképzettségi szorzó megállapítása szempontjából alapszakvizsgával rendelkező háziorvosnak minősül."

Dr. Gógl Árpád s. k.,

egészségügyi miniszter

1. számú melléklet a 19/1999. (VI. 18.) EüM rendelethez

Az R. 2. számú

a) melléklete a következő szövegrésszel egészül ki:

[17510Izomcsoportok maximális erőkifejtésének vizsgálata100]
"17511Izomműködés vizsgálata, regionális200";

b) mellékletében a

"25052Mycobakterium vizsgálata (Bactec módszerrel)1800"

szövegrész helyébe a

"25052Mycobakterium vizsgálata automatizált, folyékony táptalajos módszerrel1800"

szövegrész lép;

c) mellékletében a

"38603LDR/MDR AL kezelés, fej0
38604LDR/MDR AL kezelés, nyak0
38605LDR/MDR AL kezelés, fej-nyak (moulage)0"

szövegrész helyébe a

"38603LDR/MDR AL kezelés, fej5000
38604LDR/MDR AL kezelés, nyak5000
38605LDR/MDR AL kezelés, fej-nyak (moulage)5000"

szövegrész lép.

2. számú melléklet a 19/1999. (VI. 18.) EüM rendelethez

Az R. 3. számú mellékletében a

a) "03M 1070Laryngitis subglottica speciális kezeléssel02510.22901"

szövegrész helyébe a

"03M 1070Laryngitis subglottica speciális kezeléssel11010.22901"

szövegrész lép;

b) "05P 177CCoronaria bypass (négy vagy több) katéterezéssel1401510.28700"

szövegrész helyébe a

"05P 177CCoronaria bypass (négy vagy több) katéterezéssel1401911.87048"

szövegrész lép;

c) "*99P 941ASzívátültetés0000.00000
*99P 941BEgyidejű szív-, tüdőátültetés0000.00000"

szövegrész helyébe a

"99P 941ASzívátültetés0000.00000
99P 941BEgyidejű szív-, tüdőátültetés0000.00000"

szövegrész lép;

d) "*99P 941DMájtranszplantáció0000.00000
*99P 941ETüdőátültetés0000.00000
*99P 941FHasnyálmirigy-átültetés0000.00000
*99P 941GEgyidejű vese-, hasnyálmirigy-átültetés0000.00000"

szövegrész helyébe a

"99P 941DMájtranszplantáció0000.00000
99P 941ETüdőátültetés0000.00000
99P 941FHasnyálmirigy-átültetés0000.00000
99P 941GEgyidejű vese-, hasnyálmirigy-átültetés0000.00000"

szövegrész lép;

e) "99M 9430Sugárterápia720151.74637"

szövegrész helyébe a

"99M 9430Sugárterápia520142.11128"

szövegrész lép;

f) "99M 9460Here daganat kemoterápiája 18 év felett51471.53490"

szövegrész helyébe a

"99M 9460Here daganat kemoterápiája 18 év felett31471.53490"

szövegrész lép;

g) "99M 95BEgyéb kemoterápia 18 év felett51481.39637"

szövegrész helyébe a

"99M 950BEgyéb kemoterápia 18 év felett31471.39637"

szövegrész lép.

3. számú melléklet a 19/1999. (VI. 18.) EüM rendelethez

Az R. 4. számú

a) mellékletében a 02 Főcsoport 1. és 3. pontja a következő szövegrésszel egészül ki:

[- 1401 Kaposi Mór Megyei Kórház, Kaposvár]

"- 1301 Szent Rókus Kórház-Rendelőintézet, Budapest*";

"*Az 50204 beavatkozás végezhető."

b) mellékletében a 02 Főcsoport 7. pontja a következő szövegrésszel egészül ki:

[- 0106 Főv. Önk. Szent János Kórháza, Budapest]

"- 0116 Főv. Önk. Péterfy Sándor utcai Kórháza, Budapest";

c) mellékletében a 03 Főcsoport 9. pontja a következő szövegrésszel egészül ki:

[- 0941 Debreceni Orvostudományi Egyetem]

"- 0124 Budai Gyermekkórház-Rendelőintézet

- 0601 Megyei Önkormányzat Területi Kórháza, Szentes

- 0801 Petz Aladár Megyei Kórház, Győr

- 1301 Szent Rókus Kórház-Rendelőintézet, Budapest";

d) mellékletében a 04 Főcsoport 11-13. pontja a következő szövegrésszel egészül ki:

[- 0112 Főv. Önk. Bajcsy-Zsilinszky Kórháza, Budapest]

"- 0122 Főv. Önk. Heim Pál Gyermekkórháza, Budapest*";

"*Kivéve 04P 1350."

e) mellékletében a 04 Főcsoport 14. pontja a következő szövegrésszel egészül ki:

[- 1911 Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű]

"- 0159 Svábhegyi Gyermekgyógyintézet

- 0508 Edelény Városi Kórház-Rendelőintézet

- 1057 Mátrai Állami Gyógyintézet, Mátraháza

- 1101 Megyei Szent Borbála Kórház, Tatabánya

- 1701 Tolna Megyei Önkormányzat Kórháza, Szekszárd

- 9512 Budai MÁV Kórház és Tüdőgondozó Intézet";

f) mellékletében a 04 Főcsoport 15. pontja a következő szövegrésszel egészül ki:

[- 1501 Jósa András Megyei Kórház, Nyíregyháza]

"- 0159 Svábhegyi Gyermekgyógyintézet

- 0603 Szegedi Városi Kórház-Rendelőintézet";

g) mellékletében a 05 Főcsoport 25-26. pontjában a

"- 0601 Hetényi Géza Megyei Kórház, Szolnok"

szövegrész helyébe a

"- 1601 Hetényi Géza Megyei Kórház, Szolnok"

szövegrész lép;

h) mellékletében a 05 Főcsoport 25-26. pontja, valamint 31-32. pontja utolsó francia bekezdéseiben a

"- 9511 MÁV Kórház, Budapest"

szövegrész helyébe a

"- 9512 Budai MÁV Kórház és Tüdőgondozó Intézet"

szövegrész lép;

i) mellékletében a 05 Főcsoport 39. pontja a következő szövegrésszel egészül ki:

[- 0144 Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem]

"- 0162 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet";

j) mellékletében a 05 Főcsoport 45. pontja a következő szövegrésszel egészül ki:

[- 0941 Debreceni Orvostudományi Egyetem]

"- 1101 Megyei Szent Borbála Kórház, Tatabánya";

k) mellékletében a 06 Főcsoport 46. pontja a következő szövegrésszel egészül ki:

[- 9511 MÁV Kórház, Budapest]

"- 0116 Főv. Önk. Péterfy Sándor utcai Kórháza, Budapest

- 0601 Megyei Önkormányzat Területi Kórháza, Szentes

- 0604 Megyei Gyermekkórház-Rendelőintézet, Szeged";

l) mellékletében a 08 Főcsoport 48-55. pontja a következő szövegrésszel egészül ki:

[- 0701 Szent György Megyei Kórház, Székesfehérvár]

"0702 Dunaújvárosi Városi Kórház-Rendelőintézet*";

"*Kivéve 08P 371C, F, K."

m) mellékletében a 08 Főcsoport 48-62. pontja a következő szövegrésszel egészül ki:

[- 0801 Petz Aladár Megyei Kórház, Győr]

"0802 Sopron Városi Kórház-Rendelőintézet";

n) melléklete a 08 Főcsoport 62. pontja utolsó francia bekezdése után a következő pontokkal és francia bekezdésekkel egészül ki:

"62A. *08P 371F Egyéb ízületi protézis (csukló) beültetés komplikáció nélkül

62B. *08P 372F Egyéb nagyízületi protézis beültetés, komplikáció miatt végzett egyéb ízületi protézis (csukló) beültetés

- 0140 Semmelweis Orvostudományi Egyetem

- 0153 Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet

- 0242 Pécsi Orvostudományi Egyetem

- 0643 Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem

- 0941 Debreceni Orvostudományi Egyetem";

o) mellékletében a 08 Főcsoport 63. pontja a következő szövegrésszel egészül ki:

[- 2001 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg]

"- 0140 Semmelweis Orvostudományi Egyetem

- 0153 Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet

- 0401 Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, Gyula

- 0601 Megyei Önkormányzat Területi Kórháza, Szentes

- 0941 Debreceni Orvostudományi Egyetem";

p) mellékletében a 08 Főcsoport 64. pontja a következő szövegrésszel egészül ki:

[- 9511 MÁV Kórház, Budapest]

"- 0118 Főv. Önk. Uzsoki utcai Kórháza, Budapest

- 0301 Hollós József Megyei Kórház, Kecskemét

- 2001 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg";

q) mellékletében a 08 Főcsoport 66-69. pontjai és a hozzájuk tartozó francia bekezdések helyébe a következő szövegrész lép:

"66. *08P 400A Scoliosis műtétei társult betegséggel

67. *08P 400B Scoliosis műtétei társult betegség nélkül

68. *08P 401A Scoliosis kombinált műtétei társult betegséggel

69. *08P 401B Scoliosis kombinált műtétei társult betegség nélkül

- 0106 Főv. Önk. Szent János Kórháza, Budapest

- 0140 Semmelweis Orvostudományi Egyetem

- 0153 Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet

- 0160 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet

- 0242 Pécsi Orvostudományi Egyetem

- 0643 Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem

- 0941 Debreceni Orvostudományi Egyetem";

r) mellékletének 13 Főcsoportjában a

"68. *13P 6530 In vitro fertilizáció (IVF)

69. *13P 654 ICSI (Intracytoplazmatikus spermium injekció) eljárás

70. *13P 6550 In vitro fertilizáció (IVF), a megtapadást elősegítő módszerrel

71. *13P 6560 ICSI eljárás, a megtapadást elősegítő módszerrel"

szövegrész helyébe a

"71A. *13P 6530 In vitro fertilizáció (IVF)

71B. *13P 6540 ICSI (Intracytoplazmatikus spermium injekció) eljárás

71C. *13P 6550 In vitro fertilizáció (IVF), a megtapadást elősegítő módszerrel

71D. *13P 6560 ICSI eljárás, a megtapadást elősegítő módszerrel"

szövegrész lép;

s) mellékletében a 15 Főcsoport 74. pontja a következő szövegrésszel egészül ki:

[- 2001 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg]

"- 0122 Főv. Önk. Heim Pál Gyermekkórháza, Budapest";

t) mellékletében a 15 Főcsoport 75. pontja a következő szövegrésszel egészül ki:

[- 2001 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg]

"- 0106 Főv. Önk. Szent János Kórháza, Budapest

- 0116 Főv. Önk. Péterfy Sándor utcai Kórháza, Budapest";

u) mellékletének 15 Főcsoportjában a

"76. *15P 714 Újszülött, születési súly 1500-1999 g, jelentős műtéttel"

szövegrész helyébe a

"76. *15P 7140 Újszülött, születési súly 1500-1999 g, jelentős műtéttel"

szövegrész lép;

v) mellékletében a 22 Főcsoport 88. pontja a következő szövegrésszel egészül ki:

[- 1601 Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok]

"- 1603 Kátai Gábor Kórház, Karcag";

w) mellékletében a 99 Főcsoport 92-98. pontjai és a hozzájuk tartozó francia bekezdések helyébe a következő szövegrész lép:

"92. *99P 941C Veseátültetés

- 0140 Semmelweis Orvostudományi Egyetem

- 0242 Pécsi Orvostudományi Egyetem

- 0643 Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem

- 0941 Debreceni Orvostudományi Egyetem";

x) mellékletében a 99 Főcsoport 101-102. pontjai a következő szövegrésszel egészülnek ki:

[- 1801 Vas Megyei Markusovszky Kórház, Szombathely]

"- 0154 Országos Onkológiai Intézet

- 0195 Központi Honvéd Kórház, Budapest

- 0801 Petz Aladár Megyei Kórház, Győr

- 0109 Főv. Önk. Szent István Kórház és Intézményei, Budapest,

- 0191 BM Központi Kórház és Intézményei, Budapest

- 0301 Hollós József Megyei Kórház, Kecskemét

- 0401 Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, Gyula

- 1001 Markhot Ferenc Megyei Kórház, Eger

- 1401 Kaposi Mór Megyei Kórház, Kaposvár

- 1501 Jósa András Megyei Kórház, Nyíregyháza

- 1701 Tolna Megyei Önkormányzat Kórháza, Szekszárd

- 1901 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém";

y) mellékletében a 99 Főcsoport 103. pontja a következő szövegrésszel egészül ki:

[- 1801 Vas Megyei Markusovszky Kórház, Szombathely]

"- 1701 Tolna Megyei Önkormányzat Kórháza, Szekszárd";

z) mellékletében a 99 Főcsoport 104. pontja a következő szövegrésszel egészül ki:

[- 2001 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg]

"- 0601 Megyei Önkormányzat Területi Kórháza, Szentes

- 1701 Tolna Megyei Önkormányzat Kórháza, Szekszárd";

zs) melléklete 8., 9. és 10. számú lábjegyzetében a "371" szövegrész helyébe a "372" szövegrész lép.

4. számú melléklet a 19/1999. (VI. 18.) EüM rendelethez

"8. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez

Nagyértékű, még országosan nem elterjedt műtéti eljárások, beavatkozások

1. Vesetranszplantáció

2. Csontvelő transzplantáció

3. Terápiás aferezis, haemaferezis

4. Cadaver donor immunológiai (HLA) vizsgálatai

5. Cadaver donor vércsoport és virológiai vizsgálatai"

5. számú melléklet a 19/1999. (VI. 18.) EüM rendelethez

"12. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez

KódPontBeavatkozás megnevezése

Általános szolgáltatások, vizsgálatok

FA 0020Fogorvosi vizsgálat (akut panasz, baleset, ellenőrzés stb.)
TA 002250*Fogorvosi vizsgálat (akut panasz, baleset, ellenőrzés stb.)
TE 0041500Emelt szintű szakellátási vizsgálat, speciális diagnosztikus háttérrel
TB 109240Betegfelvétel, kezelési terv és státusz készítése (első megjelenéskor számolható el)
FA 0110Kezelési terv készítése, árajánlat (alapellátás)
FA 0130Szülő/gondozó tájékoztatása írásban a gyermek fogazati állapotáról
FA 0140Szakrendelésre utalás, igazolás kiadása
FA 0150Intraorális érzéstelenítés
FA 0180Gyógyszerrendelés
FA 0190Injekció adása terápiás célból
FA 1140Tasak gyógyszeres kezelése
FA 1300Fogeltávolítás
FA 1690Állkapocs luxatio repozíciója
FA 1950Tejfog elcsiszolás, és/vagy impregnálás
FA 2000Dentíciós panaszok ellátása
FA 2020Sín eltávolítás

Prevenció

FA 1800Szájhigiénés motiváció, fogmosás tanítás
TA 183100Felvilágosítás, instruálás, rendelőn kívül (csoportos)
TA 184200Terhességi tanácsadás, szűrővizsgálat, első megjelenéskor számolható el
TA 18580Fogorvosi szűrővizsgálat, igazolás gyermeknek (félévenként 18 éves korig, illetve amíg nappali tagozatos középiskolás, egy biztosítottnál évente kétszer jelenthető)
TA 186120Fogorvosi szűrővizsgálat, igazolás felnőttnek (évente egyszer jelenthető)

Rendelőn kívüli, rendelési időn belüli vizsgálat, betegellátás

TA 004250Rendelőn kívül végzett ellátás, alkalmanként számolható el
TA 005200Konzílium rendelőn kívül, alkalmanként számolható el

Röntgen

TA 006200Intraorális rtg. felvétel (db)
TB 007500Panoráma rtg. felvétel (db)
TB 008500Teleröntgen felvétel
TB 009500Egyéb extraorális rtg. felvétel
TE 010500Rtg. kontrasztanyag befecskendezés

Bizonylat, jelentés, igazolás

TA 012100Szakvélemény készítése, dokumentálása
TA 014100Fogorvosi látlelet nyomtatványon

Érzéstelenítés, lézerkezelés

TB 016100Gyógyszeres sedatio
TE 017500Általános analgesia, gyógyszeres
TA 020150Lézerkezelés (Soft)

Konzerváló (fogmegtartó) szolgáltatások

TA 101250Amalgám tömés készítése
TA 102300Tömés készítése fotopolimerizációval
TA 103500Korona felépítése, él, sarokpótlással (töméssel)
TA 10460Polírozás, finírozás, tömésenként
TE 105850Inlay, onlay (szakorvosi indikáció alapján)
TA 106250Tömés készítése kemopolimerizációval
TA 107700Gyökértömés csatornánként
TA 10850Érzékeny fogfelszín kezelése foganként
TA 109400Csonkfelépítés gyári csappal
TA 11050Fog trepanálása és/vagy exstirpálása

Szájbetegségek és parodontológia

TA 111250Fogkő eltávolítása, supragingivális és subgingivális (állcsontonként számolható el)
TB 113500Lebenyes tasak-műtét (foganként)
TB 114600Gingivectomia (foganként)
TB 115600Tasak kezelése zárt kürettázzsal (foganként)
TB 1162000Csontpótló anyag behelyezése (foganként, anyag nélkül)
TB 1172500Irányított szövetregeneráció membrán alkalmazásával/anyag nélkül
TA 118150Egyszerű szájnyálkahártya betegségek lokális kezelése
TB 119500Komplikált szájnyálkahártya betegségek lokális kezelése
TB 120360Fogak sínezése (foganként)
TE 1211200Allergológiai ellátás (alkalmanként)

Dentoalveoláris sebészet

TB 131600Fogeltávolítás, feltárásból
TB 1321200Retineált vagy impactált fog eltávolítása
TA 135200Alveolus excochleátió sebellátással
TB 1371300Nyálkő eltávolítása
TA 138300Incisio, circumcisio
TB 139300Excisio
TB 1401500Arcüreg zárása lebennyel
TB 1411250Periapicalis küret, gyökércsúcs resekció (gyökerenként)
TB 142500Retrográd gyökértömés (csatornánként)
TB 1432000Cystectomia
TB 1442000Cystostomia
TB 1451300Orális plasztika
TA 147300Fogrepositio
TB 1481000Fogreplantáció
TE 1491050Implantátum, intraosscális (db) (szakorvosi indikáció alapján)
TE 150400Vaporisatio, lézer, kryo, elektrokauter
TB 151200Stomatoonkológiai gondozás (alkalmanként számolható el)
TB 152500Foggyökér dissectio
TB 153300Lágyrész traumák ellátása
TB 154500Frenulectomia, frenulotomia
TA 155500Vérzéscsillapítás (csak önálló tevékenységként számolható el)

Protetikai (fogpótlási) szolgáltatások

TA 160800Korona készítés (darabonként)
TA 1611000Csapos korona készítés
TA 162800Hídkészítés, horgonyonként
TA 163400Hídkészítés, hídtest-hézagfoganként
TA 164150Borító korona, híd eltávolítása pillérenként
TA 1652500Részleges lemezes fogpótlás
TA 1663000Teljes fogsor készítése
TB 1681000Harapásemelő készítése
TE 1699000Speciális fogpótlások készítése, implantációs fogpótlások, diszfunkció
TE 17014000Oro-maxillo-faciális protetikai rehabilitáció fejlődési rendellenességben, daganatos vagy egyéb elváltozásban szenvedők részére (a kezelés befejezésekor számolható el)
TE 1711000Állkapocs diszfunkció kezelése (alkalmanként)
TA 173250Fogpótlás javítás, szájképleteket irritáló tényező miatt (egyszer számolható el)
TA 177500Fogsor alábélelés
TA 178300Fog, kapocs rápótlás, lenyomattal
TB 1793000Instrumentalis okklúziós analízis és korrekció

Gyermek, iskolai és ifjúsági fogászati szolgáltatások

TA 187120Helyi fluoridálás, kezelés segédeszköz nélkül, állcsontonként
TA 188180Helyi fluoridálás, segédeszközzel (állcsontonként)
TA 189400Helyfenntartó szájba helyezése
TA 190240Barázdazárás
TA 192350Traumásan sérült fog ellátása, védőkötéssel, ideiglenes koronával
TA 193400Ideiglenes gyökértömés készítése csatornánként apexifikáció céljából, foganként egyszer számolható el
TA 194150Pulpotómia
TA 196250Előre gyártott korona beragasztása (tejfoganként)

Fogszabályozási szolgáltatások

TB 210500Ortodonciai mérések (modell analízis, röntgen kiértékelés)
TA 2111700Kisfokú fogazati eltérés szabályozása (helyfenntartó kezelés, ferdesík), a kezelés megkezdésekor jelenthető
TA 2122500Kisfokú fogazati eltérés szabályozása (helyfenntartó kezelés, ferdesík), a kezelés befejezésekor jelenthető
TB 2132500Közepes fogazati eltérés szabályozása, kezelés megkezdésekor jelenthető
TB 2143700Közepes fogazati eltérés szabályozása, kezelés befejezésekor jelenthető
TB 2153300Nagyfokú fogazati eltérés szabályozása, kezelés megkezdésekor jelenthető
TB 2164900Nagyfokú fogazati eltérés szabályozása, kezelés befejezésekor jelenthető
TB 217700Retenciós készülék készítése, a kezelés megkezdésekor, vagy szakmai indikáció alapján újabb készülék készítésekor jelenthető
TB 2181100Retenciós készülékkel történt kezelés befejezésekor jelenthető
TA 219300Preventív, illetve kiegészítő fogszabályozási tevékenység (myoterápia, lapocgyakorlat stb.)
TA 220100Rossz szokásról való leszoktatás, kezelés megkezdésekor jelenthető
TA 221100Rossz szokásról való leszoktatás, kezelés befejezésekor jelenthető
TB 222500Rögzített fogszabályozó eltávolítása, fluoridálása, polírozás
TB 22314000**Oro-maxillo-faciális fogszabályozás és gyermekfogászati szakellátási rehabilitáció fejlődési rendellenességben vagy egyéb elváltozásban szenvedők részére, 18 éves korig, illetve amíg nappali tagozatos középiskolás (a kezelés befejezésekor számolható el)
TB 2241500Növekedés befolyásoló, funkcionális terápia (vegyes fogazatban) betegenként egyszer számolható el
TB 122300**Kiegészítő megelőző ellátás különleges gondozásra szoruló gyermek (testi, érzékszervi, értelmi és más fogyatékos) számára
TB 123500**Különleges gondozásra szoruló gyermek fogorvosi szakgondozása

A *-gal jelölt tevékenység csak a fix díj nélküli (és/vagy területi ellátási kötelezettség nélküli) szolgálatoknál számolható el.

A **-gal jelölt tevékenység csak külön szerződés alapján számolható el.

Megjegyzés: a fogászati szolgáltatások kódja 5 pozíciós.

Az első pozíció a finanszírozás módját jelöli, ahol

F - a kötelezően jelentendő 0 pont-értékű beavatkozás,

T - a teljesítménydíjas fogászati szolgáltatás;

a második pozíció az ellátási szintet jelöli, ahol

A - alapellátás,

B - szakellátás,

E - emelt (tancélos praxis) alap- és szakellátás;

a harmadik, negyedik és ötödik pozíció pedig a beavatkozás kódszámát tartalmazza.

A "TA" jelzésű kódokat mindhárom ellátási szint használhatja, a "TB" jelzésű kódokat a szakellátás és az emelt szintű szakellátás, a "TE" jelzésű kódokat csak az emelt szintű alap- és szakellátás használhatja."

6. számú melléklet a 19/1999. (VI. 18.) EüM rendelethez

"14. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez

Nem számít a határnapon belüli ismételt felvétel az előző ellátással összevonva egy ellátási esetnek a következő esetekben:

I.

A)

17M 7740Akut leukémia 18 év felett, nagy dózisú kombinált kemoterápiával
17M 7760Akut leukémia 18 év felett, standard dózisú kombinált kemoterápiával
17M 778AAkut leukémia 18 év felett, monokemoterápia vagy palliatív ellátás, társult betegséggel
17M 778BAkut leukémia 18 év felett, monokemoterápia vagy palliatív ellátás, társult betegség nélkül
17M 780AAkut leukémia 18 év alatt, magas malignitással, társult betegséggel
17M 780BAkut leukémia 18 év alatt, magas malignitással, társult betegség nélkül
17M 782AAkut leukémia 18 év alatt, alacsony-közepes malignitással, társult betegséggel
17M 782B Akut leukémia 18 év alatt, alacsony-közepes malignitással, társult betegség nélkül
99M 9430Sugárterápia
99M 944ANon-Hodgkin lymphoma, nem akut leukémia kemoterápiája 18 év felett, legalább 14E szűrt vérkészítmény adásával
99M 944BNon-Hodgkin lymphoma, nem akut leukémia kemoterápiája 18 év alatt, legalább 7E szűrt vérkészítmény adásával
99M 945ANon-Hodgkin lymphoma, nem akut leukémia kemoterápiája, 18 év felett
99M 945BNon-Hodgkin lymphoma, nem akut leukémia kemoterápiája, 18 év alatt
99M 9460Here daganat kemoterápiája 18 év felett
99M 947ACsont sarcoma kemoterápiája 18 év felett
99M 947BCsont sarcoma kemoterápiája 18 év alatt
99M 948AEgyéb sarcoma kemoterápiája 18 év felett
99M 948BEgyéb sarcoma kemoterápiája 18 év alatt
99M 9490Egyéb kemoterápia 2E-nél több szűrt és/vagy besugárzott vérkészítménnyel, illetve 4E-nél több thrombocita készítménnyel, 18 év alatt
99M 950AEgyéb kemoterápia 3E-nél kevesebb szűrt és/vagy besugárzott vérkészítménnyel, illetve 5E-nél kevesebb thrombocita készítménnyel, 18 év alatt
99M 9510Szimultán kemo- és radioterápia fej-nyak tumor esetén
99M 950BEgyéb kemoterápia 18 év felett

szerinti HBCs ellátására visszavett betegek esetén, ha a megelőző ellátás nem a fentiek szerinti HBCs ellátása volt.

B)

01P 002ANagy intracraniális műtétek 18 év felett, nem trauma miatt OENO: 50230, 50231
01P 002BNagy intracraniális műtétek 18 év felett, trauma miatt OENO: 50230, 50231
01P 002CNagy intracranialis műtétek 18 év alatt OENO: 50230, 50231
01M 015ACerebrovascularis betegségek (kivéve TIA), praecerebralis érelzáródással, speciális kezeléssel
04M 1390Tüdőembólia
04M 144BAsthma, bronchitis, egyéb krónikus obstruktív betegségek 18 év alatt
05P 2000Embolectomia
05M 2050AMI trombolysis kezeléssel
05M 2060AMI ideiglenes pacemaker beültetéssel
05M 2070AMI speciális kezelés nélkül
05M 2150Szívmegállás, oka ismeretlen
06P 2730Nyelőcső kisebb műtétei, ha a fődiagnózis I8500, K2260 és az OENO: 54285, 54286, 54287, 54291, 54292, 54293
06P 283AAppendectomia komplikált fődiagnózissal, társult betegséggel
06P 283BAppendectomia komplikált fődiagnózissal, társult betegség nélkül
06P 283CAppendectomia komplikált fődiagnózis nélkül, társult betegséggel
06P 283DAppendectomia komplikált fődiagnózis nélkül, társult betegség nélkül
06M 289AGastrointestinalis vérzés társult betegséggel
06M 289BGastrointestinalis vérzés társult betegség nélkül
06M 290AGastrointestinalis vérzés, több mint 2E transzfúzióval, társult betegséggel
06M 290BGastrointestinalis vérzés, több mint 2E transzfúzióval, társult betegség nélkül
07M 3500Hasnyálmirigy betegségei, kivéve a rosszindulatú daganatokat, ha a fő diagnózis: K85H0 Heveny hasnyálmirigy-gyulladás
11M 5760Veseelégtelenség, ha a fő diagnózis: G9350 Agyi nyomásfokozódás, G9360 Agyvizenyő, G9520 Gerincvelő kompresszió k.m.n.

szerinti HBCs és/vagy betegség és/vagy beavatkozás ellátására visszavett betegek esetén függetlenül attól, hogy a megelőző ellátás milyen HBCs-be tartozott.

C)

03P 0860Fej-, nyaki tájék nagyobb műtétei rosszindulatú daganat miatt
03P 0870Fej-, nyaki tájék nagyobb műtétei, malignitás kivételével
04M 1360Gümőkór polirezisztens kórokozóval
04M 137AGümőkór társult betegséggel
04M 137BGümőkór társult betegség nélkül
04M 1430Asthma, bronchitis, egyéb krónikus obstuktív betegségek 18 év felett, speciális kezeléssel
05M 2130Szívelégtelenség
08P 3790Vázizomrendszeri szeptikus állapotok műtéti ellátása
08M 4050Osteomyelitis
08M 4060Pathológiás törések, a vázizomrendszer, a kötőszövet rosszindulatú daganatai
08M 4070Szisztémás autoimmun betegség, cyclosporin kezeléssel, társult betegséggel
08M 4090Szeptikus artritisz
09M 5010Súlyos bőrbetegségek, ha a fő diagnózis: L4010 Psoriasis pustulosa, L1200-L 1299 Pemphigoid, L1000-L 1099 Pemphigus csoport
16 FőcsoportHBCs csoportjai
17 FőcsoportHBCs csoportjai

szerinti HBCs ellátására visszavett betegek esetén, ha az ellátás csoportja megegyezik az előző ellátással, és az összevonás alá tartozó adott és a megelőző ellátás együttes ellátási ideje meghaladja a felső határnapnak megfelelő értékű ápolási napot.

D)

D.1.

08P 400A Scoliosis műtétei társult betegséggel

08P 400B Scoliosis műtétei társult betegség nélkül

D.2.

14P 681A Interruptió kürettel, aspirációs kürettel, hysterotomiával

szerinti HBCs ismételt ellátására visszavett betegek esetén, ha a megelőző ellátás az azonos számozású E) pont szerinti csoportba tartozott.

E)

E.1.

08M 4100 Gerincbetegségek

E.2.

14P 6750 Terhességi műtétek diagnosztikus céllal

14P 6760 Egyéb terhességi műtétek

14M 684A Egyéb antepartum betegségek társult betegséggel

14M 684B Egyéb antepartum betegségek társult betegség nélkül

F)

S000-T799 Sérülés, mérgezés és külső okok bizonyos egyéb következményei, kivéve orvosi kezelés és egyéb k.m.n. hatások következményei - ápolást indokló fődiagnózissal felvett betegekre, ha a megelőző ellátás fődiagnózisa nem tartozik az F) pontban felsorolt betegségekbe.

II.

Az I. A)-D) és F) pontban felsoroltak "súlyos társult betegséggel" minősített tételei.

III.

Az ismételt felvételkor az 1 évnél fiatalabb korúak ellátása."

Tartalomjegyzék