69/1999. (VIII. 26.) FVM rendelet

az agrárgazdasági célok 1999. évi költségvetési támogatásáról szóló 8/1999. (I. 20.) rendelet módosításáról

Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 10. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az agrárgazdasági célok 1999. évi költségvetési támogatásáról szóló 8/1999. (I. 20.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbiakat rendelem el:

1. § Az R. 69. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Nyilv. r. 2. § (1) bekezdése alapján:

a) a növénytermelés és kertészet, az állattenyésztés és vegyes gazdálkodás (TEÁOR A 01.1-01.3),

b) a vadgazdálkodás (TEÁOR A 01.50),

c) az erdőgazdálkodás (TEÁOR A 02.01), valamint

d) a halászati tevékenység (TEÁOR B 05.0)

[az a)-d) pontokban foglaltak a továbbiakban együtt: mezőgazdasági tevékenység] költségeinek fedezetére, hitelintézettől igénybe vett, legfeljebb egyéves lejáratú hitel után az eredeti hitelszerződés szerinti időszakra, valamint annak további egy évvel történő meghosszabbítására, a hitelintézet kamatterhelése alapján kamattámogatás vehető igénybe."

2. § Az R. 71. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A nyilvántartásba vett mezőgazdasági termelő:

a) a búza (BTO 011111 0000, 011112 0000),

b) a kukorica (BTO 011113 0000),

c) a rozs (BTO 0111116 1000),

d) az árpa (BTO 011115 0000)

termények termelési költségeire legfeljebb egyéves lejáratra kizárólag egy hitelintézettől felvett, illetve a rendelet 69. §-ának (1) bekezdésében foglaltak szerint - további legfeljebb egy évvel - meghosszabbított (megújított) hitel hetven százalékáig, a termelés ugyanarra a hektárjára és időszakára számítva legfeljebb húszezer forint hitelösszeg után, állami kezességvállalást vehet igénybe."

3. § Az agrárgazdasági célok 1998. évi költségvetési támogatásáról szóló 109/1997. (XII. 30.) FM rendelet módosításáról szóló 41/1998. (X. 21.) FVM rendelet alapján egy évvel meghosszabbított hitelek futamidejét, ha a jogosult hitelintézetek legfeljebb további egy évvel megnövelik, akkor az R. 69-75. §-aiban meghatározott feltételekkel a kamattámogatás és állami kezességvállalás vehető igénybe.

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépése előtt, az 1999. évi termelés költségeinek fedezetéül felvett (lejárat esetén meghosszabbított) hitelek esetén is alkalmazni kell.

Dr. Torgyán József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter