Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

45/2000. (XII. 21.) GM rendelet

a villamos energia hatósági árainak, valamint a közcélú villamosművek és hőtermelő létesítményeik (fűtőműveik) által értékesített melegített víz és gőz árának szabályozásáról

A villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló, többször módosított 1994. évi XLVIII. törvény 55. §-ának (3) bekezdése, a távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. törvény 4. § (2) bekezdés c) pontja és 52. §-ának (2)-(3) bekezdése, valamint az árak megállapításáról szóló, többször módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ának (1)-(2) bekezdése alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §[1]

2. §

A hatósági árakat a 2001. január 1-jétől 2004. december 31-ig terjedő időszakban (a továbbiakban: árszabályozási időszak) az ezen rendeletben foglaltak szerint kell megállapítani.

3. §[2]

4. §[3]

1. számú melléklet a 45/2000. (XII. 21.) GM rendelethez[4]

2. számú melléklet a 45/2000. (XII. 21.) GM rendelethez

Az éves árkorrekciók mechanizmusa

1.[5]

2.[6]

3. számú melléklet a 45/2000. (XII. 21.) GM rendelethez

A 3. § (3) bekezdésében meghatározott erőművi egységek villamosenergia- és hőárainak megállapítása

A Bakonyi Erőmű Rt. Ajkai Erőműve esetében a 2001. január 1. és 2004. december 31. közötti, az AES Borsodi Energetikai Kft. Borsodi Hőerőműve esetében a 2002. január 1. és 2004. december 31. körötti időszakban a villamos energiát és hőt kapcsoltan termelő egységek 1. § szerinti árainak megállapításánál az alábbiakat is figyelembe kell venni.[7]

1. A felsorolt termelői körnek a szállító az átvett villamos energiáért az 1., valamint 2. számú melléklet szerint - a felsorolt erőművek és a Paksi Atomerőmű Rt. kivételével - meghatározott belföldi termelői átlagárat fizeti.

2. Az 1. pont szerinti áron felül az erőműtársaságok az érintett települések nőellátása érdekében minimálisan szükséges villamosenergia-termelés után az alábbiak alapján meghatározott fajlagos kiegészítő díjbevételre jogosultak:

2001–2002-benxn = 0,9 × (an –a)
2003-benxn = 0,8 × (an –a)
2004-benxn = 0,7 × (an –a)
ahol
xn: az érintett erőművi egységek) számított fajlagos
kiegészítő díjbevétele a villamos energiára vetít-
ve (Ft/kWh)
an: az érintett erőművi egység(ek)ből kiadott, az
érintett települések hőellátása érdekében mini-
málisan szükséges villamosenergia-termelésnek
az 1. és 2. számú melléklet szerint meghatározott
fajlagos költsége (a tőkeköltséggel együtt)
(Ft/kWh)
a: az 1., illetve 2. számú melléklet szerint meghatá-
rozott belföldi termelői átlagár (Ft/kWh)

3. A 2. pont szerinti fajlagos kiegészítő díjbevétel (xn) egyik részét a villamos energia szállítója fizeti az erőműnek, másik részét az erőművek által értékesített hő áraiba kell beépíteni az alábbiak szerint:

2001–2002-ben
2003-ben
2004-ben
xvn = xn × 8/9
xvn = xn × 6/8
xvn = xn × 4/7
és xhn = xn × 1/9
és xhn = xn × 2/8
és xhn = xn × 3/7

ahol xvn: a villamos energia szállítója által fizetendő kiegészítő díj (Ft/kWh)

xhn: a hőárakba beépítendő fajlagos kiegészítő díjbevétel rész a villamos energiára vetítve (Ft/kWh)

4. A hőárakba beépítendő kiegészítő díj kiszámítása a következő:

hn = xhn × mvn/mhn

ahol

hn: a hőárakban érvényesítendő kiegészítő díj (Ft/GJ)

xhn: a 3. pont szerint meghatározott, hőárakba beépítendő fajlagos kiegészítő díjbevétel rész a villamos energiára vetítve (Ft/kWh)

mvn: az érintett települések hőellátása érdekében minimálisan szükséges villamosenergia-termelés v számított mértéke (kWh)

mhn: az értékesített hőmennyiség számított mértéke (GJ)

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 61/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2003.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 61/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2003.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 61/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2003.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 61/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2003.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 61/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2003.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 61/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2003.04.15.

[7] Módosította a 61/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2003.01.01.

Tartalomjegyzék