138/2001. (VII. 31.) Korm. rendelet

a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. §-a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. §-a (1) bekezdésének j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány a gazdasági lehetőségekkel összhangban a házasok, a többgyermekes családok és más arra rászorultak lakásigénye kielégítése érdekében a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

11. §[11]

12. §[12]

13. § (1) Ez a rendelet 2001. augusztus hó 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő támogatási kérelmekre, valamint kölcsönkérelmekre is alkalmazni kell.

(2)[13]

(3)[14]

(4) E rendelet 4. §-ában foglalt rendelkezéseknek a jelzáloglevél kamattámogatású kölcsönök kamatának korlátozására vonatkozó rendelkezéseit legkésőbb 2001. szeptember 30. napjától, a folyósító hitelintézet egyoldalú közlésével megvalósuló szerződésmódosítás útján, e rendelet hatálybalépésekor már fennálló jelzáloglevél-kamattámogatású kölcsönökre is alkalmazni kell. E szerződésmódosítás napjától a folyósító hitelintézet a már fennálló jelzáloghitelek után jogosult a 4. §-ban meghatározott kamattámogatási mérték állammal szembeni érvényesítésére.

(5) E rendelet 4. és 5. §-ában az állami kamattámogatások időtartamára vonatkozó rendelkezéseket e rendelet hatálybalépésekor már fennálló és a kölcsönszerződés szerint 10 éves eredeti futamidőt meghaladó kiegészítő-, valamint jelzáloglevél-kamattámogatású kölcsönökre is alkalmazni kell.

(6) E rendelet 4. és 5. §-ának az állami kamattámogatások időtartamára vonatkozó rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már fennálló kiegészítő-, valamint jelzáloglevél-kamattámogatású kölcsönöknek a korábbi futamidőt meghaladó időszakára is alkalmazhatóak, amennyiben a korábbi futamidő meghosszabbításában a felek kölcsönösen megállapodnak.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1053. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1053. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1053. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1053. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1053. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[6] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1053. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[7] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1053. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[8] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1053. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[9] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1053. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[10] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1053. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[11] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1053. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[12] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1053. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[13] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1053. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[14] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1053. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.