Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

15/2001. (X. 20.) IM rendelet

a bírósági végrehajtói fegyelmi eljárásban közreműködő személyek részére járó költségtérítésről

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. §-a (2) bekezdésének j) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

1. §[1]

A bírósági végrehajtói fegyelmi bíróság eljáró tanácsának tagja, a vizsgálóbiztos, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának és a Magyar Bírósági Végrehajtói Karnak a képviselője (a továbbiakban együtt: közreműködő) e rendelet szerint jogosult a fegyelmi tárgyaláson és fegyelmi vizsgálati eljáráson (a továbbiakban együtt: tárgyalás) történő részvételével felmerült költségeinek megtérítésére.

2. §

(1) A közreműködő jogosult a lakóhelyéről (tartózkodási helyéről) a tárgyalás helyére való utazással és a visszautazással felmerült és igazolt költségek (viteldíj, fuvardíj, ideértve a helyi közlekedési eszköz használatával felmerült viteldíjat is stb.) megtérítésére.

(2) Utazási költségként a közreműködő részére az igénybe vett vonat, autóbusz és helyi tömegközlekedési eszköz költségét lehet megtéríteni. Ha a közreműködő gépkocsival utazik a tárgyalásra, akkor a vasúti 1. osztály viteldíjának megfelelő összeg megtérítésére jogosult.

3. §

A közreműködőt a tárgyaláson történő részvételéért ellátási költség és távolléti díj fejében napi 5000 Ft illeti meg, ha a lakóhelyről (tartózkodási helyről) való elindulás és az oda visszaérkezés időpontja közötti időtartam a 8 órát eléri; ha ez az időtartam 8 óránál rövidebb, a közreműködő az összeg időtartammal arányos részére jogosult oly módon, hogy a távollét minden teljes órájáért 625 Ft jár.

4. §

A közreműködő nem kötelezhető arra, hogy a tárgyalás helyére 23 óra és 5 óra között, illetve olyan időpontban utazzék, amely időpontban a tárgyalásról történő visszautazására már nincs lehetőség. Ha a közreműködő a közlekedési viszonyok miatt már a tárgyalást megelőző napon megérkezett a tárgyalás helyére, kérelmére az ellátási költségen felül a szállásköltséget is meg kell téríteni.

5. §

A közreműködő részére nem jár költségtérítés, ha az a szerv, amelynek a közreműködő a tagja, illetőleg alkalmazottja vagy megbízottja, költségét kiküldetési költségként vagy más módon megtéríti.

6. §[2]

A költségtérítés összegét a fegyelmi tanács döntése alapján a fegyelmi tanács székhelye szerinti törvényszék (Kúria) gazdasági hivatala fizeti ki a közreműködőnek.

7. §[3]

A tárgyaláson megjelent tanú díjazására a tanúk költségtérítéséről szóló jogszabály rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)[4] E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a tanúk költségtérítéséről szóló 14/2008. (VI. 27.) IRM rendelet rendelkezései megfelelően irányadók.

Dr. Dávid Ibolya s. k.,

igazságügy-miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 10/2021. (IX. 30.) IM rendelet 3. § (1) bekezdése.. Hatályos 2021.10.01.

[2] Módosította a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 17. § b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[3] Megállapította a 14/2008. (VI. 27.) IRM rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.07.01.

[4] Módosította az 5/2016. (III. 8.) IM rendelet 12. § b) pontja. Hatályos 2016.03.09.