10/2021. (IX. 30.) IM rendelet

az igazságügyért felelős miniszter feladatkörét érintő egyes miniszteri rendeleteknek a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának létrehozásával kapcsolatos módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés a)-f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés a)-f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím és az 1. melléklet tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 85. § (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. alcím tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés h) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben, a Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. alcím tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A bírósági igazolványokról szóló 15/1999. (XI. 10.) IM rendelet módosítása

1. § Hatályát veszti a bírósági igazolványokról szóló 15/1999. (XI. 10.) IM rendelet 1. § (3) bekezdése.

2. A bírósági végrehajtási eljárásban felszámítandó általános költségátalány megfizetésének szabályairól szóló 8/2001. (IV. 27) IM rendelet módosítása

2. § (1) A bírósági végrehajtási eljárásban felszámítandó általános költségátalány megfizetésének szabályairól szóló 8/2001. (IV. 27.) IM rendelet (a továbbiakban: Áká. rendelet) 1. §-ában az "az Igazságügyi Minisztériumot" szövegrész helyébe az "a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságát" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az Áká. rendelet.

3. A bírósági végrehajtói fegyelmi eljárásban közreműködő személyek részére járó költségtérítésről szóló 15/2001. (X. 20.) IM rendelet módosítása

3. § (1) A bírósági végrehajtói fegyelmi eljárásban közreműködő személyek részére járó költségtérítésről szóló 15/2001. (X. 20.) IM rendelet (a továbbiakban: Fek. rendelet) 1. §-ában az "az igazságügyért felelős miniszternek" szövegrész helyébe az "a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a Fek. rendelet.

4. A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet módosítása

4. § (1) A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet (a továbbiakban: Bvszr.)

a) 2. §-ában az "Az igazságügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szövegrész helyébe az "A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (a továbbiakban: Hatóság) elnöke" szöveg,

b) 9. § (1) bekezdésében, 12. § (4) és (5) bekezdésében, 57. § (1) bekezdés c) pontjában, 64. § (2) bekezdésében a "miniszter" szövegrész helyébe a "Hatóság elnöke" szöveg,

c) 11. § (3a) bekezdésében a "miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)" szövegrész helyébe a "Hatóság" szöveg,

d) 11. § (5) bekezdésében a "miniszterhez" szövegrész helyébe a "Hatóság elnökéhez" szöveg,

e) 12. § (3) bekezdésében a "minisztérium" szövegrész helyébe a "Hatóság" szöveg,

f) 18. § (2) bekezdésében az "a minisztert" szövegrész helyébe az "az igazságügyért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter)" szöveg,

g) 21. § (3) bekezdésében a "minisztérium" szövegrész helyébe a "miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)" szöveg,

h) 61. § (2) bekezdésében a "miniszternek" szövegrész helyébe a "Hatóság elnökének" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti a Bvszr.

5. Az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának működtetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2008. (XII. 10.) IRM rendelet módosítása

5. § (1) Az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának működtetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2008. (XII. 10.) IRM rendelet (a továbbiakban: Eár. rendelet) 6/A. § (1) bekezdésében az "Az igazságügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnöke" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az Eár. rendelet.

6. A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet módosítása

6. § (1) A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (a továbbiakban: Jszr.) 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az általános hivatkozásban

a) törvényre a "törvény" megjelöléssel,

b) a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletére az "a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete" megjelöléssel,

c) kormányrendeletre a "kormányrendelet" megjelöléssel,

d) miniszteri rendeletre a miniszter megjelölését követően a "rendelete" megjelöléssel,

e) előre meg nem határozható miniszterek rendeleteire a "miniszteri rendelet" megjelöléssel,

f) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének rendeletére az "a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének rendelete" megjelöléssel,

g) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének rendeletére az "a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének rendelete" megjelöléssel,

h) a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének rendeletére az "a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének rendelete" megjelöléssel,

i) önkormányzati rendeletre a megalkotó önkormányzat egyértelmű megjelölését követően a "rendelete" megjelöléssel,

j) előre meg nem határozható önkormányzatok rendeleteire az "önkormányzati rendelet" megjelöléssel,

k) valamennyi jogszabályra a "jogszabály" megjelöléssel

kell hivatkozni."

(2) A Jszr. 75. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A felhatalmazás jogosultjaként törvény tervezetében

a) a Magyar Nemzeti Bank elnökét,

b) a Kormányt,

c) a Kormány egy vagy több tagját önállóan vagy más miniszternek egyetértési jogot biztosítva,

d) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökét,

e) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökét,

f) a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökét vagy

g) helyi önkormányzatot

lehet megjelölni."

(3) A Jszr. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(4) A Jszr. 123. § (2) bekezdésében a "rendelkezéseket." szövegrész helyébe a "rendelkezéseket, amelyek megelőzik a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének rendeletére vonatkozó hatályon kívül helyező rendelkezéseket." szöveg lép.

7. A felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól szóló 36/2010. (V. 13.) IRM rendelet módosítása

7. § (1) A felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól szóló 36/2010. (V. 13.) IRM rendelet (a továbbiakban: Fvek. rendelet) 1. § (1) bekezdésében az "az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter által vezetett minisztérium önálló szervezeti egysége" szövegrészek helyébe az "a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az Fvek. rendelet.

8. Az önálló bírósági végrehajtó eljárásában alkalmazandó elektronikus kézbesítési rendszer működtetésének részletes szabályairól szóló 40/2012. (VIII. 30.) KIM rendelet módosítása

8. § (1) Az önálló bírósági végrehajtó eljárásában alkalmazandó elektronikus kézbesítési rendszer működtetésének részletes szabályairól szóló 40/2012. (VIII. 30.) KIM rendelet (a továbbiakban: Ekr. rendelet) 15. §-ában az "Az igazságügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnöke" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az Ekr. rendelet.

9. Az önálló bírósági végrehajtó intézkedése ellen benyújtott panaszügyek intézéséről, a panaszügyek felügyeletéről és a fegyelmi eljárások nyilvántartásáról szóló 3/2015. (II. 25.) IM rendelet módosítása

9. § (1) Az önálló bírósági végrehajtó intézkedése ellen benyújtott panaszügyek intézéséről, a panaszügyek felügyeletéről és a fegyelmi eljárások nyilvántartásáról szóló 3/2015. (II. 25.) IM rendelet (a továbbiakban: Püi. rendelet)

a) 8. § (1) bekezdésében az "az Igazságügyi Minisztériumot (a továbbiakban: minisztérium)" szövegrész helyébe az "a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságát (a továbbiakban: Hatóság)" szöveg,

b) 8. § (2)-(4) bekezdésében a "minisztérium" szövegrészek helyébe a "Hatóság" szöveg,

c) 8. § (5) és (6) bekezdésében a "minisztérium" szövegrész helyébe a "Hatóság" szöveg,

d) 8. § (8) bekezdésében az "az igazságügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a Hatóság elnöke" szöveg,

e) 9. § (2) bekezdésében a "minisztériumnak" szövegrész helyébe a "Hatóságnak" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti a Püi. rendelet.

10. A bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 35/2015. (XI. 10.) IM rendelet hatályon kívül helyezése

10. § Hatályát veszti a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 35/2015. (XI. 10.) IM rendelet.

11. A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar egyes feladatairól, valamint egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 5/2016. (III. 8.) IM rendelet hatályon kívül helyezése

11. § Hatályát veszti a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar egyes feladatairól, valamint egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 5/2016. (III. 8.) IM rendelet.

12. A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet módosítása

12. § (1) A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A jogszabály megalkotójának teljes megjelölése

a) a Kormány esetén "A Kormány" szöveg,

b) a Magyar Nemzeti Bank elnöke esetén "A Magyar Nemzeti Bank elnökének" szöveg,

c) a miniszterelnök esetén "A miniszterelnök" szöveg,

d) miniszter esetén nagybetűs névelőt követően a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletben meghatározott - tárca nélküli miniszter esetében a feladatkörére is utaló - megnevezése,

e) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke esetén "A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének" szöveg,

f) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke esetén "A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének" szöveg,

g) a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnöke esetén "A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének" szöveg,

h) a helyi önkormányzat képviselő-testülete esetén a helyi önkormányzat megnevezése és azt követően a "képviselő-testületének" szöveg vagy - közgyűlés esetén - a "közgyűlésének" szöveg."

(2) A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 13. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A jogszabály megalkotója megjelölésének a rövidítése)

"g) a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnöke esetén "SZTFH""

13. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2021. október 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 2. § (2) bekezdése, a 3. § (2) bekezdése, a 4. § (2) bekezdése, az 5. § (2) bekezdése, a 7. § (2) bekezdése, a 8. § (2) bekezdése, a 9. § (2) bekezdése, a 10. § és a 11. § 2021. november 1-jén lép hatályba.

Dr. Varga Judit s. k.,

igazságügyi miniszter

1. melléklet a 10/2021. (IX. 30.) IM rendelethez

1. A Jszr. 1. melléklete a következő 2.3.11. ponttal egészül ki:

"2.3.11. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének rendelete tervezetének a megjelölése

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének
.../... . (... . ... .) SZTFH rendelete
(a rendelet címe)

"

2. A Jszr. 1. melléklet 4.1.4. pontja helyébe a következő pont lép:

"4.1.4. A kormányrendeletre, a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletére, a miniszterelnök rendeletére, a miniszteri rendeletre, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének rendeletére, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökének rendeletére vagy a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének rendeletére vonatkozó merev hivatkozás

(a jogszabály címére vonatkozó merev hivatkozás) (a jogszabály száma)/(a jogszabály kihirdetése évének a száma).
((a jogszabály kihirdetése hónapjának a száma). (a jogszabály kihirdetése napjának a száma).) [Korm. (VAGY) MNB
(VAGY) ME (VAGY) (a miniszteri rendelet megalkotójának a rövid megjelölése) (VAGY) MEKH (VAGY) NMHH (VAGY)
SZTFH] rendelet

"

3. A Jszr. 1. melléklet 8.1.1. pontja helyébe a következő pont lép:

"8.1.1. A felhatalmazás jogosultjának a megjelölése egyes számú felhatalmazó rendelkezésben

a Magyar Nemzeti Bank elnöke(VAGY)
a Kormány(VAGY)
a miniszterelnök(VAGY)
[a (VAGY) az] (a Kormány egy vagy több tagjának
megjelölése a rövidítése szerinti ábécésorrendben)
(VAGY)
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal elnöke
(VAGY)
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke(VAGY)
a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti
Hatósága elnöke
(VAGY)
(helyi önkormányzat megnevezése)(VAGY)
a helyi önkormányzat képviselő-testülete

"

Tartalomjegyzék