2001. évi L. törvény

pénzügyi tárgyú törvények módosításáról[1]

I. Fejezet[2]

II. Fejezet[3]

III. Fejezet[4]

IV. Fejezet[5]

V. Fejezet[6]

VI. Fejezet[7]

VII. Fejezet[8]

VIII. Fejezet[9]

IX. Fejezet[10]

X. Fejezet[11]

XI. Fejezet[12]

XII. Fejezet[13]

Az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosítása

XIII. Fejezet[14]

XIV. Fejezet[15]

XV. Fejezet[16]

XVI. Fejezet[17]

XVII. Fejezet

Záró rendelkezések

76. § E törvény - a 77-80. §-ban, valamint a 85-90. §-ban foglalt eltéréssel - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

77. §[18]

78. §[19]

79. § (1)[20] Az e törvény 21-22. §-ával megállapított - a Htv.-t módosító - rendelkezések 2003. január 1. napján lépnek hatályba azzal, hogy az önkormányzat 2003. március 31-ig jogosult határozott időtartamú adókedvezményeket, adómentességeket biztosító rendelkezéseket hozni.

(2)[21] Az önkormányzat 2002. december 31. napjáig köteles hatályon kívül helyezni a Htv. e törvény 21. §-ával megállapított 7. §-a e) pontjának első mondatával ellentétes adókedvezményeket, adómentességeket határozatlan időre biztosító önkormányzati rendelkezéseket. Az önkormányzat legkésőbb 2007. december 31. napjáig köteles hatályon kívül helyezni minden olyan - határozott időtartamra adókedvezményeket, adómentességeket biztosító rendelkezését, amely ellentétes a Htv. e törvény 21. §-ával megállapított 7. §-a e) pontjának első mondatával. Az a vállalkozó jogosult 2003. március 31. napját követően a 2003. március 31. napján hatályban lévé önkormányzati rendelet által határozott időtartamra biztosított adókedvezményt, adómentességet igénybe venni, aki (amely) ennek igénybevételére 2003. március 31-ig már jogosultságot szerzett, vagy az igénybevételre jogosító feltételek teljesítését legkésőbb 2003. december 31-ig megkezdte. A vállalkozónak az adókedvezmény, adómentesség igénybevételére jogosító feltételek teljesítésének megkezdését 2004. január 31. napjáig be kell jelentenie az illetékes önkormányzati adóhatósághoz.

(3)[22]

(4)[23]

80. §[24]

81. §[25]

82. § (1) Az e törvény 34-45. §-ával megállapított - az Épt.-t módosító - rendelkezések az e törvény hatálybalépését követő befolyásszerzésre alkalmazandók. A részvénytársaság felvásárlására a hatálybalépést megelőzően indult eljárás során a hatálybalépést megelőzően hatályos törvényi rendelkezések alkalmazandók.

(2) Ha az e törvénynek az Épt.-t módosító rendelkezéseiben megállapított bejelentési, közzétételi vagy nyilvános vételre vonatkozó ajánlattételi kötelezettség a hatálybalépést megelőzően hatályos jogszabályok szerint nem állott fenn, a kötelezett az e törvény hatálybalépését követő hatvan napon belül köteles a meglévő befolyása mértékét és jellegét az e törvényben meghatározott szabályok szerint bejelenteni, illetve közzétenni.

(3) Aki az e törvény hatálybalépésekor nyilvánosan működő részvénytársaságban huszonöt vagy harminchárom százalékot meghaladó mértékű befolyással rendelkezik és befolyását a korábban hatályos szabályok alapján vételi ajánlat megtétele nélkül szerezte, a részvénytársaságban a befolyás mértékét csak a vételi ajánlatra vonatkozó szabályok alkalmazásával növelheti.

(4)[26]

(5)[27]

(6)[28]

83. §[29]

84. §[30]

85. § Az e törvény 55. §-a a kihirdetést követő 45. napon lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit az ezt követően megkötött építési (szerelési, kivitelezési) szerződéseknél kell alkalmazni.

86. §[31]

87. §[32]

88. §[33]

89. § (1)[34]

(2) Az (1) bekezdéssel megállapított Számv. tv. 167. §-a (4) bekezdésének rendelkezéseit a gazdálkodó 2001. január 1-jétől alkalmazhatja.

(3)[35][36]

90. §[37]

91. §[38]

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Áder János s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet a 2001. évi L. törvényhez[39]

2. számú melléklet a 2001. évi L. törvényhez[40]

3. számú melléklet a 2001. évi L. törvényhez[41]

4. számú melléklet a 2001. évi L. törvényhez[42]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2001. június 26-i ülésnapján fogadta el.

[2] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 500. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 500. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 500. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 500. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 500. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 500. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 500. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 500. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 500. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[11] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 500. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[12] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 500. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi XCII. törvény 180. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.01.01.

[14] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 500. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[15] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 500. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[16] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 500. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[17] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 500. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[18] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 500. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[19] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 500. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[20] Megállapította a 2002. évi XLII. törvény 158. § -a. Hatályos 2003.01.01.

[21] Megállapította a 2002. évi XLII. törvény 158. § -a. Hatályos 2003.01.01.

[22] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 500. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[23] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 500. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[24] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 500. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 84. § (1) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 2001. évi CXX. törvény 450. § (2) bekezdése q) pontja. Hatálytalan 2002.01.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 2001. évi CXX. törvény 450. § (2) bekezdése q) pontja. Hatálytalan 2002.01.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi IV. törvény 364. § 15. pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi IV. törvény 364. § 15. pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[30] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 500. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[31] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 500. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[32] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 500. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[33] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 500. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[34] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 500. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[35] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 500. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXV. törvény 227. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[37] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 500. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[38] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 500. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[39] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 500. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[40] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 500. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[41] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 500. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[42] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 500. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére