135/2002. (VI. 21.) Korm. rendelet

a lakáselőtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet és a lakástakarékpénztárak általános szerződési feltételeiről szóló 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 26. §-ának a)-b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

Vegyes és záró rendelkezések

8. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.

(2) A Látr. e rendelet 4. §-ával megállapított 6. § (1) bekezdése és az Ászfr. e rendelet 6. §-ával és 7. §-ával megállapított 11. § (3) bekezdése és 13. § (2) bekezdése a kihirdetés napját követő 4. hónap első napján lép hatályba.

(3) E rendelet rendelkezéseit - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - a hatálybalépést követően megkötött szerződésekre kell alkalmazni.

(4) A Látr. e rendelet 4. §-ával megállapított 6. § (1) és (3) bekezdéseit és az e rendelet 5. §-ával megállapított 7. § (2)-(4), (6), (8) és (10)-(11) bekezdését a hatálybalépést megelőzően kötött szerződésekre is alkalmazni kell. A Látr. e rendelet 5. §-ával megállapított 7. § (5) és (9) bekezdését a hatálybalépést megelőzően kötött szerződésekre is alkalmazni kell, amennyiben a szerződések kiutalási eljárása a hatálybalépést követően kezdődik.

9. §

A lakástakarékpénztárt e rendelet hatálybalépéséig megkötött szerződések után - a nem lakáscélú felhasználás esetén igénybe vett állami támogatás és járulékai érvényesítése miatt - költségtérítési átalány illeti meg, amely a lakástakarékpénztár által a lakáselőtakarékoskodók részére folyósított állami támogatás kamatok nélküli összegének 1,5%-a. A lakástakarékpénztár a költségtérítési átalány iránti igényét havonta, a folyósítást követő hónapban nyújtja be az ÁHH-hoz. Az e rendelet hatálybalépéséig a lakástakarékpénztár által a lakáselőtakarékoskodó részére folyósított állami támogatás utáni költségtérítési igényét a lakástakarékpénztár a hatálybalépést követő hónapban nyújthatja be az ÁHH-hoz.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 954. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 954. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 954. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 954. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 47/2006. (III. 7.) Korm. rendelet 12. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2006.03.15.

[6] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 954. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[7] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 954. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék