Tippek

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

33/2002. (XII. 23.) IM rendelet

egyes, díjazásról szóló igazságügy-miniszteri rendeletek módosításáról

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. §-a (2) bekezdésének h) pontjában, a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. §-ának e) pontjában, a büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. törvény 404. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 187. §-ának (1) bekezdésében, továbbá az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 131. §-ában kapott felhatalmazás alapján - a 2-4. § tekintetében a pénzügyminiszterrel, a 4. § tekintetében az érdekelt miniszterekkel és a legfőbb ügyésszel is egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - az önálló bírósági végrehajtóhoz és a közjegyzőhöz 2002. december 31. napját követően érkezett ügyekben, az ügyvédhez és az igazságügyi szakértőhöz 2002. december 31. napját követően érkezett kirendelések során kell alkalmazni.

(2) E rendelet 1. §-a (1) bekezdésének az Üdr. 1. §-a (2) bekezdését módosító rendelkezését, valamint az 1. § (2) és (3) bekezdését a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3)[5]

(4)[6]

Dr. Bárándy Péter s. k.,

igazságügy-miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 86. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 86. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 39/2003. (XII. 19.) IM rendelet 5. § (3) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2004.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 86. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 11/2005. (VI. 17.) IM-BM-PM együttes rendelet 3. § (2) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2005.06.25.

[6] Hatályon kívül helyezte a 11/2005. (VI. 17.) IM-BM-PM együttes rendelet 3. § (2) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2005.06.25.