11/2005. (VI. 17.) IM-BM-PM együttes rendelet

az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet módosításáról

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdésének d) pontjában, a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 187. §-ának (1) bekezdésében, valamint a kisajátításról szóló 1976. évi 24. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 33/1976. (IX. 5.) MT rendelet 63. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel és a legfőbb ügyésszel egyetértésben - a következőket rendeljük el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, rendelkezéseit azokban az ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a szakértő kirendelésére a rendelet hatálybalépését követően került sor.

(2)[3]

(3)[4]

Dr. Petrétei József s. k.,

igazságügy-miniszter

Dr. Lamperth Mónika s. k.,

belügyminiszter

Dr. Veres János s. k.,

pénzügyminiszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 28. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 28. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 28. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 28. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére