2002. évi XXXVI. törvény

a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint egyes törvények fogyasztóvédelemmel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

14. §[15]

15. §[16]

16. §[17]

17. §[18]

18. §[19]

19. §[20]

20. §[21]

21. §[22]

22. §[23]

23. §[24]

24. §[25]

25. §[26]

26. §[27]

[28]

27. §[29]

Záró rendelkezések

28. § (1)[30]

(2)[31]

(3) E törvény 2-4. §-a, 7-8. §-a és 9. §-ának a Ptk. 688. §-a c) pontját megállapító része 2003. július 1-jén lép hatályba, rendelkezéseiket a hatálybalépést követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

(4) E törvény 1. §-a, 5-6. §-a, 9. §-ának a Ptk. 688. §-a d) pontját megállapító része, 10. §-a, 11. §-ának (2) bekezdése, 21-23. §-a, 24. §-ának az Fgytv. 57. §-a c) pontját megállapító része és 25-27. §-a a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba. Az 1. és 5-6. § rendelkezéseit a hatálybalépést követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

(5) A Tftv. rendelkezéseit a földművelés, az erdőgazdálkodás, az állattenyésztés, a halászat és a vadászat feldolgozatlan termékei esetében csak akkor kell alkalmazni, ha a terméket e törvény 11. §-a (1) bekezdésének hatálybalépését követően hozták forgalomba.

(6) A 16. §-ban meghatározott követelményeknek megfelelő testületi tag jelenlétét a békéltető testületekben a (2) bekezdésben meghatározott időpontot követő jelölések során kell biztosítani.

(7)[32]

29. §[33]

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2002. november 5-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2002. november 12.

[2] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 556. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 556. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 556. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 556. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 556. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 556. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 556. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 556. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 556. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[11] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 556. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[12] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 556. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 556. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 556. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[15] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 556. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[16] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 556. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 556. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 556. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 556. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 556. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 556. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi XXII. törvény 18. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.06.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 556. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 556. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi XXII. törvény 18. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.06.01.

[26] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 556. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi LXXVII. törvény 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2005.08.01.

[28] A 27. § -t megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2006. évi III. törvény 16. § (3) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 2006.03.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi III. törvény 16. § (3) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 2006.03.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 556. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 556. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 556. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 556. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Tartalomjegyzék