Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

6/2002. (III. 30.) IM rendelet

az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet módosításáról

A büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. törvény 404. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, valamint a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 187. §-ában kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel és a legfőbb ügyésszel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §

(1) Ez a rendelet 2003. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyek közül azokban kell alkalmazni, amelyekben a szakértő kirendelésére a rendelet hatálybalépését követően került sor.

(2)[5]

Dr. Dávid Ibolya s. k.,

igazságügy-miniszter

I.számú melléklet a 6/2002. (III. 30.) IM rendelethez[6]

II.számú melléklet a 6/2002. (III. 30.) IM rendelethez[7]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 11/2005. (VI. 17.) IM-BM-PM együttes rendelet 3. § (2) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2005.06.25.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 106. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 106. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 106. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 106. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[6] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 106. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[7] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 106. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék