2003. évi CXXIV. törvény

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre vonatkozó egyes szabályok módosításáról[1]

1. §[2]

2. § (1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 10/E. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A Legfelsőbb Bíróság elnökének vagyonnyilatkozata - az azonosító adatok kivételével - nyilvános. A vagyonnyilatkozat nyilvánosságra hozataláról az Országgyűlés elnöke gondoskodik. A hozzátartozói vagyonnyilatkozat nem nyilvános."

(2)[3]

3. § (1)[4] E törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)[5]

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

"1. számú melléklet az 1997. évi LXXIX. törvényhez[6]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2003. december 22-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi LVII. törvény 77. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2006.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 646. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] Módosította a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 646. pontja. Hatályos 2007.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 646. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 646. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére