14/2003. (X. 21.) KvVM rendelet

a Budakalászi Kemotaxonómiai Botanikus Kert Természetvédelmi Terület létesítéséről és a Budai Tájvédelmi Körzet határának módosításáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

Védetté nyilvánítom Budakalászi Kemotaxonómiai Botanikus Kert Természetvédelmi Terület elnevezéssel a Budakalász 0194/2, 0214/5 a, 0214/5 b ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, összesen 5 hektár kiterjedésű területet.

2. §

(1) A Budakalászi Kemotaxonómiai Botanikus Kert Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezeléssel járó feladatait - a kezelési tervben foglaltaknak megfelelően - a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

(2) A védetté nyilvánítás indokát és természetvédelmi célját a Természetvédelmi Kezelési Terv tartalmazza.

(3) A természetvédelmi területek Természetvédelmi Kezelési Tervét e rendelet melléklete tartalmazza.

3. §

(1) A Budai Tájvédelmi Körzet bővítéséről szóló 5/1991. (III. 22.) KTM rendelettel, valamint a természetvédelmi terület védettségének megszüntetéséről szóló 27/1994. (VIII. 6.) KTM rendelettel módosított 9/1978. (TK. 55.) OKTH számú határozattal létesített Budai Tájvédelmi Körzethez csatolom és védetté nyilvánítom a Budapest II. kerület 15880/15-16, 15980/40 ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, összesen 131 m2 kiterjedésű ingatlant, egyidejűleg a Budai Tájvédelmi Körzet részét képező 15980/42 ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, 131 m2 kiterjedésű ingatlan védettségét feloldom.

(2) A határkorrekció a Tájvédelmi Körzet ezen határszakaszának a valóságban történő egyértelmű beazonítását teszi lehetővé.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Persányi Miklós s. k.,

környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Melléklet a 14/2003. (X. 21.) KvVM rendelethez

A Budakalászi Kemotaxonómiai Botanikus Kert Természetvédelmi Terület bővítési területének Természetvédelmi Kezelési Terve

1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések

- A botanikus kerti gyűjtemény kiemelkedő értékének, a Magyarországon egyedülálló és nemzetközileg is jelentős Rolf Dahlgreen-féle kemotaxonómiai rendszerű növénygyűjtemény fenntartása és fejlesztése,

- a termesztett gyógynövények hatóanyagtörzsállomány és génbank szerepének megőrzése,

- a "Piliskert" tematikus növénygyűjtemény megtartása és fejlesztése,

- a botanikus kert növénygyűjteményi szerepének megőrzése és fejlesztése a gyógynövény ismereti szakoktatásban,

- a botanikus kert természeti értékei megőrzését kiszolgáló udvar és járulékos létesítmények fenntartása.

2. Természetvédelmi stratégiák

- A mesterségesen kialakított növényegyüttes csak folyamatos kezeléssel tartható fenn, ennek érdekében a terület tulajdonosának és kezelőjének pótolnia kell az eltűnő gyűjteményi fajokat, a meglévőket ápolni, és meg kell akadályoznia az oda nem illő fajok betelepülését.

- A tervezési területen az oktatást, bemutatást szolgáló létesítmények fenntartásáról, fejlesztéséről gondoskodni kell.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

Gyűjteményi, gyepterületen: kertészeti fenntartó kezelés:

- A gyepet a vegetációs periódusban a terület tulajdonosa/kezelője köteles rendszeresen, elsősorban kézi erővel ápolni, gyomtalanítani. A gyűjtemény fejlesztését nemesítéssel és a nemzetközi magcserével kell biztosítani, esetenként a hazai élőhelyekről történő betelepítés is megengedett. A védett fajok vagy védett területekről való beszerzés esetében az illetékes természetvédelmi hatóság engedélye szükséges.

- A bemutatás feltételeinek megteremtéséhez és fenntartásához a terület kezelője gondoskodjon a kertépítészeti elemek rendszeres karbantartásáról, elhasználódás esetén cseréjéről, tájékoztatótáblák kihelyezéséről.

Kivett, udvarterületen: kézi vagy könnyű géppel végzett kaszálás, fűnyírás:

- A területet gyommentesen kell tartani kaszálással, indokolt esetben vegyszeres gyomirtással. A vegyszeres kezelést csak úgy szabad alkalmazni, hogy a növénygyűjteményt ne károsítsa. A levágott növényi anyagot a területről a kaszálást követő egy hónapon belül el kell szállítani.

Tartalomjegyzék