Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

2/2003. (III. 13.) IM rendelet

a közvetítők igazolványáról

A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 40. §-ának a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1)[1] Az igazságügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a közvetítői névjegyzékbe felvételt nyert természetes személy (a továbbiakban: közvetítő) részére a 4. §-ban felsorolt adatokat tartalmazó közvetítői igazolványt (a továbbiakban: igazolvány) állít ki.

(2)[2] Az igazolványt a miniszter a hivatalos bélyegzőjének lenyomatával látja el.

2. §

(1)[3] Az igazolvány visszavonásáig hatályos.

(2) Az igazolvány a közvetítő közvetítői tevékenység folytatására való jogosultságát tanúsítja.

(3) A közvetítő az igazolványt köteles megőrizni, és kérésre azt közvetítői minőségének igazolása céljából bemutatni.

(4)[4] A közvetítőnek az igazolvány elvesztését, megrongálódását, megsemmisülését tizenöt napon belül be kell jelentenie, egyidejűleg a megrongálódott, vagy az egyébként adatváltozással érintett igazolványt át kell adnia a miniszternek címezve a minisztériumban.

3. §

(1) A miniszter[5]

a) kiállítja az igazolványt (ideértve az igazolvány elvesztésének, megrongálódásának, megsemmisülésének esetén az új igazolványt is), azt tulajdonosának az átvétel igazolása mellett átadja,

b) a közvetítő bejelentése alapján gondoskodik az igazolvány kicseréléséről, amennyiben annak adataiban változás történt,

c) az igazolványt bevonja, ha

1. a közvetítőt a névjegyzékből törlik,

2. az igazolványban feltüntetett adatokban változás történt,

3. az igazolvány megrongálódott,

d) nyilvántartást vezet a kiállított igazolványokról,

e) gondoskodik a bevont igazolvány megsemmisítéséről,

f)[6] intézkedik a hatályát vesztett igazolványok kormányzati honlapon történő közzétételéről.

(2)[7] Az igazolványt az Igazságügyi Minisztériumban kell átvenni, az átvétel időpontjáról és helyéről a közvetítő értesítést kap, kivéve, ha a közvetítő kéri az igazolvány postai úton történő megküldését.

(3)[8] Az (1) bekezdés b) pontja szerinti bejelentés időpontját követő tizenöt napon belül a közvetítő a minisztertől értesítést kap az új igazolvány átvételének időpontjáról és helyéről.

4. §

(1)[9] Az igazolvány A/7 méretű, fólia között lévő papírkártya. Előoldalán világoskék alapon fekete betűkkel az "Igazságügyi Minisztérium" "KÖZVETÍTŐI IGAZOLVÁNY" felirat, az igazolvány sorszáma, Magyarország címere, a közvetítő családi- és utóneve, anyja neve, továbbá "Az igazolvány visszavonásig hatályos" felirat van feltüntetve.

(2)[10] Az igazolvány hátoldala világoskék alapon fekete betűkkel a következő szöveget tartalmazza:

"A 2002. évi LV. törvény 5. § (1) bekezdése alapján ........................................... (név)

közvetítői tevékenység folytatására jogosult. E tevékenységét ................................................................ (jogi személy neve)

alkalmazottjaként is végezheti.

Budapest, .....................................................

P. H.

5. §

Ez a rendelet 2003. március 17. napján lép hatályba.

Dr. Bárándy Péter s. k.,

igazságügy-miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 35. § (4) bekezdése a) pontja. Hatályos 2009.10.01.

[2] Módosította a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 35. § (4) bekezdése b) pontja. Hatályos 2009.10.01.

[3] Módosította a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 35. § (4) bekezdése c) pontja. Hatályos 2009.10.01.

[4] Módosította a 17/2010. (XII. 17.) KIM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[5] A felvezető szöveget módosította a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 35. § (4) bekezdése b) pontja. Hatályos 2009.10.01.

[6] Beiktatta a 20/2014. (XII. 23.) IM rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.01.01.

[7] Módosította a 20/2014. (XII. 23.) IM rendelet 8. § (3) bekezdése. Hatályos 2015.01.01.

[8] Módosította a 17/2010. (XII. 17.) KIM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[9] Megállapította a 20/2014. (XII. 23.) IM rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.01.01.

[10] Megállapította az 55/2007. (XII. 21.) IRM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.01.01.