Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

137/2004. (IX. 18.) FVM rendelet

a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv kihirdetéséről, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggésben a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról[1]

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: MVH tv.) 45. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1 §

(1) Az MVH tv. 45. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv az EMOGA Garanciarészleg Intézkedéseihez (a továbbiakban: NVT) e rendelettel kihirdeti.

(2) Az NVT teljes, az Európai Bizottság által angol nyelven elfogadott szövegének hiteles magyar nyelvű fordítását a rendelet 1. számú mellékleteként a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítő tartalmazza.

2. §

(1)[2] Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló 1257/1999/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: R.) 19. cikkének hatálya alá tartozó területeinek fizikai blokkazonosító és települési szinten meghatározott listáját, valamint az R. 20. cikkének hatálya alá tartozó fizikai blokkazonosító és települési szinten meghatározott listáját az MVH minden év május 1-jéig közleményben jelenteti meg.

(2)[3] Az (1) bekezdésben foglaltak szerinti fizikai blokk szintű területi lehatárolást a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a MePAR külön tematikus rétegeként kell szerepeltetni.

(3) A területhez kötődő támogatások esetében a támogatási jogosultság megállapítása a fizikai blokk szinten lehatárolt területek alapján történik.

(4) A települési szintű besorolást kell alkalmazni minden olyan vidékfejlesztési támogatás esetében, amelynek igénybevétele kedvezőtlen adottságú térségként besorolt településekhez kapcsolódik.

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a Tanács az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról. illetve hatályon kívül helyezéséről szóló 1257/1999/EK tanácsi rendelet szabályaival összhangban, annak alkalmazását jelenti.

Dr. Németh Imre s. k..

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Lábjegyzetek:

[1] A rendelet 2. és 3. számú mellékletét a 40/2006. (V. 24. ) FVM rendelet 5. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte. A § helyesbítése következtében a melléklet hatálytalan 2006. május 26-tól.

[2] Megállapította a 40/2006. (V. 24. ) FVM rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.05.27.

[3] Módosította az 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet 1. §-a. Hatályos 2015.12.01.