Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

27/2004. (VIII. 26.) IM rendelet

a bírósági végrehajtással kapcsolatos egyes igazságügy-miniszteri rendeletek módosításáról

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LM. törvény 307. §-a (2) bekezdésének b), d), g) és h) pontjában, a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 127. §-ának (1) bekezdésében, valamint a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 84. §-ának (3) bekezdésében és 88. §-ában kapott felhatalmazás alapján - az 1. § (14) bekezdése tekintetében a Magyar Országos Levéltárral, a 2. § tekintetében a pénzügyminiszterrel, az 5. § tekintetében pedig a legfőbb ügyésszel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)[7]

(3)[8]

(4)[9] A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Bárándy Péter s. k.,

igazságügy-miniszter

Melléklet a 27/2004. (VIII. 26.) IM rendelethez[10]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 39. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 39. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 39. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 39. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 44/2007. (IX. 19.) IRM rendelet 13. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2007.10.04.

[6] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 39. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[7] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 39. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[8] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 39. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[9] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 39. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[10] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 39. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék