281/2004. (X. 20.) Korm. rendelet

egyes, az egészségüggyel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá az egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXIV. törvény 13. §-ának (3) bekezdésében, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 248. §-ában foglaltakra figyelemmel a Kormány az alábbiakat rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3][4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

14. §

(1) E rendelet - a (2) és (7) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit - a (3)-(4) bekezdésben meghatározottak kivételével - a hatálybalépésüket követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2)[15] A 3. § 2004. december 1-jén lép hatályba.

(3) A 8. §-t a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépését követően igénybe vett ellátások esetében kell alkalmazni.

(4) A 9. §-t a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(5)[16]

(6)[17]

(7)[18]

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 361/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés f) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. § (7) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

[3] Módosította a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. § (8) bekezdés b) pontja. Hatályos 2006.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 626. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 626. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[6] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 626. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[7] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 626. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[8] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 626. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[9] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 626. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[10] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 626. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[11] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 626. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[12] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 626. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[13] A 12. § a 312/2004. (XI. 17.) Korm. rendelet 10. § (8) bekezdése alapján nem lép hatályba.

[14] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 626. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[15] Módosította a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 626. pontja. Hatályos 2008.05.16.

[16] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 626. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[17] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 626. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[18] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 626. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.