107/2005. (XI. 24.) FVM rendelet

a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény 45. §-a (2) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §

E rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit az 1. számú és 2. számú mellékletek kivételével - a folyamatban lévő eljárásokban és a már határozattal lezárt ellenőrzésekben is alkalmazni kell.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 107/2005. (XI. 24.) FVM rendelethez[7]

2. számú melléklet a 107/2005. (XI. 24.) FVM rendelethez[8]

3. számú melléklet a 107/2005. (XI. 24.) FVM rendelethez[9]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 124. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 124. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 124. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 124. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 124. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[6] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 124. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[7] Hatályon kívül helyezte a 20/2006. (III. 17.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2006.03.20.

[8] Hatályon kívül helyezte a 20/2006. (III. 17.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2006.03.20.

[9] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 124. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék