2005. évi XII. törvény

a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5] 17/A. § (1)[6]

5. §[7]

6. §[8] a)[9]

7. §[10]

8. §[11]

9. §[12]

10. §[13]

11. §[14]

12. §[15]

13. §[16]

14. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba; rendelkezései közül

a) a 2. §, valamint a 10. § (1)-(2) bekezdésének rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben,

b) a 9. §, valamint a 10. § (3)-(4) bekezdésének rendelkezéseit az első fokú határozattal még le nem zárt folyamatban levő ügyekben is

alkalmazni kell.

(2)[17]

(3) A törvény hatálybalépését megelőzően kiadott, nyomvonalat megállapító miniszteri rendelettel érintett ingatlanok esetében az Aptv. 17. §-ának e törvény 3. §-ával beiktatott (3)-(4) és (6) (10) bekezdése szerinti tilalom e törvény hatálybalépésétől számított négy évig áll fenn.

(4) Az Aptv. 17. §-ának e törvény 3. §-ával megállapított (11) bekezdése szerinti hat hónapos határidőt a törvény hatálybalépése előtt kiadott, nyomvonalat megállapító miniszteri rendelet esetében e törvény hatálybalépésétől kell számítani.

(5)[18]

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűés elnöke

1. számú melléklet a 2005. évi XII. törvényhez[19]

2. számú melléklet a 2005. évi XII. törvényhez[20]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2005. március 21 -i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CLX. törvény 9. § b) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 752. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 752. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 752. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Az Aptv. 17/A. § (1) bekezdését megállapító szövegsort hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXVIII. törvény 12. § e) pontja. Hatálytalan 2007.07.03.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 752. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 752. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] Az Aptv. 18. § (7) bekezdése a) pontját megállapító szövegsort hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXVIII. törvény 12. § e) pontja. Hatálytalan 2007.07.03.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 752. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 752. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 752. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 752. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 752. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 752. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CLX. törvény 9. § b) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 752. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 752. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CLX. törvény 9. § b) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CLX. törvény 9. § b) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

Tartalomjegyzék