23/2005. (XI. 10.) IM rendelet

egyes igazságügy-miniszteri rendeletek módosításáról

A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 84. §-ának (3) bekezdésében és 88. §-ában, a Polgári perrendtartás egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 1957. évi VIII. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1958. évi 5. törvényerejű rendelet 21. §-ában, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. §-a (2) bekezdésének g) és h) pontjában, továbbá a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. §-ában kapott felhatalmazás alapján - az 1. és 2. § tekintetében a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §

(1) Ez a rendelet - a 3. § kivételével - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után indult végrehajtási ügyekben kell alkalmazni. A rendelet 3. §-a 2006. január 1-jén lép hatályba és azt a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)[4]

(3)[5]

Dr. Petrétei József s. k.,

igazságügy-miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 20. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 20. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 20. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 20. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 20. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére