39/2005. (IV. 27.) FVM rendelet

a mező- és erdőgazdálkodási, valamint az élelmiszer-ipari tevékenységhez kapcsolódó szakértői működés engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 61/1994. (XI. 8.) FM rendelet módosításáról

A szakértői működéssel kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról szóló 24/1971. (VI. 8.) Korm. rendelet 2. §-ának (2)-(3) bekezdéseiben, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazások alapján, továbbá a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 1. §-ának (1) bekezdése alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépését követően benyújtott kérelmek elbírálása során kell alkalmazni. Ha az R. 2. számú mellékletében felsorolt szakterületek esetében a szakértői engedély megújítása a területi mérnöki kamara engedélyezési jogkörébe tartozik, a minisztérium kérelemre megküldi részére a korábbi engedélyezési eljárás iratait.

(2) Ha e rendelet hatálybalépésének napján a kérelmező már rendelkezik az agrár-környezetgazdálkodási szakterületen belül valamely részterületnek megfelelő szakértői engedéllyel, akkor a további részterületre vonatkozó szakértői engedély kiadásának feltétele, hogy az új részterületre is sikeres vizsgát tegyen a minisztérium által szervezett agrár-környezetgazdálkodási továbbképzésen.

Dr. Németh Imre s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 39/2005. (IV. 27.) FVM rendelethez[8]

2. számú melléklet a 39/2005. (IV. 27.) FVM rendelethez[9]

3. számú melléklet a 39/2005. (IV. 27.) FVM rendelethez[10]

4. számú melléklet a 39/2005. (IV. 27.) FVM rendelethez[11]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 164. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 164. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 164. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 164. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 164. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[6] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 164. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[7] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 164. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[8] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 164. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[9] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 164. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[10] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 164. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[11] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 164. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék