64/2005. (XII. 22.) EüM rendelet

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet módosításáról

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. §-a (2) bekezdésének a)-e), valamint k)-o) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §

(1) Ez a rendelet 2005. december 31-én lép hatályba.

(2) Az e rendelet hatálybalépése előtt forgalomba hozott nagy aktivitású zárt sugárforrásokra az R. e rendelet 6. §-ának (2) bekezdésével megállapított 5. számú melléklete 3.11. pontját nem kell alkalmazni azzal, hogy 2007. december 31-ét követően az ilyen sugárforrás birtokosának igazolnia kell, hogy minden sugárforráshoz és sugárforrástartóhoz írásbeli dokumentum tartozik, amely azonosítja a sugárforrást és annak típusát, illetve amennyiben megvalósítható, minden sugárforrást és sugárforrástartót a sugárveszélyre figyelmeztető megfelelő jelzéssel kell ellátni, vagy nyilatkozni kell annak indokáról, hogy miért nem lehetett a sugárforrást megfelelő jelzéssel ellátni.

(3)[9]

Dr. Rácz Jenő s. k.,

egészségügyi miniszter

1. számú melléklet a 64/2005. (XII. 22.) EüM rendelethez[10]

2. számú melléklet a 64/2005. (XII. 22.) EüM rendelethez[11]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. § 81. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. § 81. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. § 81. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. § 81. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. § 81. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[6] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. § 81. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[7] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. § 81. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[8] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. § 81. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[9] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. § 81. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[10] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. § 81. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[11] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. § 81. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék