2005. évi LXV. törvény

a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény, valamint a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény módosításáról[1]

1. § (1)[2]

(2)[3]

(3) Az Aptv. 3. § - a a következő (6)-(7) bekezdéssel egészül ki:

"(6)[4]

(7) Az ÁAK Rt. tulajdonosi jogainak gyakorlója az ÁAK Rt. vezető tisztségviselőinek hatáskörét nem vonhatja el, és részükre utasítást nem adhat. "

2. §[5]

3. §[6]

4. § A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 33. § - ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány által 2005. évben újonnan vállalható egyedi kezességek együttes összege nem haladhatja meg a 375 000,0 millió forintot. "

5. § (1)[7] Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)[8]

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k. ,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2005. június 27 - i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CLX. törvény 9. § c) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CLX. törvény 9. § c) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

[4] Az Aptv. 3. § (6) bekezdését beiktató rendelkezést hatályon kívül helyezte a 2005. évi CLX. törvény 9. § c) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CLX. törvény 9. § c) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CLX. törvény 9. § c) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

[7] Módosította a 2005. évi CLX. törvény 9. § c) pontja. Hatályos 2006.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CLX. törvény 9. § c) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.