13/2006. (XII. 19.) ÖTM-IRM együttes rendelet

a Belügyminisztérium fejezethez tartozó költségvetési szervek gazdálkodási jogkör szerinti besorolásáról, egyes költségvetési szervek középirányító szervként történő elismeréséről, a gazdálkodási jogosítványok megosztási rendjéről szóló 23/2002. (IX. 10.) BM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b), d), f)-g), j), l), n) és p) pontjában, valamint az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b)-c) és k)-l) pontjában foglalt feladatkörben eljárva - a következőket rendeljük el:

1. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) a Belügyminisztérium fejezethez tartozó költségvetési szervek gazdálkodási jogkör szerinti besorolásáról, egyes költségvetési szervek középirányító szervként történő elismeréséről, a gazdálkodási jogosítványok megosztási rendjéről szóló 23/2002. (IX. 10.) BM rendelet,

b) az Országos Rendőr-főkapitányság Pénzügyi Nyomozó Igazgatósága létrejöttével összefüggésben egyes belügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2002. (XII. 29.) BM rendelet 4. §-a,

c) a Belügyminisztérium fejezethez tartozó költségvetési szervek gazdálkodási jogkör szerinti besorolásáról, egyes költségvetési szervek középirányító szervként történő elismeréséről, a gazdálkodási jogosítványok megosztási rendjéről szóló 23/2002. (IX. 10.) BM rendelet módosításáról szóló 33/2003. (VII. 18.) BM rendelet,

d) az Országos Rendőr-főkapitányság szervezeti korszerűsítésével kapcsolatos egyes belügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 38/2004. (VI. 29.) BM rendelet 18. § (2) bekezdés c) pontja,

e) a Belügyminisztérium fejezethez tartozó költségvetési szervek gazdálkodási jogkör szerinti besorolásáról, egyes költségvetési szervek középirányító szervként történő elismeréséről, a gazdálkodási jogosítványok megosztási rendjéről szóló 23/2002. (IX. 10.) BM rendelet módosításáról szóló 13/2005. (III. 25.) BM rendelet,

f) a Nemzeti Nyomozó Iroda létrehozásával kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 19/2005. (IV. 12.) BM rendelet 1. §-a,

g) a Nemzeti Sporthivatal felügyeletének változásával összefüggésben szükséges, valamint egyes sporttárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 55/2005. (XI. 18.) BM rendelet 4. §-a, valamint

h) a Belügyminisztérium fejezethez tartozó költségvetési szervek gazdálkodási jogkör szerinti besorolásáról, egyes költségvetési szervek középirányító szervként történő elismeréséről, a gazdálkodási jogosítványok megosztási rendjéről szóló 23/2002. (IX. 10.) BM rendelet módosításáról szóló 1/2006. (I. 6.) BM rendelet a hatályát veszti.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és a kihirdetését követő harmincadik napon a hatályát veszti.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,

önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Dr. Petrétei József s. k.,

igazságügyi és rendészeti miniszter