Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

152/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet

az M3 autópálya Nyíregyháza-Vásárosnamény közötti szakasz megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. számú mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek alapját az M3 autópálya Nyíregyháza-Vásárosnamény közötti szakasz beruházásai képezik.

(2) E rendelet 1. számú melléklete állapítja meg az egyes beruházások megvalósításával összefüggő hatósági eljárásokban eljáró hatóságokat.

(3) Azokban az esetekben, ahol az 1. számú mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el, a szakhatóságként közreműködő szervet a 2. számú melléklet határozza meg.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. §

Az e rendelet hatálybalépését megelőzően indult közigazgatási hatósági eljárásokat e rendelet hatálybalépése nem érinti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 152/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez[1]

A kiemelt jelentőségű ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

Az M3 autópálya Nyíregyháza-Vásárosnamény közötti szakasz

LétesítményLétesítmény azonosító adataiA beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyElső fokú engedélyező hatóságMásodfokú engedélyező hatóság
1.Főpálya234 és 279 km szelvény közöttépítési engedélyNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
vízjogi engedélyFelső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

2. számú melléklet a 152/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez[2]

Az 1. § (3) bekezdésében hivatkozott szakhatóságok

1. Útügyi építési engedély

Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
Környezetvédelemilletékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
Építésügyfővárosi és megyei kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
[3]
Közlekedés
- légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
- vasúti közlekedés:
a) az országos közforgalmú vasút és a hozzá csatlakozó iparvágányok esetén
b) a helyi közforgalmú vasút és a hozzá csatlakozó iparvágány, valamint a saját használatú vasút esetén
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
b) Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság központja
b) Nemzeti Közlekedési Hatóság központja
- vízi közlekedés: a vízi úttá minősített belvizet és kikötőt érintő ügyekben (az úszóműves kikötő kivételével), valamint a vízi úttá nem minősített belvizet és úszóműves kikötőt érintő ügyekbenNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság központja
Földtanilletékes bányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
Bányászatterületileg illetékes bányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
Rendészet
- rendőrségOrszágos Rendőr-főkapitányságrendészetért felelős miniszter
Tűzvédelemilletékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi IgazgatóságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
HonvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjehonvédelemért felelős Miniszter
Földművelésügy
- termőföldvédelemilletékes megyei kormányhivatal földhivatala, fővárosban a fővárosi kormányhivatal földhivatalaföldügyért felelős miniszter
- talajvédelemmegyei kormányhivatal Növény- és talajvédelmi igazgatóságaNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
- erdővédelemmegyei kormányhivatal Erdészeti IgazgatóságaNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal
Egészségügyfővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerveOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
HírközlésNemzeti Média- és Hírközlési HatóságNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke
Műszaki biztonságfővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal főigazgatója

2. Vízjogi engedély

Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
Építésügyfővárosi és megyei kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
Közlekedés
- közútfővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
- vasút, hajózásNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
[4]
- légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
Földtanilletékes bányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
Bányászatterületileg illetékes bányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
Rendészet
- rendőrségOrszágos Rendőr-főkapitányságrendészetért felelős miniszter
Tűzvédelemmegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi IgazgatóságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
HonvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjehonvédelemért felelős miniszter
Földművelésügy
- termőföldvédelemIlletékes megyei kormányhivatal földhivatala, a fővárosban a fővárosi kormányhivatal földhivatalaföldügyért felelős miniszter
- talajvédelemilletékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságaNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
- erdővédelemmegyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságaNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal
Egészségügyfővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerveOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
HírközlésNemzeti Média- és Hírközlési HatóságNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke
Műszaki biztonságfővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 152. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[2] Megállapította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 152. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[3] Módosította a 23/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 15. § - a (Melléklet 6. pont). Hatályos 2012.03.15.

[4] Módosította a 23/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 15. § - a (Melléklet 6. pont). Hatályos 2012.03.15.

Tartalomjegyzék