23/2012. (II. 29.) Korm. rendelet

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal feladatkörét érintő kormányrendeletek és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b) pontjában, továbbá

az 1. § tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. §-a (1) bekezdésének b) pontjában,

a 2. § tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. §-ának e) pontjában,

a 3. § tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 35. §-ában,

a 4. § tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. §-a (3) bekezdésének a) pontjában,

az 5. § tekintetében a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. § (1) bekezdésében,

a 6. § tekintetében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdésének p) pontjában,

a 7. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában,

a 8. § tekintetében a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. §-a (1) bekezdés g) pontjában,

a 9. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés l) pontjában,

a 10. § tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. §-a (1) bekezdésének d) pontjában,

a 11. § tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 12. § tekintetében a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 16. §-ában,

a 13-16. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. §-ának (5) bekezdésében,

a 17. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában,

a 18. § tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés o) pontjában,

a 19. § tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés b) pontjában,

a 20. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárásokban közreműködő szakhatóságok kijelölése és az első fokú határozat elleni fellebbezés kizárása tárgyában a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a)-b) pontjában,

a 21. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában,

a 22. § tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. §-a (1) bekezdésének f) pontjában,

a 23. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában,

a 24. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. §-ának (5) bekezdésében,

a 25. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 22. pontjában, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 1. és 12. pontjában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 18. § (2) bekezdésében,

a 26. § tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés e) pontjában,

a 27. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (2) bekezdésében,

a 28. § tekintetében az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. §-a (4) bekezdésének b) pontjában,

a 29. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában, a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 110. § a) pontjában,

a 30. § tekintetében a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 31. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 32. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz, és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés f) pontjában,

a 33-35. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 36. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés f) és g) pontjában, a 37. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 38. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 39. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában,

a 40-41. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 44. § tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés e) pontjában,

a 45. és 46. § tekintetében a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 121. §-a (1) bekezdésének b) pontjában,

a 47. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés s) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a 48. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a), b), c), d), f), h), és i) pontjában, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) és i) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 49. § tekintetében az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 31. § a) pontjában,

a 50-53. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

az 54. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés d) pontjában,

az 55. és 56. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

az 59. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) és f) pontjában,

a 60. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) és b) pontjában,

a 61. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában,

a 62. § tekintetében a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 13. § (1) bekezdésében,

a 63. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása

1. § A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. számú melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

2. A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

2. § A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet

a) 1. §-ában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalra (a továbbiakban: MgSzH)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalra (a továbbiakban: NÉBIH)" szöveg,

b) 12. § (1) és (2) bekezdésében az "az MgSzH" szövegrész helyébe az "a NÉBIH" szöveg

lép.

3. Az állatkísérletek végzéséről szóló 243/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az állatkísérletek végzéséről szóló 243/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH)" szövegrész helyébe a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) szöveg, az "az MgSzH-nak" szövegrész helyébe az "a NÉBIH-nek" szöveg lép.

4. Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép.

5. Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

5. § Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet

a) 31. § (2) bekezdésében, a 74. § (3) bekezdésében, a 75. § (2) bekezdésében, a 81. § (2) bekezdésében a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg,

b) 77. § (3) bekezdésében, a 79. § (3) bekezdésében, a 84. § (2) bekezdésében, a 85. § (2) bekezdésében, a 86. § (3) bekezdésében, a 87. § (2) bekezdésében, a 88. § (2) bekezdésében, a 102. § (2) bekezdésében, a 103. § (2) bekezdésében, a 105. § (3) bekezdésében, a 113. § (2) bekezdésében a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg,

c) 106. § (2) bekezdésében a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg

lép.

6. A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

6. § A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép.

7. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.)

a) 5. § (5) bekezdésében a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)" szöveg,

b) 9. § (2) bekezdésében az "az MgSzH-nak" szövegrész helyébe az "a NÉBIH-nek" szöveg

lép.

(2) Az R2. 2. számú melléklete e rendelet Mellékletében foglaltak szerint módosul.

8. A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

8. § A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép.

9. A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet módosítása

9. § A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. számú melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

10. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető tevékenységekről szóló 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

10. § A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető tevékenységekről szóló 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalt (a továbbiakban: MgSzH)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt" szöveg lép.

11. A szaporítóanyagokkal kapcsolatos minőségvédelmi bírság megállapításáról szóló 369/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

11. § A szaporítóanyagokkal kapcsolatos minőségvédelmi bírság megállapításáról szóló 369/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet

a) 1. §-ában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)" szöveg,

b) 2. § (2) és (3) bekezdésében, 3. § (2) bekezdésében az "Az MgSzH" szövegrész helyébe az "A NÉBIH" szöveg,

c) 6. § (2) bekezdés d) pontjában az "az MgSzH-nak" szövegrész helyébe az "a NÉBIH-nek" szöveg

d) 7. § (1) bekezdésében az "az MgSzH" szövegrész helyébe az "a NÉBIH" szöveg,

lép.

12. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

12. § A 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép.

13. A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

13. § A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 2. számú melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

14. Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

14. § Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 2. számú melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

15. Az M3 autópálya Nyíregyháza-Vásárosnamény közötti szakasz megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 152/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

15. § Az M3 autópálya Nyíregyháza-Vásárosnamény közötti szakasz megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 152/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 2. számú melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

16. A Bátaapátiban létesülő kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló projektjéhez kapcsolódó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 257/2006. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

16. § A Bátaapátiban létesülő kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló projektjéhez kapcsolódó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 257/2006. (XII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 2. számú melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

17. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

17. § (1) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 8. § (3) bekezdésében, 8/B. § (2) bekezdés d) pontjában, 8/D. § (1) bekezdés h) pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép.

(2) Az R8. 3. és 4. melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

18. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

18. § (1) A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.) 4/A. § (4) bekezdésében a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép.

(2) Az R9. 2. és 3. melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

19. Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

19. § Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) és (4) bekezdésében, 5. §-ában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép

20. A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

20. § A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R10.) 2. és 4. melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

21. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

21. § (1) A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R11.) 32/B. § (3) bekezdésében, 32/C. § (1) bekezdés c) pontjában, 32/D. §-a (2) bekezdés c) pontjában, (3) bekezdés a) pontjában, (4) bekezdés b) pontjában, (5) bekezdés b) pontjában, 32/E. § (3) bekezdés a) pontjában, 32/E. § (3) bekezdés záró szövegrészében, 32/F. § (1) bekezdés a) pontjában, (2) bekezdés b) pontjában, 32/F. § (4)-(6) bekezdésében a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép.

(2) Az R11. 4. és 5. számú melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

22. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

22. § A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R12.) 2. melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

23. A fás szárú energetikai ültetvényekről szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet módosítása

23. § A fás szárú energetikai ültetvényekről szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében és 6. § (2) bekezdésében a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg

24. A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

24. § A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R13.) 2. melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

25. A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

25. § (1) A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R14.) 15. § (6) bekezdésében és 16. § (1) bekezdésében a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép.

(2) Az R14. 1. számú melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

26. A cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

26. § A cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésének a) pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép.

27. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

27. § A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 7/A. §-ának (1) bekezdésében és 7/B. §-ában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép.

28. A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

28. § A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R15.) 3. számú melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

29. A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

29. § (1) A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R16.) 1. § d) pontjában és 3. § (4) bekezdésében a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép.

(2) Az R16. 1-3. számú melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

30. A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

30. § (1) A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R17.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A földhasználati nyilvántartásbavétel iránti eljárás (a továbbiakban: eljárás) a Tft. 25/B. § (2) bekezdésében meghatározott bejelentési adatlapnak (a továbbiakban: adatlap), a Tft. 25/B. § (3) bekezdésében meghatározott esetben pedig az adatlapnak és a hozzá csatolt szerződés eredeti példányának vagy közjegyző által hitelesített másolatának (a továbbiakban: együtt: szerződés) a földhivatalhoz történő benyújtásával (a továbbiakban: bejelentés) indul."

(2) Az R17. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § (1) A Tft. 25/C. § (1) bekezdésében meghatározott esetben a földhivatal - a (2) bekezdésben szabályozott eset kivételével - az eljárást felfüggeszti

(2) A Tft. 25/C. § (1) bekezdése szerinti ügyészi értesítéssel egyidejűleg a nyilvántartásbavétel iránti kérelmet el kell utasítani, ha a nyilvántartásbavétel alapjául szolgáló adatlaphoz csatolt szerződés nyilvánvalóan érvénytelen. A nyilvánvaló érvénytelenség esete akkor áll fenn, ha az érvénytelenség kétségkívül megállapítható a szerződésből.

(3) El kell utasítani a nyilvántartásbavétel iránti kérelmet akkor is, ha az adatlap vagy az adatlap és az ahhoz csatolt szerződés ellentmondó, illetve értelmezhetetlen kikötést, feltételt tartalmaz, továbbá ha a haszonbérleti szerződés az előhaszonbérleti jog gyakorlására vonatkozó, külön jogszabályban foglalt előírások megsértésével jött létre."

(3) Az R17.

a) 6. § (2) bekezdésében az "a földhasználó által benyújtott" szövegrész helyébe az "az adatlap és a hozzá csatolt",

b) 6. § (3) bekezdésében az "adatlaphoz, illetve a szerződéshez" szövegrész helyébe az "adatlaphoz",

c) 7. § (2) bekezdésében az "illetőleg a" szövegrész helyébe a "vagy az adatlap és a hozzá csatolt",

d) 8. § (1) bekezdésében a "mellékleteként, illetőleg a szerződéshez" szövegrész helyébe a "mellékleteként",

e) 11. §-ában a "kiegészíti" szövegrész helyébe a "kiegészítheti",

f) 12. § (1) bekezdésében az "illetve a szerződésen" szövegrész helyébe a "vagy az adatlapon és a hozzá csatolt szerződésen",

g) a 13. § (1) bekezdésében a "szerződés" szövegrész helyébe az "az adatlap és a hozzá csatolt szerződés",

h) 14. § (3) bekezdésében a "szerződés jogszerűen" szövegrész helyébe a "szerződéses jogviszony jogszerűen", a "szerződést megszüntette" szövegrész helyébe a "szerződéses jogviszonyt megszüntette"

szöveg lép.

31. A "Pécs 2010 - Európa Kulturális Fővárosa" program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

31. § A "Pécs 2010 - Európa Kulturális Fővárosa" program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R18.) 2. számú melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

32. Az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet módosítása

32. § Az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet 3. §-ában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép.

33. Az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

33. § Az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R19.) 1. és 2. számú melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

34. A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér rövid távú fejlesztése projekthez tartozó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása

34. § A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér rövid távú fejlesztése projekthez tartozó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R20.) 2. számú melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

35. A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

35. § A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R21.) 1. és 2. számú melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

36. A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

36. § (1) A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R22.) 5. § (3) bekezdésében a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)" szöveg lép.

(2) Az R22. 5. § (4) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében az "az MgSzH" szövegrész helyébe az "a NÉBIH" szöveg lép.

(3) Az R22. 7. § (1) bekezdésében az "az MgSzH-tól" szövegrész helyébe az "a NÉBIH-től" szöveg lép.

(4) Az R22. 8. § (2) bekezdésében az "az MgSzH-n" szövegrész helyébe az "a NÉBIH-en" szöveg lép.

37. Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet módosítása

37. § Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R23.) 1. és 2. számú melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

38. A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

38. § A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § d) pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép.

39. A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

39. § A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R24.) 1. melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

40. A "Duna projekt" megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

40. § A "Duna projekt" megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R25.) 2. számú melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

41. A "Ráckevei (Soroksári) - Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása" tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

41. § A "Ráckevei (Soroksári) - Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása" tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R26.) 2. számú melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

42. A "Tisza hullámtér projekt" megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

42. § A "Tisza hullámtér projekt" megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R27.) 2. számú melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

43. A "Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása" tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

43. § A "Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása" tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R28.) 2. számú melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

44. Az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól szóló 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet módosítása

44. § Az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól szóló 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában, 3. § (1) bekezdésében és 4. § (2) bekezdésében a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép.

45. A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

45. § (1) A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R29.) 2. § (2) bekezdésében a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal" szöveg lép.

(2) Az R29. 11. § (1) bekezdés b)-d) pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép.

46. A borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről szóló 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

46. § A borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről szóló 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésében a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép.

47. Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

47. § Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R30.) 5. melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

48. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

48. § A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdés ba) alpontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép.

49. A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

49. § A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R31.) 1. és 3. melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

50. A Vát és Porpác települések közigazgatási területén megvalósuló repülőtér-fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 351/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

50. § A Vát és Porpác települések közigazgatási területén megvalósuló repülőtér-fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 351/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R32.) 1. és 2. melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

51. A Pannonia Ethanol Zrt. bioetanol-előállító üzem projekt Dunaföldvár város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 15/2010. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

51. § A Pannonia Ethanol Zrt. bioetanol-előállító üzem projekt Dunaföldvár város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 15/2010. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R33.) 1. és 2. melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

52. A DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Dunaalmás község közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása

52. § A DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Dunaalmás község közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R34.) 1. és 2. melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

53. Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása

53. § Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R35.) 1. és 2. melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

54. A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek exportjával összefüggő intézkedésekről szóló 158/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

54. § (1) A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek exportjával összefüggő intézkedésekről szóló 158/2010. (V. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R36.) 11. § (1) bekezdésében a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)" szöveg lép.

(2) Az R36. 11. § (2) bekezdésében, 12. § (2) bekezdésében az "az MgSzH-hoz" szövegrész helyébe az "a NÉBIH-hez" szöveg lép.

(3) Az R36. 12. § (1) bekezdésében az "az MgSzH-nál" szövegrész helyébe az "a NÉBIH-nél" szöveg lép.

(4) Az R36. 13. § (3) bekezdésében az "az MgSzH" szövegrész helyébe az "a NÉBIH" szöveg lép.

55. A magyar-horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

55. § A magyar-horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R37.) 1. és 2. melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

56. A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

56. § A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R38.) 1. és 2. melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

57. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

57. § Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R39.) 113. § (1) bekezdés b) pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép.

58. A csemegeszőlő és alanyszőlő ültetvény telepítésének engedélyezéséről szóló 231/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosítása

58. § (1) A csemegeszőlő és alanyszőlő ültetvény telepítésének engedélyezéséről szóló 231/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R40.) 1. § 3. pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)" szöveg lép.

(2) Az R40. 2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) és (2) bekezdésében, 4. § (3) és (4) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében az "az MgSzH" szövegrész helyébe az "a NÉBIH" szöveg lép.

(3) Az R40. 3. § (1) bekezdésében az "az MgSzH-hoz" szövegrész helyébe az "a NÉBIH-hez" szöveg lép.

(4) Az R40. 3. § (5) bekezdésében, 3/A. § (2) bekezdésében, 4. § (1) és (2) bekezdésében, 5. § (1)-(3) bekezdésében az "Az MgSzH" szövegrész helyébe az "A NÉBIH" szöveg lép.

(5) Az R40. 4. § (2) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében az "az MgSzH-nak" szövegrész helyébe az "a NÉBIH-nek" szöveg lép.

59. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

59. § A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 24. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. §-ának (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki."

60. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

60. § (1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R41.) 19. § (1) bekezdésében a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép.

(2) Az R41. 3. és 5. melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

61. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekről, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról szóló 324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

61. § (1) A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekről, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról szóló 324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R42.) 9. § (1) bekezdés a) pontjában a"Mezőgazdasági Szakigazgatási"szövegrészhelyébea"Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági"szöveg lép.

(2) Az R42. 3. melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

62. A fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

62. § A fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § a) pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép.

63. A Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet módosítása

63. § A Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R43.) 1. és 2. melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

64. Záró rendelkezések

64. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2012. március 15-én lép hatályba.

(2) A Melléklet 17. pontja 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése,

b) a termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megszerzésének ötödik üteméről szóló

259/2009. (XI. 23.) Korm. rendelet,

c) az R39. 113. § p) pontja.

(4) Ez a rendelet 2013. január 2-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 23/2012. (II. 29.) Korm. rendelethez

1. Az R1. 1. számú melléklet III. pont 1.100. alpontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép.

2. Az R2. 2. számú melléklet A) cím 2. pontjában az "az MgSzH" szövegrész helyébe az "a NÉBIH" szöveg lép.

3. Az R3. 1. számú melléklet 9. pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép.

4. Az R4. 2. számú melléklet 1-3. pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép.

5. Az R5. 2. számú melléklet 1-4. pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép.

6. Az R6. 2. számú melléklet 1. és 2. pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép.

7. Az R7. 2. számú melléklet 1. és 2. pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép.

8. Az R8. 3. melléklet 4.1. és 4.2. pontjában és 4. melléklet 5. pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép.

9. Az R9. 2. melléklet 3. pontjában, 3. melléklet 4-5. pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép.

10. Az R10. 2. melléklet I. pont 2. alpontjában, II. pont 2. alpontjában, III. pont 2. alpontjában, IV. pont 2. alpontjában és 4. melléklet 7. pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép.

11. Az R11. 4. számú mellékletének 5. pontjában és 5. számú melléklete 3. pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép.

12. Az R12. 2. melléklet 1. pont 70-79. sorában az "MgSzH" szövegrész helyébe a "NÉBIH" szöveg, 2. pont 27. sor "A" oszlopában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági", "B" oszlopában az "MgSzH" szövegrész helyébe a "NÉBIH" szöveg lép.

13. Az R13. 2. melléklet 4. pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép.

14. Az R14. 1. számú melléklet 3. pont a) alpontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép.

15. Az R15. 3. számú melléklet 8. és 9. pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép.

16. Az R16. 1. számú mellékletének 2-4. pontjában, 6-8. pontjában és 2. számú mellékletében, a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szövegrész lép.

17. Az R16. 3. számú mellékletében a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szövegrész lép.

18. Az R18. 2. számú melléklet 1-3. pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép.

19. Az R19. 1. számú melléklet 8. és 10. pontjában, 2. számú melléklet 1. és 2. pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép.

20. Az R20. 2. számú melléklet 1-4. pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép.

21. Az R21. 1. számú melléklet 9 és 12. pont, 2. számú melléklet 10. pont b) és c) alpontjában, valamint 15. pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép.

22. Az R23. 1. számú melléklet 9. és 12. pontjában, 2. számú melléklet 10. pont b) és c) alpontjában, valamint 15. pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép.

23. Az R24. 1. melléklet 5. pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép.

24. Az R25. 2. számú melléklet 1. pont 8.2. és 8.3. alpontjában, 2. pont 8.2. és 8.3. alpontjában, valamint 3. pont 8.2. és 8.3. alpontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép.

25. Az R26. 2. számú melléklet 1. pont 8.2. és 8.3. alpontjában, 2. pont 8.2. és 8.3. alpontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép.

26. Az R27. 2. számú melléklet 1. pont 8.2. és 8.3. pontjában, 2. pont 8.2. és 8.3. pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép.

27. Az R28. 2. számú melléklet 1. pont 8.2. és 8.3. alpontjában, 2. pont 8.2. és 8.3. alpontjában, valamint 3. pont 9.2. és 9.3. alpontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép.

28. Az R30. 5. melléklet 1., 2., és 3.2. pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép.

29. Az R31. 1. melléklet 1. pontjában és 3. melléklet 1. pont a) alpontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép.

30. Az R32. 1. melléklet 9. és 12. pontjában, 2. melléklet 9. pont b) és c) alpontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép.

31. Az R33. 1. melléklet 12. és 15. pontjában, 2. melléklet 16., 17. és 22. pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép.

32. Az R34. 1. melléklet 12. és 15. pontjában, 16., 17. és 22. pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép.

33. Az R35. 1. melléklet 12. és 15. pontjában, 2. melléklet 16., 17. és 22. pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép.

34. Az R37. 1. melléklet 6. és 15. pontjában, 2. melléklet 1. pont 6. alpontjában, 2. pont 6. alpontjában, 4. pont 2. alpontjában, 5. pont 2. alpontjában, 8. pont 2. alpontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép.

35. Az R38. 1. melléklet 9. pontjában, 2. melléklet 1. pont 8. alpontjában, 3. pont 5. alpontjában, 4. pont 3. alpontjában, 6. pont 8. alpontjában, 7. pont 2. alpontjában és 9. pont 2. alpontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép.

36. Az R41. 3. melléklet 2. és 10. pontjában, 5. melléklet 1. pont a) és b) alpontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép.

37. Az R42. 3. melléklet 6. pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép.

38. Az R43. 1. melléklet 8. és 9. pontjában, 2. melléklet 5. pont b) és c) alpontjában és 9. pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági" szöveg lép.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére